Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2024


Tříkrálová sbírka 2024 - opět rekordní výtěžek !!!

 
Tříkrálová sbírka je tradicí, na kterou se už lidé těší a netrpělivě očekávají ve svých domovech příchod tří králů. A již dvacet čtyři let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci, kteří nesou lidem požehnání a sbírají finanční dary na pomoc potřebným.

 

Sbírka odstartovala v pondělí  1. ledna a byla ukončena v neděli 14. ledna

koledováním do tříkrálových kasiček.


V ulicích Roudnice n.L., Budyně n.Ohří a  24 okolních obcích jste se mohli setkat

se skupinkami koledníků, kterým jste měli možnost přispět přímo do kasiček.


Po dobré zkušenosti z předchozích ročníků byli opět rozmístené kasičky

i na různá místa, kam mohli zájemci zajít, když je koledníci nezastihli doma.


Přehled umístění stacionárních kasiček :

                                  Charita Roudnice n.L. - Riegrova 652 - Roudnice n.L. ( 214 Kč)

                                  Pekařství Kraupner - Karlovo náměstí - Roudnice n.L.  ( 8 911 Kč)

                                  Městská knihovna - Budyně n.Ohří ( 725 Kč)

                                  Obecní úřad Mšené Lázně (2 020 Kč)

                                  Smíšený obchod - obec  Mnetěš  (1 978 Kč)Potvrdilo se nám, že  koledující skupinky 3 králů, které přináší radostnou zvěst o

narození Spasitele a požehnávají lidem jejich příbytky, jsou veřejností stále lépe

přijímány. Mnozí se už předem těší na jejich návštěvu a připravují kromě peněz

do kasiček i sladkosti a občerstvení pro koledníky a doprovod.

 

Bonusem je finanční výtěžek, který se k naší velké radosti, každoročně zvyšuje.

Díky tomu máme k dispozici prostředky, se kterými můžeme pomáhat lidem v našem

regionu.


Letošní tříkrálová sbírka skončila pro nás opět největším úspěchem ve své dlouhé historii.

Do 95 kasiček se podařilo získat celkem 429 022  Kč, což je proti rekordu z roku

2023 (386 027 Kč), nárůst o 43 000 Kč.

 

Obrovskou zásluhu na tomto úspěchu mají zapojené obce z Podřipska a Budyňska,

zapojilo se jich celkem 24, ve většině již s vlastními kolednickými skupinkami.

Do sbírky se zapojilo celkem 331 dobrovolníků z řad dětí, mládeže a dospělých

z celého Podřipska a Budyňska, kteří fungovali buď jako koledníci (261 osob),

nebo vedoucí koledníků (67 osob), či pomoc v zázemí (3 osoby) a  5 zaměstnanců

Charity - celkem 336 osob.

                                        

                             
Tříkrálová sbírka probíhala v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří, na Řípu a okolních

obcích:  Bechlín, Benzinov, Bříza, Cítov, Ctiněves, Černouček, Dobříň, Dolní

Beřkovice,Dušníky, Kleneč, Kostomlaty p.Řípem, Ledčice, Libkovice p.Řípem,

Mnetěš, Mšené Lázně, Předonín, Přestavlky, Račiněves, Ředhošť, Spomyšl,

Straškov - Vodochody, Vědomice, Vražkov, Židovice.Část výtěžku (65%), který získala Charita Roudnice n. L., využijeme na zajištění našich

projektů  - opravy azylového domu pro matky s dětmi, podporu terénních služeb pro rodiny

s dětmi, či nákup vozidla pro terénní pečovatelskou službu a další.


Chceme poděkovat:

  • dárcům za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup ke koledníkům
  • aktivním účastníkům sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • těm, kteří zajistili mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní kabelové televizi, na webových stránkách a v místním i regionálním tiskuA zde je uveden přehled výtěžků podle dnů a místa koledování:


  vedoucí kasička č. -  obvod výtěžek
pondělí 1. 1.      
  Lysáčková M.  3, 4, 5 -   Říp   9 463 Kč
        9 463 Kč
 čtvrtek  4. 1.    
  Havláková  13 - Dolní Beřkovice    1 160 Kč
  Havláková  14 - Dolní Beřkovice    1 412 Kč
  Jarošová  17 - Dolní Beřkovice    1 770 Kč
  Jarošová  18 - Dolní Beřkovice    1 113 Kč
  Havláková  16 - Dolní Beřkovice    1 370 Kč
  Salová   21 - Dolní Beřkovice        591 Kč
  Grbavčicová  19 - Dolní Beřkovice    1 003 Kč
  Grbavčicová  20 - Dolní Beřkovice    1 342 Kč
  Marková    7 - Kostomlaty p.Ř.    5 713 Kč
  Znamenáčková    8 - Přestavlky    6 291 Kč
       21 765 Kč
pátek 5. 1.      
  Kuruczová 25 - Dolní Beřkovice        996 Kč
  Kuruczová 26 - Dolní Beřkovice        392 Kč
  Havláková 15 - Dolní Beřkovice.    2 190 Kč
  Salová 22 - Dolní Beřkovice    1 773 Kč
  Kostíková 12 - Židovice    5 196 Kč
  Kleinová   9 - Vražkov    7 894 Kč
  Šenková 34 - Roudnice n.L. (MěÚ)    3 040 Kč
  Šenková 35 - Roudnice n.L. (DD Samova)    1 742 Kč
       23 223 Kč
       
sobota 6. 1. Doucha 47 - Roudnice n.L. - Podlusky    8 744 Kč
  Bakešová 48 - Roudnice n.L. - Podlusky    9 521 Kč
  Douchová 49 - Roudnice n.L. - Podlusky    6 112 Kč
  Bíbová 50 - Roudnice n.L. - Bezděkov    5 997 Kč
  Špalková 51 - Roudnice n.L. - TGM    3 381 Kč
  Doleželová 52 -  Roudnice n.L.- Bezděkov    6 378 Kč
  Kapaňová 53 -  Roudnice n.L.- Libušina, Přemysl.    8 224 Kč
  Doleželová 55 - Roudnice n.L.- Bezděkov    1 705 Kč
  Špalková 56 - Roudnice n.L. - TGM    2 978 Kč
  Korpalová 32 - Bechlín    8 330 Kč
  Macková 31 - Bechlín    8 060 Kč
  Marešová 33 - Černouček  13 155 Kč
  Mrázková 28 - Dobříň    9 554 Kč
  Hanzlíková 29 - Dobříň    8 651 Kč
  Brázdová 30 - Dobříň    8 598 Kč
  Hančlová 38 - Spomyšl    8 655 Kč
  Menčíková 39 - Spomyšl    6 410 Kč
  Šitnerová 11 - Mnetěš    9 702 Kč
  Slavíková  27 - Bříza    5 135 Kč
  Šustrová  46 - Libkovice p.Řípem    6 268 Kč
  Šustrová  54 - Libkovice p.Řípem    6 282 Kč
  Hujová  36 - Ředhošť    5 411 Kč
  Šámal   45 - Cítov    8 872 Kč
  Andělová  42 - Kleneč    4 257 Kč
  Šindělářová  43 - Kleneč    3 957 Kč
  Švecová  44 - Kleneč    3 325 Kč
  Zelenková  40 - Račiněves    7 015 Kč
  Pišlová  41 - Račiněves    7 886 Kč
      192 563 Kč
       
 neděle  7. 1. Lysáčková   1 - Roudnice n.L.- mše svatá    8 881 Kč
  Lysáčková 57 - Roudnice n.L.- mše svatá    3 345 Kč
  Špalková 58 - Roudnice n.L.- Bezděkov    4 530 Kč
  Kapaňová 59 - Roudnice n.L - K Řípu, Přímá,...    4 105 Kč
  Veselý 60 - Roudnice n.L - V Uličkách    3 370 Kč
  Štorová 61 - Roudnice n.L - Dr.Slavíka, Kratoch.    4 595 Kč
  Marková 62 - Roudnice n.L - Na Rybníčku    5 043 Kč
  Lysáček 63 - Roudnice n.L - Podlusky    4 935 Kč
       38 804 Kč 
       
 pondělí 8.1. Mühlbachová  64 - Straškov- Vodochody    4 384 Kč
         4 384 Kč
       
 čtvrtek 11.1.  Liscová  66 - Roudnice n.L. - centrum    4 415 Kč
   Švehlová  67 - Roudnice n.L. - centrum    3 586 Kč
   Suchá  68 - Roudnice n.L. - centrum    2 660 Kč
   Doležel  70 - Roudnice n.L. - Bezručova, Mach.    1 658 Kč
   Doleželová  71 - Roudnice n.L. - Machova, U Zvon    1 634 Kč
   Bakešová  72 - Roudnice n.L. - Alšova, Mánesova    1 765 Kč
       15 718 Kč
       
pátek 12.1.  Mühlbachová  65 - Straškov-Vodochody    3 955 Kč
         3 955 Kč
       
sobota 13.1.  Šustrová  69 - Předonín    5 902 Kč
   Hájková  79 - Vědomice    8 549 Kč
   Kropáčková  81 - Vědomice    6 052 Kč
   Nový  82 - Budyně n.O.    6 515 Kč
  Jirsová  83 - Budyně n.O.    4 043 Kč
   Kapaňová  84 - Roudnice n.L. - Čihadla    3 192 Kč
   Bíbová  85 - Dušníky    6 860 Kč
  Štorová  86 - Roudnice n.L.- Špindlerova vpravo    3 644 Kč
  Keltner  87 - Roudnice n.L.- Špindlerova vlevo    5 190 Kč
  Matějková  88 - Roudnice n.L.- Bezděkov    5 657 Kč
  Šustrová  89 - Předonín, Benzinov    5 844 Kč
       61 448 Kč
        
neděle 14.1.      
  Lidická 75 - Ledčice     3 015 Kč
  Sirová 74 - Ledčice     6 010 Kč
  Floriánová 76 - Ledčice     5 000 Kč
  Sršňová Pelantová 73 - Ledčice     1 520 Kč
  Švecová 77 - Ledčice     4 672 Kč
  Hrstková 78 - Ctiněves     7 140 Kč
  Hájková 80 - Vědomice     5 421 Kč
  Kapaňová 90 - Roudnice n.L. - Alej 17.listopadu     4 047 Kč
  Štorová 91 - Roudnice n.L.- Havlíčkova, Třebíz.     2 946 Kč
  Klír 92 - Roudnice n.L. - Nad Skalami,..     3 375 Kč
  Tesařová 93 - Roudnice n.L. - Rvačov        705 Kč
        43 851 Kč
       
   výtěžek stacionárních kasiček:  jejich přehled viz výše ...   13 848  Kč
       
     Celkem :  429 022 Kč

Sbírku a naši Charitu můžete podpořit i bezkontaktně:

 
                 do 31. 1 . 2024

·         online kasičkou platební brána na www.trikralovasbirka.cz 413 01


 
do 30. 4 . 2024

     ·            převodem na účet   66008822/0800, variabilní symbol  777911930


            
do 31. 1 . 2024

·         prostřednictvím QR kódu  


 

 

                                        

                         VŠEM DÁRCŮM Z CELÉHO SRDCE DĚKUJEME !!!!

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem