Dotace a granty » 2023 » Ústecký kraj - POSOSUK 5

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

                    Ústecký kraj - POSOSÚK 5 - financování AD 

                                         (1.10. 2022 - 31. 12. 2024)

 

Charita Roudnice nad Labem se zapojila do projektu Ústeckého kraje "Podpora

sociálních služeb v Ústeckém kraji 5" , který je spolufinancován z prostředků OPZ Plus.

Podpora se týká sociální služby Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa.


Doba realizace projektu:  1. 10. 2022 - 31. 12. 2024 - (27 měsíců).


  
Výše způsobilých výdajů na rok 2022:   1 010 700 Kč

Výše způsobilých výdajů na rok 2023:   3 937 200 Kč

Výše způsobilých výdajů na rok 2024:   3 934 800

 

Celkem dotace za celé období projektu  - 8 882 700 Kč.
Projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje. Termín realizace: 1.9.2022 - 31.3.2025.


                                                                                                                                              

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem