Dotace a granty » 2023 » Úřad práce - pobočka Litoměřice
Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření z národního projektu č. CZ.03.1.48/0.0/15-121/0010247 "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání", financovaného z  Operačního programu Zaměstnanost.      

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2022  do  30. 04. 2023

prodlouženo                                                       od 1. 5. 2023  do  31. 10. 2023


název profese                                                    pomocný pracovník charity

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklid a práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.Úřad práce Litoměřice:                     


  
Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření   

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 6. 2022  do  30. 11. 2022

                                                                                   prodlouženo do 31. 1. 2023


název profese                                                    ostatní pracovník v sociální oblasti

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklid a  práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.
Úřad práce Litoměřice:                     


  Charita aktivně spolupracuje s Úřadem práce v Litoměřicích:          

  • čerpá finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejno prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření   

              
doba trvání zaměstnání                                   od 1. 5. 2023  do  31. 7. 2023

                                                                                  


název profese                                                    ostatní pracovník v sociální oblasti

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pracovnice, která

zajišťuje úklid a  práci v šatníku v objektu Jungmannova 670.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem