Dotace a granty » 2008 » Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Farní charita Roudnice nad Labem získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 - v rámci dotačního řízení – Podpora integrace romské komunity v roce 2008 - projekt č. 117/1/2008 – „S klubem nám jde škola lépe“ . Výška získané dotace 120 000,- Kč.

Ze získaných prostředků budou hrazeny provozní náklady nízkoprahového zařízení pro děti a mládež :

  • osobní náklady ve výši 90 000,- Kč
  • materiálové náklady ve výši 30 000,- Kč

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem