Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Patroni » Taxmeni

TAXMENI

Za dobu naší existence (zanedlouho oslavíme 40 roků svého trvání) se naše skupina Taxmeni zúčastnila celé řady charitativních akcí, byť třeba momentálně řešila i své vlastní existenční problémy, měnila členskou sestavu. S rozhodnutím jít pomáhat potřebným, jsme nikdy neměli žádný problém. Hráli jsme na akcích spojených se záchranou zvířat, účinkovali v Domovech důchodců, léčebnách apod. Pomáhat lidem bez přístřeší, zkrátka těm, kteří se ocitli nějaké v tíživé životní situaci, jsme vždy chápali jako samozřejmost, smysluplnost - jakési vyšší poslání.

Například v roce 1988 jsme se připojili k výzvě redaktorů tehdejšího časopisu Mladý svět. Šlo o budování bezbariérových přechodů a nájezdů na chodníky a veřejné budovy pro tělesně postižené. Při této příležitosti jsme v Kulturním domě v Praze-Chodov, spolu s Markem Ebenem a moderátorem Přemkem Podlahou uspořádali koncert. Několikrát jsme se angažovali v Jedličkově ústavu či v psychiatrických léčebnách v Praze-Bohnicích či Havlíčkově Brodě.
Mezi nejvýznačnější akce s širokým společenským ohlasem považujeme doposud naše koncerty pro válečné veterány z druhé světové války, jejichž tíživá sociální a životní situace před listopadem 1989, ale i nedlouho poté, byla doslova tristní.

Taxmeni2

Konkrétní finanční sbírku v rámci humanitární pomoci jsme opakovaně poskytovali lidem postiženými záplavami a povodněmi. To bylo v letech 1998 a 2002. Avšak ne vždy vše probíhalo hladce a bez potíží. I když jsme nikdy od nikoho neočekávali projevy díků, vděku, ani nehledali výhody či zviditelnění, je třeba připomenout, že v ojedinělých případech jsme se bohužel setkali i s neseriózností někdy i s amatérismem některých pořadatelů, poškozujících byť dobře míněnou akci. A je možná třeba i uvést, že mnohých povedených humanitárních a benefičních akcí si naše média, včetně televizí ani nevšimla.

O to příjemnější byla jedna z posledních benefičních akcí, které jsme měli možnost se zúčastnit. Konala se v Roudnici nad Labem dne 17. 10. 2007. Zorganizovala ji Farní charita Roudnice nad Labem pro své příznivce, v rámci Dne otevřených dveří . Tato akce byla podařená a naše snahy byly oceněny nejen slovy, ale i milým přijetím mezi zaměstnanci farní charity i mezi návštěvníky-našimi příznivci. Rádi se sem opět někdy vrátíme a svým koncertem pomůžeme dobré věci.

Kapelník skupiny Jarda Čvančara

Taxmeni
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem