Dotace a granty » 2023 » Nadace J&T

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Nadace J&TCharita Roudnice nad Labem získala finanční dar z prostředků nadace.


Celková výše příspěvku činí  53 260 ,- Kč .  

Doba realizace projektu od 1. 7. 2022 do 31. 3. 2023. Prodlouženo do 30. 6. 2023.Přidělené prostředky jsou určeny pro službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechou" na realizaci Programu zdravého rodičovství (PZR).


Z finančních prostředků budou hrazeny provozní náklady na vzdělávání účastníků PZR a pracovníků realizujících program a na zajištění nákladů na výjezdní víkendové setkání rodin.

V rámci projektu budou 1x týdně po dobu 3 měsíců probíhat přednášky a setkání rodičů dětí  zaměřené na zvýšení rodičovských kompetencí . v rámci Programu zdravého rodičovství. Proběhne i společné setkání účastníků programu - rodin s dětmi v rámci výjezdného víkendového setkání.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem