Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2020


Tříkrálová sbírka 2020


Charita Roudnice nad Labem realizuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku.

Tento rok probíhal v pořadí již 20. ročník sbírky - u nás se sbírka koná již podvacáté (nultý ročník byl v roce 2000 na Moravě - v Olomoucké arcidiecézi).

 

Potvrdilo se nám, že  koledující skupinky 3 králů, které přináší radostnou zvěst o narození Spasitele a požehnávají lidem jejich příbytky, jsou veřejností stále lépe přijímány. Mnozí se už předem těší na jejich návštěvu a připravují kromě peněz do kasiček i sladkosti pro koledníky. A pokud se u nich náhodou tři králové nestihnou zastavit, tak chodí "stížnosti" jak je to možné, že jsme je tentokrát obešli. To je pro nás skutečně velké zadostiučinění.

 

Bonusem je finanční výtěžek, který se k naší velké radosti, každoročně zvyšuje. Díky tomu  máme více prostředků, se kterými můžeme pomáhat lidem v našem regionu.

Letošní jubilejní tříkrálová sbírka skončila pro nás největším úspěchem ve své dlouhé historii.


Na rozdíl od předchozích let, se nám ve velkém měřítku podařilo do koledování zapojit okolní obce z Podřipska a Budyňska, což se muselo projevit na výtěžku sbírky.

Do 70 kasiček se 57.kolednickým skupinkám podařilo získat celkem 291 724  Kč, což je proti rekordu z minulého roku  (225 738  Kč), nárůst o 65 986 Kč.

 

Do sbírky se zapojilo celkem 175 dobrovolníků z řad dětí, mládeže a dospělých z celého Podřipska a Budyňska, kteří fungovali buď jako koledníci (138 osob), nebo vedoucí koledníků (30 osob), či pomoc v zázemí (7 osob) a  10 zaměstnanců Charity - celkem 185 osob.

 

Koledovali jsme v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří, na Řípu a 24 okolních obcích na Podřipsku a Budyňsku (Bechlín, Předonín, Benzinov, Bříza, Cítov, Ctiněves, Dobříň, Dolní Beřkovice, Hrobce, Charvatce, Krabčice, Kleneč, Ledčice, Martiněves, Mnetěš, Mšené Lázně, Račiněves, Rohatce, Radešín, Straškov - Vodochody, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Židovice ).


Těší nás, že se do sbírky stále ve větší míře zapojují obce samy - koledují místní děti s dospělými a jsou tak ve své obci mnohem lépe přijímáni. V letošní sbírce vytvořily vlastní skupinky tyto obce: Bechlín+Předonín+Benzinov, Bříza, Dobříň, Dolní Beřkovice, Hrobce, Rohatce, Charvatce, Martiněves, Mšené Lázně, Vražkov, Mnetěš, Radešín, Vrbice, Račiněves, Kleneč, Ledčice a město Budyně n.Ohří.

 

A letos nám opět přálo i počasí. Takže tříkrálová sbírka dopadla po všech stránkách skvěle !!!

 

Celý průběh koledování zaznamenáváme přes objektiv fotoaparátu a zde se můžete podívat, jak to u nás probíhalo:


Středa 1. leden 2020 - výstup na horu Říp


Tříkrálová sbírka v Podřipském vikariátu a zároveń v pražské arcidiecézi odstartovala tradičním novoročním výstupem 3 králů s trubačem, na horu Říp z obce Krabčice - Rovné. Letos je doprovázelo i  překrásné slunečné počasí, skoro jako při cestě do Betléma ...


3 králové cestou potkávali doslova davy poutníků a turistů, zdravili se s nimi a

přáli jim vše dobré v novém roce.

 

Na úpatí byla skupina traktorů a automobilových veteránu. Také jim králové popřáli

bezpečnou a klidnou jízdu v novém roce.

Na hoře Říp se stala cílem jejich cesty rotunda sv. Vojtěcha a Jiří, kde se zúčastnili novoroční

mše svaté. Z arcibiskupství pražského  dorazil  P.Jan Balík, který zde odsloužil bohoslužbu

pro úplně zaplněnou kapličku.


P.Balík odstartoval oficiálně 20.ročník tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi a posvětil

nový betlém, který vytvořila a do kapličky před Vánocemi instalovala paní Jiřina Šustrová

z Bechlína.
Tři králové zamířili i do chaty, která je na Řípu a popřáli novým majitelům a jejich

zaměstnancům, hodně zdaru v jejich podnikání na tomto památném místě.
Poté se se svým doprovodem, už s padající tmou, vydali zpět dolů do údolí. Stále potkávali

další lidi, zdravili se s nimi a rozdávali své požehnání ...

 Pátek 3. leden 2020 - přípravy na koledování


Po novoročním návratu do práce sme postupně přesunuli zázemí celé akce opět do prostor NZDM Bota v Jungmannově ulici a vše pečlivě připravili k zahájení sbírky.


S
edm skupinek koledníků si již své instrukce a oblečení vyzvedlo během pátku 3. ledna a začali v sobotu 4. ledna od rána koledovat přímo v obcích - Dobříň, Bechlín a Ctiněves.


Sobota 4. leden 2020 - požehnání koledníků a koleda v obcích a Roudnici

 
V sobotu 4. ledna
tedy do prostor na Jungmanovce
ráno dorazili pouze naši místní dobrovolníci - koledníci. Nebylo jich mnoho, takže k všeobecnému překvapení byl všude klid a nevládla nikde žádná nervozita. Nová koordinátorka sbírky Marcela Lysáčková nejdříve přivítala koledníky, vedoucí i další dobrovolníky, kteří se nabídli letos se sbírkou pomáhat. Společně s novou zástupkyní Adélou Tesařovou vydaly příslušné pokyny a vše se rozjelo...

Oblečení koledníci se najdříve přesunuli i s ostatními  na Karlovo náměstí k vánočnímu stromku,  kam v 10.30 hod. dorazil P.Martin Brousil, aby osobně požehnal letošnímu koledování.
Poté se pak 3 králové skupinky vydali za koledou po Roudnici.
V odpoledních hodinách se počasí zhoršilo, začalo pršet, ale to se už postupně vraceliskupinky z obcí - Dobříň, Bechlín a Ctiněves. P
ředávali nám první dojmy z koledování: 

reakce pozitivní, lidé štědří a usměvaví. Našli se i výjimky, ale těch bylo velice málo.


Neděle 5. leden 2020 - koledování v kostelích, Roudnici a na obcích

 

Ve sváteční den se skupinka 3 králů vydala hned  ráno na mši svatou do kostela v Černoučku

Bývalá paní ředitelka se svojí rodinou opět přišli  v kostýmech králů,  pozdravit místní farníky

a poklonit se narozenému jezulátku  v betlému.


I na mši svatou do Roudnice zavítali 3 králové s trubačem.  Nesli obětní dary k oltáři a na konci

zpívali tříkrálovou koledu.

Dětské skupinky koledníků začali chodit až v odpoledních hodinách a zavítali do domácností

nejenom v Roudnici , ale i v Cítově, Předoníně, Rohatcích a Vědomicích.
Pondělí 6. leden 2020 - koledování Roudnici a v institucích


Na svátek Tří králů každý rok navštěvujeme pobytové zařízení pro seniory, chodíme

koledovat na Městský úřad, navštěvujeme obchody, firmy, ordinace lékařů a místní

nemocnici. Nebylo tomu jinak ani letos. 


Koledování na Městském úřadě v Roudnici nad Labem na videozáznam zachytil

pan Petr Vancl.
Video je k shlédnutí na you tube: 
www.youtube.com/watchTři králové zašli i za seniory do stacionáře a domovů v Roudnici a Krabčicích -

potěšit svým zpěvem a milým slovem.

Navštívili jsme i optiku a ordinace lékařů v nemocnici.  
Skupinka dospělých 3 králů se odpoledne vydala i na návštěvu firem na Podřipsku. Potkali se zde s velice dobrou odezvou a milým přístupem zaměstnanců a majitelů. Za rok se prý určitě musíme zastavit znovu.Sobota  11. leden 2020 - koledování v Roudnici a na obcích


V tento den vyšlo do ulic v Roudnici a 12 obcích celkem 16 skupinek tříkrálových koledníků.
Po Roudnici chodily 3 skupinky králů a královen.Další skupinky vyšly do ulic na obcích Podřipska - v Židovicích, Benzinově, Bříze, Vražkově, Mnetěši a Straškově - Vodochodech. V mnoha obcích se dali skupinky dohromady úplně poprvé a do koledování se pustily se vší vervou. Chodili nejenom 3 králové, ale mnohdy i další doprovod zaučujících se kamarádů. 
Třírkálové skupinky koledníků se objevily i v Budyni nad Ohří a přilehlých obcích na Budyňsku  - Martiněves, Charvátce, Radešín, Vrbice, Mšené Lázně. Někde chodila skupinka jedna, nekde jich bylo i více. Většina koledníků byla ze základní školy v Mšených Lázních a v Budyni z místní základní a mateřské školky.

Neděle 12. leden 2020 - koledování v Roudnici a na obcích


Poslední den koledování bylo krásné zimní počasí - mrzlo a svítilo sluníčko. V Roudnici už chodili na poslední  místa, kde jsme se ještě neukázali a koledovalo se ještě v obcích Kleneč a Ledčice.

Zima koledníkům lezla za nehty a tak se přišli tesně před obědem zahřát. Po vydatném posilnění se ještě jednou vybrali dokoledovat svůj "rajón". Před cestou se pořádně upravili, aby vypadali co nejlépe.


Pondělí  13. leden 2020 - sčítání tříkrálových kasiček

 

Ráno jsme se v naší kapli sešli s pracovnicemi ekonomického odboru Města Roudnice nad Labem a začali se sčítáním kasiček.  Tradičně zahajujeme sčítání tipováním výsledné částky.  Každá ze zúčastněných osob řekne svůj tip, zapíšeme si to a začneme s počítáním ...

Tentokrát mezi námi mela premiéru Mgr. Adéla Tesařová, nová zástupkyně ředitelky, která se role 2. koordinátora sbírky zhostila na výbornou. 

 

Čekalo na nás 70 kasiček - 65 naplněných a 5 prázdných nevyužitých.


A jaký byl nakonec výsledek  ? V kasičkách se "skrývalo"  291 724 Kč .   


           .                                                   
             REKORD -  NEUVEŘITELNÉ !!!!      Díky králové, díky obce, byli jste úžasní !!!!

 


Výsledek tříkrálové sbírky je rekordní, především díky tomu, že:

1)  jsme měli obrovský počet dobrovolníků celkem - 175 osob - z toho 138 koledníků

    (ve věku od 3 do 74 let) a 30 dobrovolníků - vedoucích skupinek a 7 osob v zázemí

    sbírky - žáků mateřských, základních a středních škol, skautů,  farníků,  rodinných

     příslušníků našich zaměstnanců, příznivců charity a 10 zaměstnanců charity

      
2)  tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp a při své pouti nahoru přijímali

     od štědrých lidí příspěvky do kasiček - mnozí je již očekávali a byli na to finančně připraveni
  
3)  koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , na Řípu ale i  v dalších 24 obcích ze spádové

     oblasti - v období od 1.1. - 12.1.2020

4)  dobrovolníci vytvořili vlastní skupinky v obcích a Budyni n.O.:

      Dobříň - 3 skupiny,  Bechlín - 2 skupiny, Račiněves - 2 skupiny, Hrobce, Rohatce - 1 skupina,

      Kleneč - 2 skupiny, Bříza - 1 skupina , Budyně n.Ohří - 3 skupiny, Předonín+Benzinov - 1 skupina,

      Ledčice - 4 skupiny, Mšené Lázně, Martiněves, Charvatce, Radešín, Vrbice - 4 skupiny, Mnetěš -

      1 skupina, Vražkov - 1 skupina, Dolní Beřkovice - 4 skupiny, Straškov - Vodochody - 1 skupina
     
5)  přálo nám počasí - občas mrholilo, trochu svítilo sluníčko, skoro nemrzlo a vůbec neklouzalo
   
6)  vše krásně klapalo a díky Bohu a modlitbám vše dobře dopadlo !!!Chceme poděkovat:

  • dárcům za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup ke koledníkům
  • aktivním účastníkům sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • těm, kteří zajistili pohoštění pro účastníky tříkrálové sbírky a mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní kabelové televizi, na webových stránkách a v místním i regionálním tisku


Část výtěžku (65%), který získá Charita Roudnice n. L., využijeme na zajištění našich projektů  - opravy a úpravy v azylovém domě pro matky s dětmi, na zajištění provozu charitního šatníku a na pomoc lidem z regionu při odstraňování škod způsobených mimořádnými událostmi (požár, povodeň, potopa,...)A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:


  vedoucí kasička č. -  obvod výtěžek
středa 1. 1.      
  Lysáčková M. 1, 2, 3, 4 -   Říp  10 813 Kč
       10 813 Kč
 sobota  4. 1.    
  Korpalová M.  6 -  Bechlín    5 462 Kč
  Korpalová J.  7 -  Bechlín    7 216 Kč
  Mrázková A.  9 - Ctiněves    3 962 Kč
  Mrázková Š. 10 - Dobříň    6 291 Kč
  Adeltová R. 11 - Dobříň    5 895 Kč
  Hanzlíková L. 12 - Dobříň    7 008 Kč
  Vinařová P. 13 - Hrobce    2 632 Kč
  Štorová A. 14 - Rce - Bezděkov    4 570 Kč
  Lysáček S. 16 - Rce - Podlusky  11 254 Kč
  Laube T. 17 - Rce - Libušina ul.   7 434 Kč
  Tesařová Kapalová A. 18 - Rce - Bezděkov   5 357 Kč
       
       67 081 Kč
neděle 5. 1.      
  Lysáčková M. 19, 20, 21  - Rce mše svatá  10 697 Kč
  Pětníková Z. 23 - Černouček - mše svatá    6 050 Kč
  Tesařová Kapalová A. 24 - Vědomice    2 377 Kč
    26 - Rce - Bezděkov    3 022 Kč
  Štorová A. 25 - Rce - Bezděkov    4 826 Kč
  Lysáček S. 5 - Cítov    7 020 Kč
  Korpalová J. 8 - Předonín    6 060 Kč
   Vinařová P. 15 - Rohatce    2 720 Kč
       
       42 772 Kč  
pondělí 6.1.    
  Krejčová E. 27 - ordinace lékařů, PNsP    8 487 Kč
    37 - DD Sámova Rce    2 198 Kč
  Lysáček S. 28 - MěÚ Rce    3 004 Kč
    36 - firmy v Rci a okolí    4 519 Kč
  Marčaniková J. 29 - stacionář Rce, Diakonie Krabčice    1 709 Kč
  Světlá M. 30 - Rce - Husovo nám., Rvačov    4 301 Kč
  Rajchlová B. 31 - Rce - Špindlerova ul.    6 443 Kč
  Grundová I. 32 - Rce - Karlovo nám.    4 320 Kč
  Zelenková V. 34 - Račiněves    4 012 Kč
  Pišlová A. 35 - Račiněves    6 885 Kč
       
       45 878 Kč
       
středa 8.1.      
  Havláková D. 39 - Dolní Beřkovice    1 357 Kč
    40 - Dolní Beřkovice    1 486 Kč
  Grbavčicová N. 41 - Dolní Beřkovice    1 245 Kč
    42 - Dolní Beřkovice    1 815 Kč
       
         5 903 Kč
 sobota 11.1.      
  Korpalová J. 22 - Benzinov    1 900 Kč
  Procházková L. 33 - Bříza    7 003 Kč
  Francová M. 38 - Vražkov    4 120 Kč
  Pavlíčková I. 43 - Charvatce, Martiněves    6 154 Kč 
  Hrušová V. 44 - Martiněves, Radešín
   7 764 Kč
  Dragoňová M. 45 - Mšené Lázně, Vrbice    5 935 Kč
  Škuthanová M. 46 - Mšené Lázně
   7 044 Kč
  Stratinská L. 51 - Budyně n.Ohří    2 870 Kč
  Bílková P. 52 - Budyně n.Ohří    3 312Kč
  Stratinská H. 53 - Budyně n.Ohří    8 345 Kč 
  Stuchlá I. 54 - Straškov - Vodochody    3 132 Kč
  Charvátová M. 55 - Židovice    2 828 Kč
  Šustrová J. 56 - Mnetěš    6 230 Kč
  Štorová A. 57 - Rce - Podlusky    5 513 Kč
    62 - Rce - Podlusky    3 271 Kč
  Doleželová K. 58 - Rce - Čihadla, Za Rozhlednou...    6 466 Kč
  Lysáčková A. 59 - Rce - Přemyslova, Horymírova,..    5 659 Kč
       
     

 87 546 Kč

       
neděle 12.1.      
  Sršňová Pelantová J. 47 - Ledčice     4 162 Kč
  Švecová H. 48 - Ledčice     3 688 Kč
  Floriánová M. 49 - Ledčice     3 486 Kč
  Sirová M. 50 - Ledčice     3 189 Kč
  Klementová K. 60 - Kleneč     3 027 Kč
  Strachová M. 61 - Kleneč     2 766 Kč
  Měšťáková P. 63 - Rce - TGM, Jiráskova, Alšova...     6 026 Kč
  Štorová A. 64 - Rce - Bezděkov     3 052 Kč
  Doleželová K. 65 - Rce - B.Němcové, Třebízského,..     2 335 Kč
         
        31 731 Kč
       
     Celkem: 291 724 Kč             

       Byl to úžasný start do nového roku - děkujeme vám!!!

                                              

 
 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem