Dotace a granty » 2023 » Ústecký kraj - velký dotační program

ÚSTECKÝ  KRAJ

 
Organizace čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

 

prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2023  byla poskytnutá neinvestiční dotace

v rámci programu – "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023".

     
 Celková výše dotace  8 398 300,- Kč je rozdělena na sociální služby, které poskytujeme.
 

 Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

 Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                            1 499 000,- Kč    

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)                           3 173 300,- Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechou"               1 750 000,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                1 976 000,- Kč

  

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na uvedené služby.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem