Dotace a granty » 2022 » Ústecký kraj - velký dotační program
ÚSTECKÝ  KRAJ    

                                                                                                     
                                                                                        
 
 
Organizace čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2022  byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022".
     
 Celková výše dotace  8 0005 600,- Kč je rozdělena na sociální služby, které poskytujeme.
 

 Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

 Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                           1 375 000,- Kč    

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)                           2 970 800,- Kč

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Pod střechou"              1 638 400,- Kč

 Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv.Josefa                                2 021 400,- Kč

    * ( od 1.7.2022 do 31.12.2022)     

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na uvedené služby.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem