Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019


Farní charita Roudnice nad Labem realizuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku.

 

Tento rok probíhal v pořadí již 19. ročník sbírky - u nás se sbírka konala již po devatenácté (nultý ročník byl v roce 2000 na Moravě - v Olomoucké arcidiecézi).

 

Potvrdilo se nám, že rok od roku jsou naše koledující skupinky 3 králů, nesoucí radostnou zvěst  a požehnání, veřejností lépe přijímány. Mnozí lidí se už těší a připravují kromě peněz do kasiček i sladkosti pro koledníky. A pokud se u nich náhodou tři králové nezastaví, tak dostáváme "stížnosti" jak je to možné, že jsme je obešli. To je pro nás skutečně velké zadostiučinění.

 

Bonusem navíc je finanční výtěžek, který se k našemu překvapení a velké radosti, každoročně zvyšuje. Díky tomu totiž máme více prostředků, se kterými můžeme pomáhat lidem v našem regionu.

Letošní Tříkrálová sbírka skončila zatím největším úspěchem ve své dlouhé historii.

 

Na rozdíl od předchozích let jsme tentokrát koledování zkusili prodloužit o týden  - koledovali jsme od 1. 1. do 13. 1. 2019 a je to poznat i na výtěžku sbírky.

Do 70 kasiček se našim kolednickým skupinkám podařilo získat celkem 225 738 Kč, což je proti rekordu z minulého roku  (211 002  Kč), nárůst o 14 736 Kč.

 

Do sbírky se zapojilo celkem 108 dobrovolníků z řad dětí, mládeže a dospělých z celého Podřipska a Budyňska, kteří fungovali buď jako koledníci (91 osob), nebo vedoucí koledníků (12 osob), či pomoc v zázemí (5 osob) a 16 zaměstnanců - celkem 124 osob.

 

Koledovali jsme v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří a 14 okolních obcích na Podřipsku a Budyňsku ( Bechlín, Předonín, Benzinov, Cítov, Dobříň, Krabčice, Libkovice p.Řípem, Martiněves, Račiněves, Vědomice, Vražkov, Hrobce, Kleneč a Ledčice).


Těší nás, že se do sbírky stále víc zapojují obce samy - koledují místní děti s dospělými a jsou tak ve své obci mnohem lépe přijímáni. V letošní sbírce vytvořily vlastní skupinky tyto obce: Bechlín+Předonín+Benzinov, Dobříň, Račiněves, Kleneč, Ledčice a Hrobce.

 

A letos nám ještě k tomu všemu přálo i počasí oproti jiným rokům. Takže tříkrálová sbírka podle našeho názoru dopadla po všech stránkách skvěle.

 


3 králové vyšli nejdříve na Nový rok na památnou horu Říp a pak probíhalo koledování od čtvrtka 3.ledna do neděle 13. ledna v domácnostech v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří a  14 okolních obcích.

Koledníci zavítali do škol, školek, obchodů, firem, na úřady, do nemocnice, do zařízení pro seniory potěšit a popřát lidem v novém roce.


Celý průběh koledování jsme zaznamenali přes objektiv fotoaparátu a zde se můžete podívat, jak to u nás probíhalo:Úterý 1. leden 2019 - výstup na horu Říp


Tříkrálová sbírka v Podřipském vikariátu odstartovala tradičním novoročním výstupem 3 králů s trubačem, na horu Říp z obce Krabčice - Rovné. Doprovod jim dělaly 3 "asistentky", které cestou na Říp obdarovávaly turisty a poutníky drobnými dárečky.


3 králové cestou potkávali mnoho poutníků a turistů, zdravili se s nimi a přáli jim vše dobré v novém roce.

 


Na hoře Říp byla jejich cílem rotunda sv. Vojtěcha a Jiří, kde se zúčastnili bohoslužby slova, kterou opět vedl Mgr. Jan Horák.

Na dveře rotundy pak jeden z králů napsal požehnání.
Po ukončení bohoslužby se tři králové se svým doprovodem vydali zpět dolů do údolí. Opět se potkávali s  lidmi, zdravili se s nimi a předávali své požehnání ...

 

Čtvrtek 3. leden 2019 - slavnostní zahájení a požehnání koledníků


Po novoročním návratu do práce a úžasnému nasazení našich dobrovolníků jsme ve středu 2. ledna přesunuli zázemí celé tříkrálové sbírky opět do prostor NZDM Bota v Jungmannově ulici a vše pečlivě připravili k zahájení sbírky.

Ve čtvrtek 3. ledna se tam totiž hned po ránu setkalo více než 30 dětských dobrovolníků - nováčků i "ostřílených" králů a netrpělivě  očekávali na pokyny hlavní koordinátorky sbírky - paní ředitelky Ing. Zdenky Pětníkové, která je nejdříve srdečně přivítala a pak přikročila k "proškolování", které je velice důležité pro zdárný průběh celé sbírky. Instrukce dostali také vedoucí skupinek, kteří koledníky doprovázeli.

Poté se již koledníci odebírali do oblékárny, kde je naši dobrovolnice strojili do krásných nových kostýmů a maskovali za Baltazary.
Vše se muselo stihnout včas, abychom se mohli přesunout na Karlovo náměstí, kde proběhlo tradiční požehnání koledníků. Mezi koledníky přišel a na cestu jim požehnal duchovní správce roudnické římskokatolické farnosti P. Martin Brousil.

Slavnostní požehnání a koledování na Městském úřadě v Roudnici nad Labem ve čtvrtek 3.ledna 2019 na video záznam  zachytil pan Petr Vancl.

Video je k shlédnutí na you tube:
https://www.youtube.com/watch?v=rSzHiUZ_j74&feature=youtu.be


Po požehnání se pak skupinky rozprchly koledovat po Roudnici - zamířily i na Městský úřad k panu starostovi, do škol, školek, do ambulancí lékařů, do firem, obchodů a restaurací.
Nezapomnělo se ani na seniory z Domova pro seniory v Sámově ulici v Roudnici. Tři králové je potěšili svým zpěvem a milým slovem, jako každý rok.

 


Pátek 4. leden 2019 - koleda v Roudnici a na obcích


Další den se nám sešlo přes 40 koledníků. Navštívili Stacionář pro seniory, Oddělení následné rehabilitační péče, pacienty a lékaře v místní nemocnici a Domov seniorů v Krabčicích. Naším cílem bylo především potěšit staré a nemocné lidi, což se podařilo. Odměnou pro koledníky byly jejich úsměvy na tváři, které věnovali našim třem králům.

Několik skupinek koledníků se vydalo koledovat i do okolních obcích - koledovalo se v
Krabčicích, Vědomicích a v Račiněvsi, kde si již potřetí vytvořily vlastní skupinky a prošli celou obec.

Další králové
ještě navštívili školy, školky a nejrušnější ulice v Roudnici n.L.
 

Sobota  5. leden 2019 - koledování v Roudnici a obcích


V sobotu se k našim koledníkům přidaly i  skupinky králů z obcí. Koledovalo se v Předoníně, Vražkově, Libkovicích, Hrobcích a Budyni n.Ohří.
V Roudnici jsme poslali 3 krále do hustě osídlených lokalit Roudnice - do Podlusk a Hracholusk.
Neděle  6. leden 2019 - koledování v kostelích, Roudnici a na obcích

 

Ve sváteční den se skupinky 3 králů vydaly hned po ránu na mše svaté do kostelů v Černoučku a v Roudnici. Pozdravily místní farníky a přinesly obětní dary k oltáři.

Další skupinky koledovaly v Cítově, Klenči, Bechlíně a Dobříni. Posledně tři jmenované obce vytvořily vlastní skupinky již poněkolikáté. V Klenči chodila jedna, v Bechlíně dvě a v Dobříni až tři skupinky.
V Roudnici
zůstala pouze jedna skupinka a ta koledovala na Bezděkově.
Pondělí  7. leden 2019 - 1. sčítání tříkrálových kasiček


S prodloužením koledování se trochu zkomplikovalo i sčítání výtěžku sbírky. Tentokrát jsme museli sčítat na dvakrát - po prvním týdnu a po druhém týdnu. Za přítomnosti pracovice ekonomického odboru MěÚ jsme rozpečetili prvních 60 zapečetěných kasiček. Již od pohledu bylo vidět, že jsou hodně plné a nejenom mincí, ale i papírových bankovek. Bylo to skutečně tak.

A výsledek?  V 60 kasičkách se "našlo" celkem 206 931 Kč. Úžasné, skoro jsme překonali rekord z minulého roku. Ale ve hře je ještě 10 kasiček, které máme naplnit během dalšího týdne, takže se rozhodne až za týden ....


Další víkend - sobota 12. a neděle 13. ledna 2019 - koleda v Rci a obcích


Tentokrát jsme se rozhodli prodloužit sbírku o další dny z důvodu, že nás o to požádaly dvě obce, které chtěly jít koledovat s vlastními skupinkami, ale během prvního víkendu jim to nevyhovovalo. Vyšli jsme jim vstříc a nakonec se našli i další koledníci, kteří se nabídli chodit tam, kde se to před týdnem nestihlo.Koledovalo se v Roudnici - na Bezděkově, v Předoníně - část Benzinov a v Ledčicích, kde se ve škole vytvořily 2 vlastní skupinky.

 


Pondělí  14. leden 2019 - 2. sčítání tříkrálových kasiček

Během dopoledne se nám vrátily vydané kasičky a odpoledne jsme se zase sešli jako před týdnem a rozpečetili posledních 10 kasiček. S napětím se čekalo, zda pokoříme loňskou rekordní částku.

                                                                     Povedlo se! 

    Během týdne nám do kasiček přibylo 18 807 Kč, což ve výsledku znamenalo 225 738 Kč.                              Opět rekord !!!  Díky králové, díky obce, byli jste úžasní !!!!

 


Výsledek tříkrálové sbírky je opět rekordní, díky tomu, že:

1)  jsme měli dostatek dobrovolníků celkem - 108 osob - z toho 91 koledníků (ve věku

    od 1,5 do 72 let) a 12 dobrovolníků - vedoucích skupinek a 5 osob v zázemí sbírky

    - žáků mateřských, základních a středních škol, skautů,  farníků,  rodinných příslušníků

     našich zaměstnanců, příznivců charity

      
2)  tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp a při své pouti nahoru přijímali

     od štědrých lidí příspěvky do kasiček - mnozí je již očekávali a byli na to finančně připraveni
  
3)  koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i  v dalších 14 obcích ze spádové oblasti -

      v období od 1.1. - 13.1.2019 - koledování se prodloužilo o týden

4)  dobrovolníci vytvořili vlastní skupinky v obcích:

      Dobříň - 3 skupiny,  Bechlín - 2 skupiny, Račiněves - 2 skupiny, Hrobce - 1 skupina,

      Kleneč - 1 skupina, Budyně n.Ohří - 2 skupiny, Předonín + Benzinov - 1 skupina,

      Ledčice - 2 skupiny
     
5)  přálo nám počasí - trochu sněžilo, trochu pršelo, trochu foukalo, ale nemrzlo a neklouzalo
   
6)  vše krásně klapalo a díky Bohu a modlitbám vše dobře dopadlo !!!Chceme poděkovat:

  • dárcům za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup ke koledníkům
  • aktivním účastníkům sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • těm, kteří zajistili pohoštění pro účastníky tříkrálové sbírky a mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní kabelové televizi, na webových stránkách a v místním tisku


Část výtěžku (65%), který získá FCH Roudnice n. L., využijeme na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - opravy a úpravy v azylovém domě pro matky s dětmi, na zajištění provozu charitního šatníku a pro lidi z regionu na pomoc při odstraňování škod způsobených mimořádnými událostmi (požár, povodeň, potopa,...).A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
pondělí 1. 1.      
  Jirka, Standa, Tomáš hora Říp + bohoslužba slova  11 303 Kč
       11 303 Kč
 čtvrtek  3. 1.    
  Áňa, Tea, Aga MěÚ  Roudnice (Karlovo nám.)   1 827 Kč
    Špindlerova ul.   2 967 Kč
  Kiky, Verunka, Dorotka MěÚ Roudnice (Riegrova ul.)   1 507 Kč
    Špindlerova ul.      899 Kč
  David, Jakub, David Husovo nám., Rvačov, Jana z Dražic,...   4 920 Kč
  Péťa, Vojta, Jáchym ordinace lékařů   2 724 Kč
    DD Samova Roudnice   2 546 Kč
  Dan, Hana, Tomáš Domy s PS, Bezděkov   3 918 Kč
  Erik, Niko, Honza Neklanova, Školní-školy, školky, Stadic.   2 146 Kč
  Karolína, Hana, Jana Karlovo náměstí   4 039 Kč
  Radek, Martin, David K.Jeřábka, T.G.Masaryka   3 444 Kč
  Dan, Hana, Hanička Bezděkov   1 382 Kč
  Linda, Kája, Matěj MŠ Bezděkov, Hradčany, ...   1 126 Kč
      33 445 Kč
pátek 4. 1.      
  Eliška,Nela,Vanesa, Gabina Račiněves    4 385 Kč
  Pavel,Martin,David, Nikola Račiněves    5 346 Kč
  Hana, Zdíša, Dan Vědomice    5 129 Kč
  Tea, Áňa, Aga Vědomice    5 717 Kč
  Jindra, Marie, Hanička Libušina, Horymírova, Krokova    2 602 Kč
         1 414 Kč
  Anna, Verunka,Dorotka Dr.Slavíka, Švagrovského, Kratochvíl.    4 382 Kč
    Libušina ul.    3 672 Kč
  Vojta, Jáchym, Jirka lékaři nemocnice    5 006 Kč
  David, Jakub, David Havlíčkova, Třebízského, Na Skalami    4 139 Kč
  Niko, Erik, Honza, David stacionář Rce, Diakonie a Krabčice    2 659 Kč
  Karolína,Jana, Klára Martiněves    4 323 Kč
  Majda, Terka, Kiky Bezděkov    1 772 Kč
         1 120 Kč
       51 666 Kč  
pátek 4. 1. odpoledne    
  Péťa, Tobiáš, Péťa Máchova, Zvonice, Jiráskova, Alšova    2 577 Kč
  Stanislav Cítov       900 Kč
         3 477 Kč
       
 sobota 5. 1.      
  Nikola, Adéla, Vanessa Předonín    5 456 Kč
  Aleš, Aleš, Lukáš Vražkov    3 978 Kč
  Jindra, Maruška, Hanička Hrobce    3 917 Kč
  Kačenka, Luboš, Alenka Budyně n.Ohří  I.    1 651 Kč 
  druhá skupinka Budyňe n.Ohří  II.
   4 429 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Podlusky - vpravo    5 131 Kč
   
   4 687 Kč
  Agáta, Aneta, Tea, Helenka Podlusky - vlevo, Krátká  10 178 Kč
  Péťa, Tobiáš, Péťa Libkovice p.Řípem    6 158 Kč
  Majda, Terka, Dominika Přemyslova, Na Rybníčku    1 967 Kč 
    Neklanova, Okružní    1 350 Kč
     

 48 902 Kč

       
 neděle 6. 1.      
  Terka, Zdenka, Jirka mše svatá Černouček     4 221 Kč
  Standa, Jirka, Tomáš mše svatá Roudnice n.L.   10 420 Kč
  Terka, Eliška, Kateřina Bechlín I.     5 640 Kč
    mše svatá Cítov     1 015 Kč
  Nikola, Adéla, Vanessa Bechlín II.     6 597 Kč
  Hanička, Helenka, Tomáš Cítov     3 873 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Na Čihadlech, za Rozhlednou, Přímá     3 557 Kč
    Bezděkov - Houskova     2 794 Kč
  skupinka Kleneč     4 008 Kč
  skupinka p.M Dobříň I.     4 239 Kč
  skupinka p. S Dobříň II.     6 454 Kč
  skupinka p. A Dobříň III.     6 335 Kč
        59 153 Kč
 sobota 12.1.      
  Nikolka, Anežka, Pepinka, Terezka Benzinov     2 436 Kč
    příspěvky z různých míst     1 300 Kč
          3 736 Kč
       
neděle 13.1.      
  Nela, Jakub, Terka Ledčice I.     5 870 Kč
  Ema, Emma, Daniel Ledčice II.     4 468 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Bezděkov     3 718 Kč
        14 056 Kč
       
     Celkem: 225 738 Kč             

       Byl to úžasný start do nového roku - děkujeme vám!!!

                                              

 
   

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem