Dotace a granty » 2023 » Nadace J&T

Nadace J&TCharita Roudnice nad Labem získala finanční dar z prostředků nadace.


Celková výše příspěvku činí  53 260 ,- Kč .  

Doba realizace projektu od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023. Prodlouženo do 30. 6. 2023.Přidělené prostředky jsou určeny pro službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechou" na realizaci Programu zdravého rodičovství (PZR).


Z finančních prostředků budou hrazeny provozní náklady na vzdělávání účastníků PZR a pracovníků realizujících program a na zajištění nákladů na výjezdní víkendové setkání rodin.

V rámci projektu budou 1x týdně po dobu 3 měsíců probíhat přednášky a setkání rodičů dětí  zaměřené na zvýšení rodičovských kompetencí . v rámci Programu zdravého rodičovství. Proběhne i společné setkání účastníků programu - rodin s dětmi v rámci výjezdného víkendového setkání.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem