Dotace a granty » 2019 » Ústecký kraj - velký dotační program

                 

ÚSTECKÝ  KRAJ    

                                                                                                     
                                                                                        
 
 
Organizace čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2019 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019".
     
 Celková výše dotace  7 081 100,- Kč je rozdělena na sociální služby, které poskytujeme.
 

 Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

 Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                          1 269 500,- Kč    

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota ml.)                  1 417 800,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                               2 612 200,- Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.          1 781 600,- Kč

          

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na uvedené služby.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem