Dotace a granty » 2023 » MAS Podřipsko


 
                         

MAS PODŘIPSKO - Komunitní šatník                           Charita Roudnice nad Labem se zapojila do projektu Akční plán OPZ+ Místní akční skupiny

Podřipsko,  z.s. CZ.03.02.01/00/22-008/0001020", který je spolufinancován Evropskou unií.

.

Podpora se týká charitního - komunitního šatníku.

 

Doba realizace projektu:1. 7. 2023 - 30. 6. 2026 - (36 měsíců)

 
Cílem projektu je vznik dvou Komunitních center a Komunitního šatníku, V rámci projektu budou realizovány aktivity pro cílové skupiny směřující k jejich aktivizaci, participaci a zvyšování jejich zapojování se do živoata v obci/komunitě. Rozvoj prvků vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.


Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem