Dotace a granty » 2008 » Ústecký kraj, Úřad práce

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje

Farní charita Roudnice nad Labem je poskytovatelem sociálních služeb. Z prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje nám byla v roce 2008 poskytnutá neinvestiční dotace v rámci programu Podpora sociálně - zdravotních služeb 2008 . Na projekt „Azylové ubytování pro matky s dětmi, Azylové ubytování pro muže, Klub volnočasových aktivit“ jsme získali dotaci ve výši 300 000,- Kč.

Přidělené prostředky jsou určeny na úhradu provozních nákladů – energií a osobní nákladů v sociálních službách – azylové domy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

 

Úřad práce Litoměřice

Úřad práce Litoměřice

Farní charita aktivně spolupracuje i s Úřadem práce v Litoměřicích – pobočka Roudnice nad Labem. Čerpá finanční prostředky ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu určené na aktivní politiku zaměstnanosti :

  • Vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
    počet pracovních míst 2
    doba trvání od 1.4. do 30.11.2008
    název profese sociální pracovník, referent sociální péče
    výše příspěvku max. 10 800,-Kč na 1 pracovní místo

Přidělené finanční prostředky jsou určeny na úhradu části osobních nákladů 2 pracovníků v sociálních službách v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a předškolním klubu .

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem