Dotace a granty » 2008 » Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury České republiky

Farní charita Roudnice nad Labem získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 - v rámci dotačního řízení – Podpora integrace příslušníků romské komunity – projekt č. 13-17052/2007-IRK/ORNK – „Roztančíme svět“ . Výše získané dotace 7 000,- Kč.

Ze získaných prostředků je účelově hrazen pronájem tělocvičny na zkoušky tanečního tělesa Bengha Čhaja .

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem