Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2014

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2014 na podřipsku skončila opět úžasným výsledkem!!!

 

 

Tříkrálová sbírka se stala v České republice již neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. Již čtrnáct let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci, kteří nesou poselství tří králů a získávají finanční příspěvky pro ty nejpotřebnější.

 

V Roudnici nad Labem a obcích podřipského vikariátu tuto charitativní sbírku každoročně zajišťujeme my -  Farní charita Roudnice nad Labem.

 

Letošní sbírka byla  zahájena  v pátek 3. ledna 2014 a trvala 4 dny – tedy do pondělí 6. ledna 2014.  Během sbírky jsme koledovali na bájné hoře Říp, v Roudnici n.L., Budyni n.O. a 13 obcích podřipského vikariátu. Do sbírky zapojilo celkem 57 koledníků z řad dětí a mládeže, 15 dobrovolníků  a 14 zaměstnanců charity. Společně se jim podařilo vykoledovat do kasiček úžasnou finanční částku 117 345 Kč (což je pouze o 760 Kč méně než v roce 2013, když byl největší výtěžek z celé historie sbírky).

 Oficiální zahájení celé sbírky proběhlo 3. ledna v 10.00 hod. na Karlově náměstí u vánočního stromku v Roudnici n.L. Všem shromážděným koledníkům požehnal a mnoho zdaru popřál místní římskokatolický kněz P.Martin Brousil. Mezi koledníky přišel i starosta Roudnice n.L. Vladimír Urban a vedoucí odboru školství Mgr. Petr Kaspar.

 
V první den sbírky - pátek 3. ledna se koledování zúčastnilo 10 skupinek a celkem 33 koledníků. Navštívili jsme obce Straškov-Vodochody (2 skupinky), Račiněves, Krabčice a Rovné. Samozřejmě se koledovalo i v Roudnici n.L. Nejmladší účastníci se do koledy v Domově sv.Josefa zapojili i se svojí maminkou. 

V sobotu 4. ledna vyšlo koledovat 9 skupinek a celkem 31 koledníků. Chodili jednak po Roudnici, ale také navštívili obce Charvátce, Budyni n.O., Dobříň, Židovice a Horní Beřkovice. Počasí celkem přálo, bylo teplo, ale odpoledne se náhle zatáhlo a rozpršelo se. Poslední skupinky již zmáčel déšť a jejich obleky museli přímo do pračky a papírové  čepice do koše.

V neděli 5. ledna
se nejdříve někteří koledníci zúčastnili mších svatých - v Budyni n.O. a Roudnici n.L. Zde byla slavnostní Rybova mše vánoční v podání Bokova orchestru a tak se tam trochu zdrželi. Ostatní koledníci vyrazili hned zrána do Cítova a Vědomic a po domácnostech v Roudnici n.L. Celkem tedy v neděli koledovalo 9 skupinek a 22 koledníků.
Kromě návštěvy měst a obcí se tři králové letos poprvé vydali i na bájnou horu Říp. Položili zde základ nové tradice, kterou bude od letošního roku farní charita dodržovat. Společně s nimi vyšel i trubač Hugo, který je na jejich cestě doprovázel. Před rotundou sv. Vojtěcha a Jiří zahráli a zazpívali tříkrálovou koledu a zúčastnili se mše svaté, která zde probíhala. „U většiny turistů, kteří si vyšli na Říp na procházku, jsme sklidili úspěch. Věděli, že jsme tři králové a neseme nějaké dary nahoru do kaple. Byla to zajímavá zkušenost a určitě se za rok nechám zase přesvědčit,“ řekl jeden z třech králů.   


Poslední den koledování - v pondělí 6. ledna se nás sešlo zase hodně - 8 skupinek a 29 koledníků. Dokončili obec Račiněves a zašli do Vražkova. Zbytek dětí zůstal v Roudnici a navštívili jsme LDN, Domov pro seniory, Městský úřad, místní lékaře a jejich ordinace, firmy, obchody a školy. Skončilo se poměrně brzy, neboť většina dětí už pospíchala na školní autobusy, takže nejvyšší čas sbírku pro tento rok uzavřít.


Koledníci zamířili s novoročním přáním a požehnáním také za obyvateli domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a pacienty léčebny dlouhodobě nemocných.Do těchto zařízení chodíme s cílem potěšit a rozptýlit seniory a nemocné lidi, vyloudit úsměv na jejich tvářích, což se nám skutečně daří. Je to pro nás a malé koledníky velká odměna. Naši návštěvu ohlašujeme vždy s dostatečným předstihem, abychom nikoho nepřekvapili, zbytečně nestresovali.  Pak je úžasné pozorovat, jak se na nás usmívají, jakou mají radost“, prozradila něco ze zákulisí sbírky Marcela Lysáčková.V úterý 7. ledna se už tradičně sčítá výtěžek sbírky. Z Městského úřadu hned ráno dorazily pracovnice ekonomického odboru, aby společně s námi oficiálně sečetli obsah zapečetěných kasiček. Celkem jsme jich zapečetili 60, ale sbíralo se pouze do 44. zbytek zůstal nevyužit. 

Výsledek sčítání nás velmi překvapil. Úpřimně jsme ho nečekali. Vždy před rozpečetěním se sázíme, kolik tam bude, letos jsme nečekali ani 100 tisíc, takže nás výsledná suma 117 345 Kč, skutečně příjemně překvapila a potěšila.

Z dosaženého výsledku máme velikou radost, takový výtěžek jsme vůbec nečekali. Počasí sice bylo lepší, než po minulé roky - skoro vůbec nepršelo, nemrzlo a nefoukal vítr,( takže jsme se nemuseli obávat o zdraví koledníků), ale není právě nejpříznivější doba. Každý šetří a obrací korunu v ruce, než jí vydá. Za dosažený výsledek vděčíme především koledníkům. Dokázali přesvědčit lidi, že i v složitém období nesmíme myslet pouze na sebe, ale musíme pomáhat těm, kteří jsou na tom hůř než my.“, řekla po sečtení sbírky koordinátorka sbírky Ing. Zdenka Pětníková.

Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění provozu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku v letošním roce.

Chceme z celého srdce poděkovat všem dárcům, za jejich finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům. Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce. Nemůžu zapomenout poděkovat za nezištnou pomoc Globusu Čakovice a dalších dobrodinců se zajištěním vynikajícího občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky.

 

 


A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a podle obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
       
  Jirka, Tomáš, Standa hora Říp 3 332 Kč
       
pátek 3. 1.    
  Káťa, Bára, Agátka Libušina, Přemyslova 2 254 Kč
  Matěj, Tomáš, Milan Karlovo nám, Jana z Dražic, Rvačov 2 895  Kč
  David, Káťa, Kristýna, Veronika Straškov-Vodochody 2 638 Kč
  Rosťa, Jana, Míša, Eliška Straškov-Vodochody. 3 599 Kč
    Račiněves 1 096 Kč
  Dianka, Matěj, Eva Bechlín, Předonín
2 357Kč
  Anička, Anička, Barunka Krabčice 2 580Kč
  Dan, Hana, Zdíša Vědomice staré 3 286 Kč
  Péťa, radek, Adam, Vojta Karlovo a Husovo nám., T.G.M.  3 235 Kč
  Maruška, Jindra, Pavlína Riegrova ul., Domov sv.Josefa  1 437 Kč
  Anička, Andrea, Vojta, Veronika Rovné  1 192 Kč
       
       26 569 Kč
       
sobota 4. 1.      
  Áňa, Bára, Anička, Jiřka Charvátce  3 079 Kč
  Sára, Eva, Klárka Budyně n.O.  2 937 Kč
  Petra, Dianka, Adéla, Toník Budyně n.O.  3 126 Kč
  Péťa, Tomáš, Matěj Dobříň  4 315 Kč
   Áňa, Agi, Terka, Tom Podlusky - horní část  5 635 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Podlusky - dolní část  3 578 Kč
  Rebeka, Kiky, Pája, Barunka Kratochvílova,Švagrovského, Čihadla  3 479 Kč
  Adam, Milan, Vojta Židovice  1 922 Kč
  Veronika, Káťa, Anička Horní Beřkovice  1 530 Kč
    V Uličkách  1 124 Kč
       
      30 725 Kč  
       
neděle 5. 1.    
  Veru, Kiky, Pája Roudnice n.L. - mše svatá 3 586 Kč
         641 Kč
  Anička, Áňa, Barča Roudnice n.L. - mše svatá 4 090 Kč
      3 180 Kč
                       Marcela, Standa, Aga Budyně n.O. - mše svatá 1 002 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Vědomice Zavadilka 4 856 Kč
  Áňa, Terka, Bára Cítov 4 869 Kč
  Adam, Vojta, Andrea Cítov 2 784 Kč
  Pája, Kika, Rebeka, Vojta Čihadla, K Řípu,... 2 351 Kč
  Péťa, Matěj, Tomáš Hracholusky 3 230 Kč
  Andrea, Veronika, Prokop V Uličkách, Na výšině, Pod Hostěrazem 2 183 Kč
    Krabčická, Hochnmanova, Jeronýmova     918 Kč
       
      33 690 Kč
       
       
pondělí 6.1.    
  Dan, Hana, Zdíša Domov pro seniory Sámova    4 025 Kč
  Simča, Bára, Míša Špindlerova, Žižkova, u Billy    2 649 Kč 
  David, Káťa, Veronika, Kristýna Vražkov
   2 960 Kč
  Rosťa, Jana, Eliška, Míša Račiněves    2 101 Kč
  Matěj, Anička, Áňa, Bára LDN, Bezděkov
   1 771 Kč
  Naty, Andrea, Veronika školy, lékaři a ordinace    2 955 Kč
  Káťa, Bára, Agátka, Anežka Městský úřad - kanceláře    2 666 Kč
   Adam, Lukáš, Ríša, Petra firmy a obchody - průmyslová zóna    3 522 Kč 
     mše svatá Budyně n.O.       380  Kč
       
        23 029 Kč
       
      117 345 Kč
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem