Dotace a granty » 2023 » Město Roudnice nad LabemMĚSTO ROUDNICE NAD LABEMOrganizace získává každoročně neinvestiční dotace z rozpočtu Města Roudnice  nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

  
 V  rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb" PRO ROK 2023

 obdržela finanční příspěvky na sociální služby v této výši :

  Charitní pečovatelská služba Roudnice                                                        168 000,- Kč

 NZDM Bota                                                                                                           192 000,- Kč 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                              120 000,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                    446 000 - Kč


  Získané finanční prostředky budou použity na úhradu osobních a provozních nákladů.


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem