Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

    Tříkrálová sbírka 2021 -  probíhala ON -LINE a do kasiček

           na veřejně dostupných místech v obcích a městách


                                          

                        VÝSLEDKY PO SČÍTÁNÍ KASIČEK!!!

         Tříkrálová sbírka prostřednictvím stacionárních kasiček skončila k 24. 1. 2021.

        Proběhlo sčítání kasiček za přítomnosti pracovnic ekonomického odboru MěÚ

        a pracovníků Charity Roudnice n.L. Došlo k rozpečetění 60 ks kasiček, z kterých

        se podařilo naplnit celkem 32 ks. Výtěžek z těchto kasiček činil 84 076 Kč.

       
Výsledky z jednotlivých míst, kde byla kasička dostupná:

            

       
        Obecní úřady
, nebo obchody v obcích, či městech: 

         Bechlín                                                                        1 850,- Kč
         Bříza                                                                                468,- Kč
         Budyně nad Ohří - prodejna Smíšené zboží        2 923,- Kč
         Cítov                                                                             2 358,- Kč  
         Ctiněves                                                                      1 664,- Kč
         Černěves                                                                        325,- Kč
         Dobříň                                                                          5 352,- Kč
         Hrobce, Rohatce                                                       4 129,- Kč
         Kleneč                                                                         1 425,- Kč     
         Krabčice                                                                         970,- Kč
         Kostomlaty p.Řípem - obchod                                2 367,- Kč
         Kyškovice                                                                        540,- Kč
         Libkovice p.Řípem                                                     2 979,- Kč  
         Ledčice                                                                        7 550,- Kč
         Mnetěš - obchod                                                        6 755,- Kč         
         Mšené Lázně                                                              3 270,- Kč
         Martiněves - obchod                                                  1 433,- Kč
         Račiněves                                                                    3 561,- Kč  
         Straškov - Vodochody                                                    681,- Kč
         Vědomice                                                                     1 300,- Kč
         Vražkov                                                                             521,- Kč 
         Židovice                                                                         2 072,- Kč

          Hora Říp - Chata na Řípu                                          2 209,- Kč
          
          Roudnice n.L. - 5 různých míst                                27 374,- Kč

         Celkem                                                                         84 076,- Kč


                                 

                  Tříkrálová sbírka ON-LINE - předběžný výsledek

 

                  Stále pokračuje - až do 30.dubna 2021 je možné přispívat bezkontaktně.

 

 

          Podle předběžných výsledků je ve virtuální kasičce Charity Roudnice nad Labem

                                                    k 8. únoru cca 53 tisíc korun.


   

Jak můžete přispět?

     
   1)  On - line platební brána na webu www.trikralovasbirka.cz

 

      - pro příspěvek Charitě Roudnice zadejte "Roudnice n.L." nebo "413 01"2)   Zasláním daru na účet 66008822/0800, variabilní symbol 77701930

      - pokud požadujete potvrzení o daru můžete zažádat zde


                                 

             PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A VŠEM, CO NÁM POMOHLIVšem, kteří jste nám už přispěli do kasičky, nebo poslali dar na účet, nebo nám ho ještě do konce dubna pošlete, chceme moc poděkovat.

Podpořili jste nás v této nejisté a nestabilní době i bez tradičního požehnání a toho si nesmírně vážíme. Uděláme vše proto, abychom Vás nezklamali a Vámi svěřené dary, využili co nejlépe. Ještě jednou děkujeme.


Náš dík patří i všem starostům a pracovníkům na obcích, kteří si vzali kasičky na úřad a propagovali tříkrálovou sbírku. Také všem majitelům obchodů, firem a institucí, u kterých mohla být naše kasička umístěna. Všichni jste se přidali k dobrému dílu, které naše charita dlouhodobě buduje. Děkujeme :)

 

Z výtěžku sbírky jsme plánovali financovat víc projektů. Které z nich nakonec zrealizujeme, se rozhodneme, až poté, kolik peněz nakonec získáme. Výtěžek měl původně podpořit provoz charitního šatníku, azylového domu pro matky s dětmi, plánovali jsme nákup automobilu pro pečovatelskou službu, či finanční podporu potřebných rodin z Podřipska. Všechny zmiňované projekty jsou pro nás důležité, protože finanční propad sbírky bude značný, musíme si stanovit priority a podle toho se rozhodneme. Vždy však budeme pomáhat lidem, protože lidé pomáhají nám.                    

         CELKOVÝ VÝTĚŽEK SBÍRKY OZNÁMÍME AŽ V PRŮBĚHU

               KVĚTNA 2021, AŽ BUDEME ZNÁT KONEČNÍ STAV

                                  NAŠÍ VIRTUÁLNÍ KASIČKY . 
 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem