Dotace a granty » 2016 » Ústecký kraj - velký dotační program


                                                                                                         
                                                                                                       


ÚSTECKÝ  KRAJ                                                                                                          
 
 
Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Ústeckého kraje. Pro rok 2016 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.
     
             Celková výše dotace  5 436 900,- Kč je rozdělena na sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba při FCH Rce n.L.  (PS)                                          779 500,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  (NZDM Bota)                    1 355 100,- Kč

 

             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v domově sv.Josefa             1 609 000,- Kč


             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.     1 693 300,- Kč


           

Z přidělených prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem