Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2016Tříkrálová sbírka 2016 - nejúspěšnější ve své historii !!!


Farní charita Roudnice nad Labem realizuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku. Letos se uskutečnil již  její 16. ročník. 

Skončila největším úspěchem ve své dlouhé historii. V období od 1. do 6. ledna 2016, kdy probíhala, se nám podařilo vykoledovat celkem 172 153 Kč, což je o 35 122 tisíc korun víc než v minulém roce.

O tento nádherný výsledek se zasloužilo celkem 76 koledníků ve věku od 2 do 68 let, 16 dobrovolníků (vedoucích skupin)  a 14 zaměstnanců charity. 

Pátek - 1. ledna 2016 - výstup na horu Říp a účast na mši svaté

 

Tři králové vyrazili na svou pouť již ráno první den nového roku - výstupem na bájnou horu Říp.

Foto je před prodejnou lidových tradic paní Šustrové, která jim zde poskytla zázemí.

Po strastiplné a zledovatelé cestě se jim nakonec podařilo dostat až k rotundě, kde se poklonili a svěcenou křídou napsali požehnání roku 2016.


Odpoledne se vypravili tři králové s kasičkami a kometou na horu Říp ještě jednou, aby se zde zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv.Vojtěcha a Jiří, kterou sloužil P.Marek Miškovský - bývalý kněz z Roudnice n.L.Cestou potkávali množství poutníků a  rodin s dětmi, kteří  na nový rok, stejně jako tři králové, podnikli "riskantní túru" na horu Říp. Králové jim přáli vše dobré v novém roce.

 Sobota 2. ledna 2016 - Slavnostní zahájení a požehnání koledníkům


Dobrovolníci - koledníci a vedoucí  se nejdříve shromáždili v Riegrově ulici v Roudnici - v Domově sv.Josefa. Paní ředitelka Pětníková - hlavní koordinátorka sbírka - je přivítala a  pak proběhlo krátké "proškolení" vedoucích skupinek.

Koledníci se oblekli do bílých plášťů s červenými pelerínami, nasadili si bílé papírové korunky a vydali se společně na  Karlovo náměstí pro požehnání.

Na Karlově náměstí pod vánočním stromem se tedy shromáždili koledníci se svými vedoucími a vyslechli milá slova a požehnání od P.Ludvíka Šťastného, který jim na jejich pouti popřál hodně zdaru.

Poté se už vydali na dlouhou cestu po Podřipsku a Budyňsku.

Přes počáteční vrtošivé počasí (během požehnání začalo drobně pršet a padala mlha) to nakonec dobře dopadlo a koledníci  vyrazili do terénu plni nadšení a odhodlání. Během soboty zavítali do domácností  v Bechlíně, Dobříni, Ledčicích a Předoníně a koledovalo se i v Roudnici.

Neděle 3. ledna 2016 - koledování v kostelích a v domácnostech


V neděli se tři králové ráno zastavili  v kostelích podřipského vikariátu na mších svatých v Černoučku a v Roudnici nad Labem. Nesli  obětní dary a zazpívali všem přítomným tříkrálovou koledu. Zároveň nabídli posvěcenou křídu a možnost přispět do kasičky charity dobrovolnou částkou.
Odpoledne se pak skupinky 3 králů vydaly opět na pouť po domácnostech - koledovaly v Roudnici,  Cítově, Bechlíně, Vědomicích, Libkovicích p.Řípem a v Klenči.


Pondělí 4. ledna 2016 - podvečerní koledování v domácnostech


Na přání mnoha obyvatel z roudnických panelových sídlišť jsme se rozhodli koledovat v podvečerních hodinách, když už je většina lidí doma z práce. Do terénu jsme vyslali 7 skupinek.

Poprvé se nám do koledování zapojili i klienti nízkoprahového klubu Bota, kteří se oblékli za 3 krále a společně s pracovnicemi klubu vyrazili potěšit lidi v novém roce.

V pondělí se tedy koledovalo pouze v Roudnici nad Labem - hlavně na sídlištích v panelových domech.Úterý 5. ledna 2016 - koledování ve školách, v obchodech, firmách


V úterý jsme se vydali do Straškova - Vodochod a koledovalo se i v Roudnici n.L. především na náměstích a hlavních ulicích. Tři králové navštívili školy, školky,  obchůdky a obchody, restaurace, drobné provozy, firmy, ale do kasiček jim přispívali i kolemjdoucí občané.

Počasí bylo hodně mrazivé a chodníky pod sněhem zledovatělé - naštěstí se nikomu nic nestalo.6. leden 2015 - koledování na úřadě, v ordinacích a pro potěšení seniorů


Poslední den koledování na svátek Třech králů jsme zavítali na Městský úřad v Roudnici n.L., do ordinací soukromých lékarů a opět jsme vyšli na náměstí a do lokalit, kam jsme se ještě nedostali. Neodradilo nás ani intenzivní sněžení, které provázelo naše koledníky během celého dne. 


 


Skupinky 3 králů zašly navštívit i seniory a nemocné, kteří už nemůžou žít sami ve svých domácnostech. Potěšily pacienty Oddělení následní rehabilitační péče (LDN) v Roudnici n.L. a Domovech pro seniory v Roudnici n.L. a Krabčicích. Jejich návštěva jim udělala radost a mnohým vyloudila po dlouhé době úsměv na rtech.

Čtvrtek 7. ledna 2016 - rozpečetění pokladniček a sčítání sbírky


Ve čtvrtek  7. ledna se za přítomnosti pracovnic ekonomického odboru Městského úřadu v Roudnici n.L. a  Farní charity Roudnice nad Labem rozpečetily všechny kasičky a proběhlo sčítání tříkrálové sbírky na Podřipsku a Budyňsku.

Za 6 dnů se našim koledníkům podařilo do 70 kasiček shromáždit celkem 172 153 Kč, což je o  35 tisíc korun víc než v minulém roce. Na fotografii jsou dvacetikoruny, kterých bylo v kasičkách nejvíce - celkem
1 405 kusů.


   Výsledek letošní sbírky dopadl nad veškerá očekávání, protože :  

1)  jsme měli dostatek dobrovolníků - koledníků a vedoucích skupinek

       - žáků základních škol, skautů, farníků, rodinných příslušníků zaměstnanců charity

2)  tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp -  2x - dopoledne i odpoledne, přesto že

        cesta byla hodně náročná a nebezpečně zledovatělá


3)  koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i  v 10 obcích ze spádové oblasti - celkem 6 dnů

4)   podvečerní koleda byla i letos úspěšná po všech stránkách


5)   zúčastnilo se i několik klientů z nízkoprahového klubu Bota a azylového domu

6)   vlastní skupinky vytvořili místní dobrovolníci:

       Dobříň - 2 skupiny,  Budyně n.Ohří - 2 skupiny, Bechlín - 2 skupiny

       
7)   během celé akce vše krásně klapalo a díky Bohu vše dobře dopadlo Chceme nyní z celého srdce poděkovat:

  • všem lidem za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům
  • všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • všem těm, kteří se zasloužili o zajištění  občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky a mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní televizi, či regionálním tisku

 

Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - především Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku, psychologické poradny a na individuální podporu rodin s dětmi z našeho regionu.A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
 pátek 1. 1.      
   Jirka P., Standa, Zdenka hora Říp - dopoledne, odpoledne   7 146 Kč
   Jirka K., Tomáš, Standa hora Říp - odpoledne   2 934 Kč
      10 080 Kč
 sobota  2. 1.    
   Dan,Hana,Zdíša, Anička Podlusky - Chvalínská,...   5 036 Kč
   Nikola, Tereza, Kateřina Bechlín   3 498 Kč
   Káťa, Bára, Andrea Na Čihadlech, Za Rozhlednou,...   2 751 Kč
   Lukáš, Martin, Jan Rovné - Alej k Řípu   1 583 Kč
   Tom, Anetka, Agátka Podlusky - Na Kolečku,...   8 320 Kč
   Klárka, Dianka, Petra Předonín
  2 799 Kč
   Lucka, Gabriela, Lea, Karel Dobříň   5 434 Kč
   Denisa, Viktorka, Marek Dobříň   4 560 Kč
   Jakub, Adam, Dominik Libušina, Na Rybníčku   7 131 Kč
   Peťa, Vojta, Hugo Ledčice   3 353 Kč
       44 465 Kč
       
neděle 3. 1.      
  Nikola, Tereza, Kateřina Bechlín    3 592 Kč
  Zdenka, Jirka, Míša Černouček - mše svatá    3 655 Kč
  Pája, Kiki, Verunka Roudnice - mše svatá    5 608 Kč
  Bára, Natálka, Agátka Cítov    4 537 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Vědomice nové    3 711 Kč
  Pája, Kiki, Verunka, Anetka Vědomice staré    2 797Kč
  Bára, Daniela, Anna Bezděkov - Tylova, Houskova    1 989 Kč
  Káťa, Natka, Andrea Přemyslova, Krokova, Horymírova    2 572 Kč
  Vojta, Andrea, Klaudie Kleneč    1 386 Kč
  Matěj, Tomáš, Péťa Cítov    2 770 Kč
  Péťa, Vojta, Jáchym, Hugo Na hradčanech, Kollárova,..    2 633 Kč
  Petra, Klárka, Dianka alej k Řípu         25 Kč
  Péťa, Tobiáš, Péťa Libkovice p.Řípem    3 340 Kč
       38 615 Kč  
         
       
pondělí 4. 1.    
  Tom, Matěj, Tom Horymírova, panelák Okružní    1 974 Kč
  Péťa, Vojta, Jáchym paneláky Alej 17.list, Bořivojova    3 713 Kč
  Nikolas, Šávo, Martin paneláky 17. listopadu    2 222 Kč
  Anička, Hugo, Anička paneláčky Okružní a Neklanova    2 214 Kč
                       Dan, Hana, Zdíša panelák Neklanova    2 562 Kč
  Peťa, Tonička, Maruška panelák Vrchlického    2 026 Kč
  Pája, Kiky, Verunka paneláčky Neklanova (naproti Tesco)   1 790 Kč
      16 501 Kč
       
 úterý 5. 1.      
  Tom, Matěj, Hugo Gymnázium, Fara Rce, Havlíčkova    7 006 Kč
    Třebízského ul.    1 869 Kč
  Káťa, Natka, Andrea PNsP, Alej 17.listopadu, Špindlerova    2 856 Kč
  Bára, Natka, Agátka Rvačov, Jana z dražic, Arnoštova,...    4 124 Kč 
  Adam, Martin, Kuba 3.ZŠ, paneláčky Stadická
   1 245 Kč
  Péťa, Julie, Žofie Školy a školky Neklanova    1 412 Kč
  Anna, Anna, Klára Straškov - Vodochody
   1 529 Kč
  Anetka, Kiki, Pája 1.ZŠ, Kratochvílova, Švagrovského,...    4 694 Kč
    Dr.Slavíka, Jungmannova        730 Kč
  Vojta, Jáchym, Péťa Riegrova, Řipská, Očkova, Karlovo n.    2 811 Kč 
  Dan, Hana, Zdíša Třída T.G.Masaryka, Hornická    3 079 Kč
  Péťa, Adam, Péťa Straškov - Vodochody    1 492 Kč
    panelák pod Mevou, školka        510 Kč
         33 357 Kč
       
 středa 6. 1.      
  Terka, Lucka,Michal, Terka Budyně n.O.     2 722 Kč
  Katka, Jitka, Tomáš, Eliška Budyně n.O.     2 586 Kč
  Péťa, Julie, Žofie Krabčice     2 300 Kč
  Anna, Anna, Hugo DD Krabčice, Krabčice     1 773 Kč
  Péťa, Vojta, Jáchym MěÚ - vstup Riegrova ul.     2 146 Kč
    DD Rce a návštěva Neklanova     4 241 kč
   Bára, Natka, Agátka ordinace lékařů, Jeronýmova     4 507 Kč
   Káťa, Natka, Bára, Daniela Hochmanova, Hálkova, Krabčická     2 833 Kč
   Dan, Hana, Zdíša, Adam LDN        213 Kč
    V Uličkách, U Parku,...    1 625 Kč
   Tom, Matěj, Tom Terezínská, Hřbitovní, Nad Skalami    1 585 Kč
    Zemědělská škola, areál Ross          59 Kč
  Kiki, Pája, Anetka MěÚ - vstup z Karlova nám.    1 490 Kč
    Libušina, Stadická    1 055 Kč
       29 135 Kč
       
   Celkem:   172 153 Kč              "Byl to vynikající start do nového roku - co víc si ještě přát?"
                                                 Něco přece ...

  • dostatek kvalitních a zapálených lidí pro práci v charitě
  • stálou motivaci a vytrvalost pracovat pro ty nejpotřebnější a nejchudší
  • hodně Boží milosti a modliteb za nás a naše klienty
  • dostatek finančních prostředků na zajištění činností, které děláme


 
              Přidejte se k nám a podporujte nás
i mimo tříkrálové

                                               koledování.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem