Dotace a granty » 2012 » MPSV

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

Ministerstvo práce a sociálních věci                                                            

 

 

  • Farní charita Roudnice nad Labem čerpá dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V roce 2012 nám byla poskytnutá neinvestiční dotace č. C0124/001 – v rámci programu – Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – Ústecký kraj.
  •  

  • Celková výška dotace 3 135 000,- Kč je rozdělena na sociální služby, které farní charita poskytuje.
 

             Rozdělení poskytnuté dotace na sociální služby:

             Pečovatelská služba                                                                950 000,- Kč       

             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                              730 000,- Kč

            
             Azylový dům pro ženy a matky s dětmi                                   991 000,- Kč

 
             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                     464 000,- Kč

            
           

Z přidělených finančních prostředků budou hrazeny provozní  a osobní náklady na  uvedené sociální služby.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem