Dotace a granty » 2023 » Nadace Komerční banky

 


Nadace Komerční banky


Charita Roudnice nad Labem získala z Grantové výzvy zaměřené na podporu rodičů  

samoživitelů - finanční podporu - pro 4 maminky - samoživtelky s dětmi 


Název projektu:   Samoživitelky z roudnické charity

Doba trvání projektu:         21. 7. 2023 - 30. 6. 2024

Výše přidělené podpory:   200 000,- Kč

Cílem projektu je : 

podpora 4 matek samoživitelek v těžké životní situaci, které dlouhodobě spolupracují

s pracovníky v azylovém domě nebo v rámci aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

 

- rodiny nemají vlastní stabilní bydlení a potýkají se s příjmovou chudobou.

- do projektu byli vybrány matky, které seaktivně podílí na zlepšení svých poměrů, dobře se

   starají o své děti a nepříznivou finanční situaci se snaží řešit prací.

- rodinám chceme pomoct zajistit potraviny, drogerii, dovybavit domácnost, dětem uhradit

  oblečení, obuv, obědy ve školním zařízení, družinu nebo volnočasové aktivity, které jsou

  pro ně nedostupné
 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem