Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Spolupráce s Agenturou

 

Farní charita Roudnice nad Labem – Lokální partner Agentury

 

Město Roudnice nad Labem bylo v roce 2008 zařazeno do pilotního programu sociálního začleňování obyvatel romských lokalit. Koordinace tohoto programu je pod záštitou Úřadu vlády České republiky Odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách (agentura).

 

Farní charita již od svého založení aktivně pracuje s romskými dětmi a mládeží. Provozujeme romský Klub – předškolní zařízení a  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jsme jedinou organizací ve městě, která tyto služby pro Romy zabezpečuje. Z tohoto důvodu nám byla  nabídnuta spolupráce v rámci tzv.Lokálního partnerství  Roudnice nad Labem.

 

 

Členy Lokálního partnerství Roudnice nad Labem :


Město Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad Labem

o.s. Naděje

Úřad práce Litoměřice - dislokované pracoviště Roudnice nad Labem

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)

Dženo - občasnké sdružení


Dne 20. 6 2008 Farní charita Roudnice nad Labem podepsala Memorandum o spolupráci ( s Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách - Úřad vlády ČR) .


Dne 30. 6. 2011 byl pilotní program působení agentury v Roudnici n.L. ukončen.


Nadále však zůstáva do konce roku 2012 lokální asistence  agentury ve formě vzdálené podpory.


Více informací o působění agentury v Roudnici n.L. najdete na ....

 

 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem