Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2015


Tříkrálová sbírka 2015 - nejúspěšnější ve své historii !!!Farní charita Roudnice nad Labem zajišťuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku. Letos se uskutečnil již  její 15. ročník. 

Skončil největším úspěchem ve své historii. Za 5 dnů koledování se nám podařilo získat celkem 137 031 Kč, což je skoro o 20 tisíc korun víc než v minulém roce.1. leden 2015 - hora Říp

 


Koledníci vyrazili do terénu hned na začátku roku. Zahájili svou pouť v Krabčicích, odkud vyrazili na bájnou horu Říp. První foto je před prodejní dílnou lidových tradic paní Šustrové, která jim poskytla zázemí.

Tři králové s kasičkami a kometou si vyšli již 1.ledna na horu Říp, kde se zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv.Vojtěcha a Jiří, kterou sloužil P.Marek Miškovský - bývalý kněz z Roudnice n.L.Cestou potkávali množství poutníků a  rodin s dětmi, kteří  na nový rok, stejně jako tři králové, podnikají "riskantní tůru" na horu Říp. Králové jim přáli vše dobré v novém roce. 
3. leden 2015 - Slavnostní zahájení a požehnání koledníkům


Všichni dobrovolníci - koledníci a vedoucí  se nejdříve setkali v kapli Domova sv.Josefa. Zde dostali pokyny od hlavní koordinátorky sbírky paní ředitelky Pětníkové a pak se už oblekli do bílých plášťů s červenými pelerínami a vydali se na náměstí pro požehnání.

V sobotu 3. ledna se na Karlově náměstí pod vánočním stromem shromáždili všichni koledníci a přijali požehnání od P.Ludvíka Šťastného, který jim na cestu popřál hodně zdaru. Koledníci se vydali na dlouhou cestu po Podřipsku a Budyňsku.


Díky příznivému počasí (celý den naštěstí ani nekáplo, ani sněhová vločka neupadla) prošli Budyni n.O., Vědomice, Dobříň a některé části Roudnice.

4. leden 2015 - koledování v kostelích a v domácnostech


V neděli se tři králové hned ráno zastavili  v kostelích podřipského vikariátu na mších svatých v Černoučku a v Roudnici nad Labem. Přinesli obětní dary a zazpívali všem přítomným tříkrálovou koledu. Zároveň nabídli posvěcenou křídu a možnost přispět do kasičky charity dobrovolnou částkou.


Koledníci se pak vydali na svoji cestu po domácnostech - chodili po Roudnici, ale navštívili zároveň i Cítov, Bechlín, Rovné a Krabčice.
5. leden 2015 - koledování pro potěšení seniorů, ale i živnostníkůSkupinky 3 králů zašly navštívit v pondělí i seniory a nemocné, kteří už nemohou žít sami ve svých domácnostech. Potěšily pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných v Roudnici n.L. a Domovech pro seniory v Roudnici n.L. a Krabčicích. Jejich návštěva všechny velice nadchla a udělala jim obrovskou radost, co dokumentují i následující fotografie.
Během dne jsme ještě navštívili Budyni n.O., Straškov, Židovice a Libkovice p.Řípem. Koledovalo se také v Roudnici n.L., především na náměstích a hlavních ulicích. Tři králové navštěvovali především drobné živnostníky, firmy, instituce, ale do kasiček jim přispívali i kolemjdoucí občané.6. leden 2015 - koledování na úřadě, v ordinacích a odpoledne v domácnostechPoslední den koledování na svátek Třech králů jsme se rozhodli zavítat na městský úřad, do ordinací soukromých lékarů a opět jsme vyšli na náměstí, před supermarkety a do domácností v Horních Beřkovicích.


Zkusili jsme poprvé koledovat i v pozdnějších odpoledních hodinách, když jsou už lidé z práce doma. Do terénu se tedy vybraly ještě 2 skupinky.
7. leden 2015 - rozpečetění pokladniček a sčítání sbírky


V středu 7. ledna jsme za přítomnosti pracovnic ekonomického odboru Městského úřadu v Roudnici n.L. a  Farní charity Roudnice nad Labem rozpečetili všechny kasičky a provedlo se sčítání tříkrálové sbírky na Podřipsku a Budyňsku.Za 5 dnů se našim koledníkům podařilo v kasičkách shromáždit celkem 137 031 Kč, což je skoro o 20 tisíc korun víc než v minulém roce. Svědčí to především o velké vstřícnosti a štědrosti lidí, kteří nám do kasiček přispěli.Výsledek letošní sbírky dopadl nad veškerá očekávání i z jiných důvodů:  

1) přálo nám počasí - vůbec nepršelo, nesněžilo, nebylo náledí, ani studený vítr

2) měli jsme dostatek dobrovolníků - koledníků a vedoucích skupinek

3) tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp a zúčastnili se novoroční mše svaté

     i když cesta byla poměrně náročná a nebezpečně zledovatělá


4)  navštívili jsme nejenom domácnosti v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i  9 obcí ze spádové oblasti


5)  poprvé jsme se vydali koledovat i podvečer a bylo to úspěšné po všech stránkách


Chceme nyní z celého srdce poděkovat:

  • všem lidem za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům
  • všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • všem těm, kteří se zasloužili o zajištění vynikajícího občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky 

 

Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - především Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku a na individuální podporu rodin s dětmi z našeho regionu.A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a podle obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
 čtvrtek 1. 1.      
  Jirka, Tomáš, Jirka hora Říp 5 371
       
 sobota  3. 1.    
  Káťa, Natálka, Andrea Libušina, Přemyslova 4 323 Kč
  Péťa, Tobiáš, Tomáš Dobříň 5 606 Kč
  Tomáš, Anetka, Pavlínka Podlusky - Na Kolečku, Na Výsluní,.. 6 665 Kč
  Toník, Dianka, Petra, Šárka Budyně n.O. 2 176 Kč
  Verča, Agátka, Tomáš Podlusky - Chvalínská,... 5 453 Kč
  Vojta, Radek, Markéta Vědomice - staré
3 047 Kč
  Zdíša, Matyáš, Nikolas Vědomice - nové 3 990 Kč
  Bára, Daniela, Péťa Tylova, Houskova, V Úvozu,... 4 134 Kč
       
       35 394 Kč
       
neděle 4. 1.      
  Verča, Kiky, Pája Roudnice n.L.- mše svatá  9 978 Kč
  Zdenka, Jirka, Míša Černouček - mše svatá  3 923 Kč
  Káťa, Natálka, Andrea Za Rozhlednou, Na Čihadlech, Přímá  2 574 Kč
  Verča, Kiky, Pája, Barunka Krokova, Sámova, Na Rybníčku  5 896 Kč
   Áňa, Matěj, Péťa, Tom Krabčice, Rovné  4 500 Kč
  Zdíša, Nikolas, Matyáš V uličkách, U Parku, Krabčická, ..  4 531 Kč
  Péťa, Vojta, Rebeka Cítov  4 000 Kč
  Áňa, Verča, Agátka, Natálka Rvačov, U Zvonice, Krátká, K Řípu,..  4 295 Kč
  Dianka, Petra, Janička Bechlín  2 483 Kč
       
      42 180Kč  
       
pondělí 5. 1.    
  Káťa, Agátka, Natálka, Nikola Arnoštova, Havlíčkova, Třebízského 2 935 Kč
  Hana, Daniel, Zdíša LDN, Jungman., Špindlerova, Žižkova 2 925 Kč
    DD Krabčice 1 084 Kč
  Bětka, Adéla, Anička Straškov 4 625 Kč
                       Matěj, Tomáš, Péťa Jungmannova, K.Jeřábka, T.G.M. 3 920 Kč
  Péťa, Nikolas, Matyáš Libkovice p.Řípem 3 018 Kč
  Pája, Kiky, Verunka Karlovo a Husovo náměstí 3 358 Kč
    DD Roudnice n.L. 2 514 Kč
  Dianka, Janička, Petra Budyně n.O. 2 611 Kč
  Vojta, Péťa, Adam Židovice 1 161 Kč
       
      28 151 Kč
       
       
úterý  6. 1.    
  Hana, Zdíša, Adam lékaři a ordinace    2 795 Kč
    Cítov    1 799 Kč 
  Bára, Daniela, Bětka nemocnice, Alej 17.listopadu
   3 605 Kč
  Vojta, Péťa, Matěj MěÚ, Podřipská škola, Gymnázium    4 718 Kč
  Pája, Kiky, Barunka MěÚ, Riegrova
   3 019 Kč
  Natálka, Agátka, Tomáš Terezínská, Hornická, ke Kauflandu    2 227 Kč
  Vojta, Anička, Hana, Agátka Horní Beřkovice    3 669 Kč
  Tomáš, Matěj, Péťa paneláky Neklanova    2 202 Kč 
   Hugo, Áňa, Káťa, Adéla panelák Neklanova    1 903 Kč
       
        25 935 Kč
       
      137 031 Kč                      "Co víc si ještě můžeme přát v novém roce?"

Zdálo by se, že když se daří, nemusíme si už přát nic dalšího, ale opak je pravdou.

 

Pro práci v charitě neustále potřebujeme :

  • chuť a motivaci pracovat pro ty nejpotřebnější a nejchudší
  • dostatek kvalitních a zapálených lidí kolem sebe
  • hodně Boží milosti  a vašich provázejících motliteb pro nás a naši práci


              Přidejte se k nám a podpořte nás, pokud chcete,

                                 i mimo tříkrálové koledování.


                        

 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem