Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Nábor koledníků - pokyny pro zájemce

NÁBOR KOLEDNÍKŮ – 23. tříkrálová sbírka

 

Charita Roudnice nad Labem hledá koledníky a dobrovolníky na tradiční Tříkrálovou sbírku, která proběhne od neděle 1. - do neděle 15. ledna 2023 v Roudnici nad Labem, Budyni n.Ohří a přilehlých obcích Podřipska a Budyňska.

 

Sbírku zahájíme 1. ledna 2023 výstupem na Řípúčastí 3 králů v 15 hodin na novoroční bohoslužbě slova v rotundě sv. Jiří a Vojtěcha, kterou odslouží Mgr. Jan Horák. Kdo má zájem, může se k nám také přidat jako doprovod. Jste srdečně zváni.

 

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 po 10.00 hod. začnou skupinky „dětských a mládežnických“ králů, v doprovodu zaměstnanců charity nebo dobrovolníků, koledovat v domácnostech, na ulicích, či různých v institucích v Roudnici n.L. a přilehlých obcích.


Sbírku ukončíme v neděli 15. ledna 2023.

 

Akce bude sice probíhat několik dnů, ale není nutné koledovat celou dobu a koledníci i dobrovolníci - vedoucí si mohou vybrat, zda se zapojí do všech dnů sbírky nebo si vyberou jenom určitý den.

 

Přihlášky si můžete stáhnout z této stránky nebo vyzvednout osobně v kanceláři v Riegrově ul. 652 v Roudnici nad Labem.

 

Vyplněné a podepsané přihlášky posílejte na email charita@charitaroudnice.cz nebo přineste osobně do sídla Charity v Riegrově 652 nejpozději do 4. ledna 2023.24. tříkrálová sbírka proběhne v Roudnici nad Labem, Budyni n.Ohří a okolních obcích v následujích dnech

  • neděle 1. 1. 2023
  • čtvrtek 5. 1. - pátek 6. 1. 2023
  • sobota 7. 1. - neděle 8. 1. 2023
  • sobota 14. 1. - neděle 15. 1. 2023

Předpokládaná doba koledování je od 10.00 – 17.00 hod.


Sraz
všech účastníků a následně společný odchod s vedoucími skupin do terénu bude každý den v prostorách charity v Jungmannově 670 ( NZDM Bota - 1 . patro) v Roudnici n.L.

  • sobota 7. 1. 2023 - sraz 9.00 hod.
  • neděle 8. 1. 2023 - sraz 12.30 hod.
  • sobota 14. 1. 2023 - sraz 9.00 hod.
  • neděle 15. 1. 2023 - sraz 12.30 hod.

Návraty skupinek - odevzdání kasiček, tříkrálového oblečení a košíčků bude individuální, ale opět do Jungmannovy 670. Po příchodu dostanou koledníci a vedoucí něco teplého a chutného …

 

Prosím oblečte se podle aktuálního stavu počasí (teplé bundy, čepice, rukavice, šály), protože se budete pohybovat většinou venku. Nepříznivé počasí nás neodradí, ale operativně se tím může zkrátit doba koledování. Koledník nemusí povinně chodit koledovat všechny dny. Do školy na čtvrtek a pátek, pokud budete potřebovat, vám zajistíme omluvenku. K pokynům přikládáme tříkrálovou koledu, kterou se prosím naučte. Budete ji pak zpívat. Pokud hrajete na hudební nástroj (např. kytara, flétna, housle, …) vezměte je prosím sebou – můžete svoji skupinku doprovázet i hudebně.

 

Každý vedoucí skupiny musí mít u sebe platný občanský průkaznabitý mobilní telefon. Od nás dostane průkaz vedoucího tříkrálové skupiny, osvědčení o povolení sbírky a vybavenou skupinku koledníků.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel. 731 878 278.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem