Dotace a granty » 2009 » MPSV

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Ministerstvo práce a sociálních věci                                                            

 

 

  • Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V roce 2009 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace č. C0124/001 – v rámci programu – Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj.
  •  

  • Celková výška dotace 3 419 000,- Kč je rozdělena na jednotlivé sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba                                            997 000,- Kč

             Azylové domy pro ženy a matky s dětmi            252 000,- Kč

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,

             Azylový dům pro muže                                         1400 000,- Kč

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež           770 000,- Kč

 
             Z přidělených finančních prostředků budou hrazeny provozní náklady na všechny
             
uvedené sociální služby.

  •   Od 1.7.2009  FCH Roudnice n.L. získala v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje finanční  prostředky na provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi (Riegrova 652)a tak vrátila alikvótní částku poskytnuté dotace na tuto sociální službu ve výši 252 000 Kč zpátky do státního rozpočtu.

  • Farní charita Roudnice nad Labem získala rovněž dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) – Odbor rodinné politiky. Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace – projekt č. 30304/002 – Aktivně trávíme volný čas - v rámci dotačního řízení Program na podporu rodiny.  
  •  Výška  získané dotace 31 363,- Kč.

              Ze získaných prostředků bude účelově hrazena :

  •  realizace volnočasových aktivit pro matky s dětmi (výtvarné a arte aktivity,práce s výukovými CD, aktivity pro rozvoj jemné motoriky dětí – navlékání korálků, provlékačky, rozvoj hrubé motoriky – poznávání barev, skládání puzzle, cvičení s dětmi apod.) s důrazem na zvědomění významu společného trávení volného času s dětmi
  • podpora uživatelek azylových domů při využívání služeb místního mateřského centra Matýsek (zároveň začlenění do místní komunity) a realizace společné akce - Jarmark plný řemesel
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem