Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2023
Tříkrálová sbírka 2023 -  rekordní výtěžek z kasiček !!!

 
Tříkrálová sbírka se stala v České republice tradicí, na kterou se těší mnozí z nás a začátkem roku netrpělivě očekávají ve svých domovech příchod tří králů. A již dvacet tři let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci, kteří nesou lidem požehnání a sbírají finanční dary na pomoc potřebným.

 

Sbírka odstartovala v neděli  1. ledna a byla ukončena v neděli 15. ledna koledováním

do tříkrálových kasiček.


V ulicích Roudnice n.L., Budyni n.Ohří a  24 obcích jste se mohli setkat se skupinkami

koledníků, kterým jste měli možnost přispět přímo do kasiček.


Po dobré zkušenosti z předchozích ročníků  jsme opět rozmístili kasičky

i na různá místa, kam mohli zájemci zajít, když je koledníci nezastihli doma.


Přehled umístění stacionárních kasiček :

                                  Charita Roudnice n.L. - Riegrova 652 - Roudnice n.L.

                                  Charita Roudnice n.L. - Jungmannova 670 - Roudnice n.L.

                                  Pekařství Kraupner - Karlovo náměstí - Roudnice n.L.

                                  Chata Na Řípu - Říp

                                  U Machačů - Budyně n.Ohří

                                  Smíšený obchod - obec Martiněves

                                  Smíšený obchod - obec Mnetěš

                                             Obecní úřad Mšené Lázně

                                 

   
Potvrdilo se nám, že  koledující skupinky 3 králů, které přináší radostnou zvěst o

narození Spasitele a požehnávají lidem jejich příbytky, jsou veřejností stále lépe

přijímány. Mnozí se už předem těší na jejich návštěvu a připravují kromě peněz

do kasiček i sladkosti pro koledníky.

 

Bonusem je finanční výtěžek, který se k naší velké radosti, opět zvyšil. Díky tomu

mámek dispozici prostředky, se kterými můžeme pomáhat lidem v našem regionu.


Letošní tříkrálová sbírka skončila pro nás největším úspěchem ve své dlouhé historii.

Do 85 kasiček se podařilo získat celkem 386 027  Kč, což je proti rekordu z roku

2022 (301 066 Kč), nárůst o 85 000 Kč.

 

Obrovskou zásluhu na tomto úspěchu mají zapojené obce z Podřipska a Budyňska,

zapojilo se jich celkem 24, ve většině již s vlastními kolednickými skupinkami.

Do sbírky se zapojilo celkem 251 dobrovolníků z řad dětí, mládeže a dospělých

z celého Podřipska a Budyňska, kteří fungovali buď jako koledníci (195 osob),

nebo vedoucí koledníků (54 osob), či pomoc v zázemí (2 osoby) a  2 zaměstnanci

Charity - celkem 253 osob.

 

Tříkrálová sbírka proběhla v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří, na Řípu a 24 obcích:

Bechlín, Předonín, Bříza, Cítov, Ctiněves, Černouček, Dobříň, Dolní Beřkovice,

Dušníky,   Krabčice, Kleneč, Kostomlaty p.Řípem, Ledčice, Libkovice p.Řípem,

Martiněves, Mnetěš, Mšené Lázně, Přestavlky, Račiněves, Rovné, Ředhošť,

Spomyšl, Straškov - Vodochody, Vědomice.Chceme poděkovat:

  • dárcům za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup ke koledníkům
  • aktivním účastníkům sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • těm, kteří zajistili mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní kabelové televizi, na webových stránkách a v místním i regionálním tisku


Část výtěžku (65%), který získá Charita Roudnice n. L., využijeme na zajištění našich

projektů  - opravy azylového domu pro matky s dětmi, zajištění chodu charitního šatníku a

dalších charitních sociálních služeb.A zde je uveden přehled výtěžků podle dnů a místa koledování:


  vedoucí kasička č. -  obvod výtěžek
neděle 1. 1.      
  Lysáček S.  3, 4 -   Říp   9 747 Kč
        9 747 Kč
 středa  4. 1.    
  Krejná   8 - Dolní Beřkovice       890 Kč
  Havláková   9 - Dolní Beřkovice   2 324 Kč
  Havláková 10 - Dolní Beřkovice       920 Kč
  Havláková 11 - Dolní Beřkovice   1 492 Kč
  Salová 12 - Dolní Beřkovice   1 597 Kč
  Müllerová 14 - Dolní Beřkovice   2 670 Kč
  Havláková 18 - Dolní Beřkovice   2 332 Kč
      12 225 Kč
čtvrtek 5. 1.      
  Helclová 29 - Roudnice n.L.    4 181 Kč
  Švehlová 30 - Roudnice n.L.    3 457 Kč
  Pelech 31 - Roudnice n.L.    3 845 Kč
  Bakešová 35 - Roudnice n.L.    1 443 Kč
  Řehák 36 - Roudnice n.L.    1 999 Kč
  Holas 37 - Roudnice n.L.    2 252 Kč
  Feixová 38 - Roudnice n.L.    2 418 Kč
      19 595 Kč
       
pátek 6. 1. Davidová 39 - Roudnice n.L.    2 150 Kč
  Šenková 40 - Krabčice    2 098 Kč
  Hrabětová   5 - Straškov - Vodochody    3 462 Kč
  Kolačevová   6 - Straškov - Vodochody    4 784 Kč
  Nová 15 - Dolní Beřkovice    1 487 Kč
  Kadlecová 16 - Dolní Beřkovice    1 193 Kč
  Kuruczová 17 - Dolní Beřkovice        900 Kč
  Zelenková 45 - Račiněves    6 063 Kč
  Pišlová 46 - Račiněves    5 774 Kč
  Huja 27 - Bříza    4 871 Kč
       32 782 Kč
       
 sobota 7. 1. Korpalová J. 23 - Bechlín     6 169 Kč
  Korpalová N. 25 - Bechlín    10 590 Kč
  Mrázková 42 - Dobříň      8 722 Kč
  Hanzlíková 43 - Dobříň      7 820 Kč
  Staňová 44 - Dobříň   10 295 Kč
  Hujová 32 - Ředhošť     4 514 Kč
  Hančlová 41 - Spomyšl   12 560 Kč
  Šámal 34 - Cítov     9 064 Kč
  Hybel 47 - Černouček   12 141 Kč
  Nový 48 - Budyně n.O.     5 270 Kč
  Nový 49 - Budyně n.O.     2 130 Kč
  Šitnerová 28 - Mnetěš  12 429 Kč
  Tesařová 56 - Krabčice, Rovné     4 371 Kč
  Doucha 50 - Roudnice n.L. - Podlusky     6 064 Kč
  Doucha 57 - Roudnice n.L. - Podlusky     4 530 Kč
  Doležal 51 - Roudnice n.L.     8 635 Kč
  Bíbová 52 - Roudnice n.L. - Bezděkov     6 393 Kč
  Bíbová 59 - Roudnice n.L. - Bezděkov     1 191 Kč
  Keltner 53 - Roudnice n.L - Bezděkov     4 565 Kč
  Keltner 60 - Roudnice n.L - Bezděkov     4 460 Kč
  Matějková 55 - Roudnice n.L - Bezděkov     8 704 Kč
  Doležalová K. 54 - Roudnice n.L - Kratochvílova,..     3 707 Kč
  Doležalová K. 58 - Roudnice n.L - Čihadla,...     4 667 Kč
       158 991 Kč
       
neděle 8. 1.      
  Lysáčková 7,13 - kostel Roudnice mše svatá  12 092 Kč
  Lysáček S. 64 - Roudnice n.L. - Podlusky  10 948 Kč
  Tesařová 58 - Roudnice n.L. - Libušina    3 438 Kč
  Tesařová 58 - Roudnice n.L. - Přemyslova    4 580 Kč
  Doležalová 63 - Roudnice n.L - Přímá, Krátká,...    3 815 Kč
  Krejčová M. 56 - Roudnice n.L. - Bezděkov    7 760 Kč
  Šustrová 61 - Libkovice p.Řípem    9 681 Kč
  Korpalová N. 26 - Předonín    5 053 Kč
       57 347 Kč
       
středa 11.1.      
  Znamenáčková 67 - Přestavlky     5 454 Kč
          5 454 Kč
       
čtvrtek 12.1.      
  Marková 68 - Kostomlaty p.Řípem      4 540 Kč
           4 540 Kč
       
 sobota 14.1.      
  Hájková 75 - Vědomice     8 553 Kč
  Tesařová 77 - Ctiněves     3 660 Kč
  Lysáček S. 76 - Roudnice n.L. - Podlusky     4 821 Kč
  Janečková 78 - Roudnice n.L. - Podlusky     3 760 Kč
        20 794 Kč
        
neděle 15.1.      
  Lidická 71 - Ledčice     3 667 Kč
  Sirová 72 - Ledčice     5 084 Kč
  Floriánová 73 - Ledčice     4 090 Kč
  Švecová 74 - Ledčice     5 039 Kč
  Šindelářová 70 - Kleneč     2 906 Kč
  Andělová 69 - Kleneč     2 892 Kč
  Hájková 79 - Vědomice     6 391 Kč
  Bílková 81 - Dušníky     4 795 Kč
  Veselý 80 - Roudnice n.L. - Sámova, Krokova        780 Kč
  Tesařová 82 - Roudnice n.L. - T.G.Masaryka     3 725 Kč
  Doležalová 83 - Roudnice n.L.- Nad Skalami     3 021 Kč
        42 390 Kč
       
   výtěžek stacionárních kasiček:  jejich přehled viz výše ...   22 162  Kč
       
     Celkem :  386 027 Kč
    
 

             
                                 

                       Byl to úžasný start do nového roku - VŠEM DĚKUJEME          

       

 

Sbírku a naši Charitu je stále možné podpořit i bezkontaktně:

 
                 do 31. 1 . 2023

·         online kasičkou platební brána na www.trikralovasbirka.cz 413 01


 
do 30. 4 . 2023

     ·            převodem na účet   66008822/0800, variabilní symbol  777911930


            
do 31. 1 . 2023

·         prostřednictvím QR kódu  


 

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem