Dotace a granty » 2018 » Ústecký kraj - velký dotační program
ÚSTECKÝ  KRAJ                                                                                                            
 
Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2018 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.
     
 Celková výše dotace  7 625 736,- Kč je rozdělena na sociální služby, které FCH poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Charitní pečovatelská služba Roudnice (PS)                                         1 429 199,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota ml.)                  1 437 101,- Kč

 

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa                   2 912 300,- Kč


             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.          1 847 136,- Kč

          

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na uvedené služby.© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem