Dotace a granty » 2023 » Úřad práce - pobočka Litoměřice

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapěÚřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2022  do  30. 04. 2023


název profese                                                    pomocný pracovník charity

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.


Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření   

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 6. 2022  do  30. 11. 2022

                                                                                   prodlouženo do 31. 1. 2023


název profese                                                    ostatní pracovník v sociální oblasti

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklid a  práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem