Dotace a granty » 2008 » Město Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Roudnice nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

V roce 2008 obdržela finanční příspěvek ve výši 600 000,- Kč.

 

Rozdělení finančního příspěvku na jednotlivé sociální a fakultativní služby :

Azylové domy pro ženy a matky s dětmi Riegrova 50 000,- Kč
Azylové domy pro ženy a matky s dětmi Tř.T.G.Masaryka 50 000,- Kč
Azylový dům pro muže Tř.T.G.Masaryka 50 000,- Kč
Pečovatelská služba v Domově sv.Josefa 200 000,- Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 50 000,- Kč
Předškolní zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin 200 000,- Kč

 

Kromě toho má farní charita od Města Roudnice nad Labem podle „Smlouvy příkazní a o výpůjčce“ ze dne 20.6.2007 v bezplatném užívání prostory v objektu tř. T.G.Masaryka č.p.1492 k výkonu těchto služeb :

 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež + předškolní zařízení :
  • přízemí
   • byt č.2 (1+1 s příslušenstvím)
   • byt č.3 (1+1 s příslušenstvím)
 • azylový dům pro muže :
  • 2.patro
   • byt č.3 (1+1 s příslušenstvím)
 • azylový dům pro ženy a matky s dětmi :
  • 3.patro
   • podkrovní prostory s příslušenstvím (158,73 m2)
 • charitní šatník:
  • suterénní prostory s příslušenstvím (116,92 m2)

 

Farní charita aktivně spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Roudnici nad Labem při zabezpečování sociálních služeb pro občany Roudnice nad Labem a blízkého okolí.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem