Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka 2013 - rekordní výsledek !!!


                                                      

Ve dnech 3. - 6. 1. 2013 (čtvrtek až neděle) se uskutečnila v Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 15 obcích Podřipského vikariátu, tradiční Tříkrálová sbírka. Konal  se již 13. ročník této sbírky, která pomáhá potřebným nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

 

Za organizaci a průběh Tříkrálové sbírky 2013 v Roudnici n.L. odpovídala Farní charita Roudnice n.L. 


Tříkrálová sbírka byla zahájena ve čtvrtek 3. ledna 2013 na Karlově náměstí, kam přišel všechny koledníky pozdravit a požehnat jejich snahu o dobrou věc římsko-katolický kněz P.Martin Brousil. Společně s paní ředitelkou Pětníkovou popřáli koledníkům "hodně štěstí a odvahy" při zdolávaní překážek, které se jim postaví při jejich pouti do cesty. Mysleli především na počasí, které v tuto dobu skutečně nepřálo.        


Prudký liják a studený vítr se snažily znechutit nadšené koledníky, ale vůbec se jim to nepovedlo. Vyzbrojili jsme se stylovými pláštěnkami a vyrazili mezi občany Roudnicka.
 
V průběhu čtvrtka - 3. ledna 2013 jsme zavítali mezi zaměstnance Městského úřadu Roudnice nad Labem, potěšili seniory v Domově důchodců Samova, navštěvovali domácnosti, úřady a obchody v Roudnici n.L., Bříze, Vědomicích a Krabčicích. Počasí se zlepšilo a děšť utichl. Asi se lekl našeho odhodlání a pláštěnek!!!
V pátek 4. ledna 2013 jsme do terénu vypravili rekordní počet koledníků - celkově 11 skupinek. Vyjeli do Budyně n.O. a okolních obcí - Cítov, Kleneč, Račiněves, Vražkov, Straškov, Vědomice. V Roudnici zašli pokoledovat pacientům LDN, lékařům a sestrám, kteří pečují o naše zdraví a navštívili průmyslovou zónu a různé firmy a instituce.


Sobota 5. ledna 2013 nás už od rána přivítala příznivým počasím. Vypadalo to dokonce na sluneční den, ale záblesky slnka se prodírali během dne mezi oblaky velmi ojediněle. Koledníci se zase rozdělili - část zůstala v Roudnici nad Labem a další skupinky navštívili Bechlín, Horní Beřkovice, Černouček, Dobříň a Židovice.


Na neděli 6. ledna 2013
jsme měli připravenou "mokrou variantu", neboť podle předpovědi počasí mělo na 100 % pršet. Ale překvapivě tato varianta nemusela být použita, protože déšť se nespustil.

Už od včasného rána se nejdříve skupinky koledníků zúčastnili mší svatých v Černoučku, Budyni n.Ohří, Roudnici n.Labem a v Charvátcích. Následně se ze sídla charity vydali naposledy na pouť po Roudnici, Charvátcích a Předoníně. 


Vyvrcholením a slavnostním zakončením sbírky byl tříkrálový koncert, který jsme v letošním roce zorganizovali poprvé. V podvečer tříkrálový se v Chrámu Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem shromáždili všichni koledníci, jejich rodinní příslušníci a příznivci FCH. 

V programu vystoupila hudební skupina AVALON pod uměleckým vedením MgA. Kopáčka a MgA.Hejhalové. Zahráli část svého repertoáru - tradiční irské a skotské melodie a vánoční skladby.


Studenti dramatického kroužku místního gymnázia pod vedením Ing.Svobodové zahráli dramatizaci biblického tříkrálového příběhu.  


       Nakonec vystoupilo Komorní duo pod vedením paní učitelek Salačové a Maťákové.


Poslední tečkou za nádherným koncertem a celou tříkrálovou sbírkou bylo poděkování reditelky Ing. Pětníkové všem koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům farní charity, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky. Pak už následovalo odměňování koledníků drobnými upomínkovými předměty a drobné pohoštění vánočním čajovým pečivem z místních pekáren.

V pondělí 7. ledna 2013 ráno,  jsme pod dohledem pracovnic Městského úřadu Roudnice nad Labem zahájili rozpečeťování kasiček a  sčítání výtěžku sbírky. Netrpělivě jsme očekávali, jak to v letošním roce dopadlo a v duchu si přáli opětovné pokoření stotisícové hranice ...  


Do tříkrálových kasiček se našim koledníkům podařilo získat   „neuvěřitelných"   118 105 Kč !!!
                                        


Tento úžasný rekordní výsledek jsme dosáhli díky našim koledníkům. Svým charismatem a nadšením dokázali přesvědčit lidi, že jejich příspěvek půjde na dobrou věc. Patří jim opět náš velký dík."

 

V letošním roce se do sbírky zapojilo celkem 43 koledníků v doprovodu 9 dobrovolníků a 17 zaměstnanců. Mnozí koledníci se do akce zapojili už poněkolikát a letos opět přišli i noví, kterí přijdou za rok určitě znovu. Z některých koledníků nám vyrostli dospělí dobrovolníci - vedoucí skupinek. Máme z toho obrovskou radost, neboť tradici a poselství tříkrálové sbírky šíříme neustále dál a dál. Lidé jsou k nám  milí, vstřícní a štědří - svědčí o tom nárůst výtěžků.
 
 

Z vybrané částky obdrží FCH 65%  a tyto použije k zajištění provozu charitního šatníku a azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Roudnici n.L. Zbylých 35%  bude použito na centrální projekty, které zaštiťuje Arcidiecézní charita Praha a Charita Česká republika v Čechách a zahraničí.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do našich kasiček a pomohli dobré věci ...


 

Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům - vedoucím skupinek, zaměstnancům a všem ostatním, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce.
 
 
  
 A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a podle obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
       
čtvrtek 3. 1.    
  Adam, Petr, Káťa Jungmannova, Kratochvílova 2 025 Kč
    U Zvonice, Komenského,...    740 Kč
  Áňa, Bára, Anička Karlovo a Husovo náměstí 2 138 Kč
    Libušina, Přemyslova 1 428 Kč
  Bejí, Mája, Tom Městský úřad Rce n.L. 1 472 Kč
    Libušina, Přemyslova 2 188 Kč
  Lucka, Terka, Bára Arnoštova, Rvačov 2 780Kč
  Eliška, Zuzka, Káťa Vědomice 2 430Kč
  Matěj, Péťa, Tomáš Městský úřad Rce n.L.    686 Kč
    Na Rybníčku, Podluská    733 Kč
    Domov důchodců Samova 2 956 Kč
  Prokop, Zdíša, Petra Krabčice 3 067 Kč
  Kryštof, Luboš, Václav Špindlerova, Žižkova 3 458 Kč
  Jan, Marek, Tomáš Bříza    909 Kč
       
      27 010 Kč
       
pátek 4. 1.      
  Míša, Zdíša, Káťa Račiněves 1 430 Kč
  Áňa, Bára, Anička Havlíčkova, Třebízského, areál ČSAD 1 850 Kč
    Houskova, V úvoze,.. 1 868 Kč
  Bejí, Mája, Tom lékaři - ordinace v Roudnici n.L. 2 245 Kč
    Vědomice 2 369 Kč
  Terka, Bára, Lucka LDN, Horymírova, Krokova    964 Kč
  Eliška, Zuzana, Káťa Straškov Vodochody 2 648Kč
  Bára, Kika, Pája Cítov 1 668Kč
  Petra, Matěj, Vojta Budyně n.O. 3 380 Kč
  Andrea, Sára, Adéla Budyně n.O. 1 884 Kč
  Jan, Marek, Tomáš Kleneč 1 758 Kč
  Kryštof, Luboš, Václav Vražkov 1 918 Kč
  Adam, Prokop, Petr  Cítov   2 155 Kč
       
      26 137 Kč  
       
sobota 5. 1.    
  Míša, Zdíša, Káťa Dobříň 4 050 Kč
  Bejí, Tom, Áňa Podlusky - horní čast 5 293 Kč
  Terka, Bára, Prokop  Podlusky - dolní část 2 844 Kč
  Eliška, Zuzka, Káťa Horní Beřkovice 2 487 Kč
                       Kryštof, Luboš, Václav Černouček 1 272 Kč
  Jan, Marek, Tomáš Židovice 2 606 Kč
  Petra, Sára, Adéla, Diana Bechlín 2 931 Kč
  Adam, Matěj, Péťa V Uličkách, U Parku 2 915 Kč
  Bára, Pája, Kika Kratochvílova, Na Čihadlech 2 351 Kč
    Krátká, K Řípu, Švermova 1 206 Kč
       
      27 955 Kč
       
neděle 6.1.    
  Míša, Terka, Mája  Černouček kostel   5 002 Kč
  Bára, Áňa, Vojta


Roudnice n.L. kostel

Štěpárna, Na Hradčanech

10 317 Kč
  2 519 Kč
    Cítov kostel   1 200 Kč
  Bára, Terka, Zdíša Jiráskova, Alšova, B.Němcové
  2 004 Kč
  Anička, Hugo, Jiřka Charvátce - mše, obec   4 170 Kč
  Péťa, Tomáš, Prokop paneláky Okružní   3 071 Kč
  Petra, Sára, Adéla, Diana Předonín   1 499 Kč
  Bejí, Marcela, Standa kostel Budyně n.O.   2 446 Kč
    tříkrálový koncert    2 632 Kč 
       
      37 003 Kč
       
      118 105 Kč

 

 
 
       
   
   
       
       
   


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                  

  

 


© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem