Dotace a granty » 2022 » Ústecký kraj - velký dotační program

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě
ÚSTECKÝ  KRAJ    

                                                                                                     
                                                                                        
 
 
Organizace čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2022  byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022".
     
 Celková výše dotace  7 069 100,- Kč je rozdělena na sociální služby, které poskytujeme.
 

 Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

 Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                           1 177 600,- Kč    

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)                           2 643 700,- Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechou"              1 458 000,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                1 789 800,- Kč

    * ( od 1.7.2022 do 31.12.2022)     

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na uvedené služby.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem