Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Poděkování

Nezapomněl …

 

Psal se rok 2002. Byl horký srpen a povodně se valila českou zemí. Zasáhla i obec Hořín, ležící těsně v sousedství Mělníka – na soutoku Labe s Vltavou. V průběhu několika hodin se celá obec ocitla pod vodou a zničila všechno, co ji přišlo do cesty. Lidé přišli o všechno, co měli – voda to buď odnesla, nebo totálně zničila. V té době pomáhal snad každý… I naše roudnická farní charita se z plných sil snažila – dodávali jsme materiální, duchovní ale i finanční pomoc - taky v Hoříně.

 
Uběhlo dlouhých 7 let. Na povodně se už dávno zapomnělo.
 

Nedávno –  začátkem června -  ve Farní charitě v Roudnici nad Labem zazvonil návštěvník. Vstoupil dovnitř a chtěl mluvit s ředitelkou. Vzpomínal na povodně v roce 2002, obec Hořín a finanční dar, který dostala jeho rodina v té době od FCH.  Záhy vytáhl obálku. Z nejhoršího se rodina již dávno dostala  a tak – přišel pomoct - na oplátku on . Přinesl darem všechno, co dostal . Taky něco navíc – důkaz, že pořád se kolem nás najdou lidi, kteří umí nejenom přijímat, ale i dávat … .

Z celého srdce děkujeme.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem