Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Partnerství 

Partnerství v projektu FCH Starý Knín
 

 
Farní charita Roudnice nad Labem je partnerem Farní charity Starý Knín při realizaci evropského projektu   „Péče o děti a trh práce“.Název projektu:   Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou jako nástroj odstranění překážky pro vstup na trh práce a zdroj pracovních příležitostí ve Středočeském kraji“  


Termín realizace projektu:
    1.11.2010 - 30.9.2013

Poskytovatel podpory:         OP LZZ

 

 
Obsah: mezinárodní výměna zkušeností s různými formami individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou.

Cíl:  přenos nových forem péče do ČR, působení ve prospěch jejich legislativního zakotvení a všeobecného společenského přijetí a praktická podpora poskytovatelů těchto služeb.

 

 

 

Zapojení partnera do projektu:

 

 

Jeden zaměstnanec farní charity je členem projektového týmu a má  přehled o postupu řešení projektu, kontrolu nad plněním povinností jednotlivých partnerů a možnost ovlivnit aktivně realizaci projektu.

 

Práce v terénu :

  • realizace výzkumu a analýzy potřeb cílové skupiny se znalostí  místního prostředí
  •  distribuce a sběr dotazníků
  •  realizace seminářů pro potenciální poskytovatele a uživatele nových služeb - NNO, rodiče a pod.
 

Mezinárodní spolupráce:

  •  účast zástupců partnera na všech workshopech pořádaných v ČR
  •  účast  na zahraničních studijních cestách
  •  účast na mezinárodní konferenci a politických aktivitách v PS Parlamentu ČR
 
Poradenství, konzultace:
  • rady, konzultace a závěrečné posouzení a schválení v rámci projektového týmu připravované platné zákonné úpravy,  zpracované odborné metodiky pro poskytovatele služeb
 
.

FCH Roudnice nad Labem je cenný a platný partner projektu především díky svým bohatým zkušenostem s prací s rodinou a kontaktům ve svém okolí.

 
Další informace o realizátorovi projektu naleznete zde ...
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem