Dotace a granty » 2013 » MPSV

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Ministerstvo práce a sociálních věci                                                            

 

 

  • Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V roce 2013 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace č. C0124/001 – v rámci programu – Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj.
  •  

  • Celková výše dotace 2 504 000,- Kč je rozdělena na sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba  (PS)                                                                   950 000,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM)                         1 000 000,- Kč

            
             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ( AD) - pouze leden               90 000,- Kč

 
             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)                        464 000,- Kč

            
           

Z přidělených prostředků financovány provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.


S platností od 1. 7. 2013 FCH Roudnice n.L.realizuje individuální projekt obce (IPO Roudnice n.L.) na zajištění služeb NZDM (15-26 let) a SAS. Z tohoto důvodu vrátila alikvótní část dotace na službu SAS - ve výši 232.000,- Kč a 300. 000,- Kč na službu NZDM. 


Skutečné čerpání dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba  (PS)                                                                   950 000,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM)                           700 000,- Kč

            
             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ( AD) - pouze leden               90 000,- Kč

 
             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)                        232 000,- Kč

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem