Dotace a granty » 2023 » Ústecký kraj - malý dotační program

ÚSTECKÝ  KRAJ

 

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Ústeckého kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci programu  "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 - malý dotační program". 



 Celková výše dotace  153 350,-  Kčje rozdělena na sociální služby, které poskytujeme:

 
 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa                                                53 550 Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                            29 750 Kč

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Bota)                                             53 950 Kč

 Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                                      16 100 Kč
 

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu osobních nákladů pro pracovníky přímé péče

 v daných sociálních službách.

 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem