Dotace a granty » 2008 » Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

 

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

 

Úřad vlády České republiky vyhlásil prostřednictvím Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity dotační řízení pro neziskové organizace v rámci programu: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků.
Z tohoto programu jsme získali neinvestiční dotaci č.00654/08-KRP na projekt „Aktivními od dětství“ v celkové výši 200 000,- Kč.

Ze získaných prostředků budou hrazeny mzdové náklady pro zaměstnance předškolního klubu.

 

„Projekt Aktivními od dětství je realizován z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci programu „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků“, podprogram B. „Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, poskytovaných Úřadem vlády ČR.“

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem