Dotace a granty » 2015 » Ústecký kraj - malý dotační program

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE                   
 
 
   
 

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byla v roce 2015 poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015 . Získali jsme dotaci v celkové výši  120 000,- Kč .

 
 

Azylový dům ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                87 745,-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                                   8 571,-

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                                  23 684,-

 
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů v sociálních službách.

 
 
 
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem