Dotace a granty » 2007 » MPSV

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kancelář rady vlády pro záležitosti romské komunity

Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V roce 2007 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace č. C0124/001 - v rámci programu - Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností - Ústecký kraj. Celková výška dotace 3 350 000,- Kč je rozdělena na jednotlivé sociální služby, které farní charita poskytuje.

MPSV vyhlásilo prostřednictvím Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity dotační řízení pro neziskové organizace v rámci programu : Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků. Z tohoto programu jsme získali neinvestiční dotaci č.C0124/002-074266 na projekt „Aktivitou k začlenění” v celkové výši 460 000,- Kč. Finanční prostředky získané z této dotace slouží na úhradu nákladů spojených s činností nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - předškolního klubu a volnočasových aktivit nízkoprahového klubu.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem