Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2022 

Tříkrálová sbírka 2022 - proběhla a opět s rekordním výtěžkem !!!

Tříkrálová sbírka se stala v České republice tradicí, na kterou se těší mnozí z nás a začátkem roku netrpělivě očekávají ve svých domovech příchod tří králů. A již dvacet tři let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci, kteří nesou lidem požehnání a sbírají finanční dary na pomoc potřebným.

 

Sbírka odstartovala v sobotu  1. ledna a bylae ukončena v neděli 16. ledna.

Jelikož nedošlo k žádnému zpřísnění epidemických nařízení, mohlo se opět vyrazit

za lidmi do terénu. Ovšem za dodržení určitých hygienických opatření, což však nikomu

nevadilo, protože jsme si na to už těch pár měsíců zvykli.

 

Sbírku a naši Charitu bylo možné podpořit i bezkontaktně:

·         online kasičkou platební brána na www.trikralovasbirka.cz   413 01

·         převodem na účet   66008822/0800, variabilní symbol  777911930

·         prostřednictvím QR kódu  


 


Po dobré zkušenosti z předchozího ročníku - 2021 jsme se opět rozhodli umístit kasičky

i na různá místa, kam mohli zajít dárci přispět, třeba v případě, že je koledníci nezastihli doma.


Přehled umístění stacionárních kasiček :

Roudnice nad Labem - Charita Roudnice n.L. - Riegrova 652
                                  Pekařství Kraupner - Karlovo náměstí
                                  Městský úřad - podatelna


Bechlín - obecní úřad

Bříza - obecní úřad

Budyně nad Ohří - prodejna Potraviny u Machačů

Cítov - obecní úřad

Ctiněves - obecní úřad

Dobříň - obecní úřad

Hrobce - obecní úřad

Kleneč - obecní úřad

Krabčice - Bistro Diakonie

Kostomlaty pod Řípem - prodejna Potraviny Mina

Ledčice - obecní úřad

Libkovice p.Řípem - obecní úřad

Martiněves - prodejna Smíšené zboží

Mnetěš - prodejna Smíšené zboží Vernerová

Mšené Lázně - obecní úřad

Račiněves - obecní úřad

Říp - Chata Říp

Straškov - Vodochody - obecní úřad

Vědomice - obecní úřad

Židovice - obecní úřad


Potvrdilo se nám, že  koledující skupinky 3 králů, které přináší radostnou zvěst o

narození Spasitele a požehnávají lidem jejich příbytky, jsou veřejností stále lépe

přijímány. Mnozí se už předem těší na jejich návštěvu a připravují kromě peněz

do kasiček i sladkosti pro koledníky.

 

Bonusem je finanční výtěžek, který se k naší velké radosti, opět zvyšil. Díky tomu

máme více prostředků, se kterými můžeme pomáhat lidem v našem regionu.


Letošní í tříkrálová sbírka skončila pro nás největším úspěchem ve své dlouhé historii.

Do 85 kasiček se podařilo získat celkem 301 066  Kč, což je proti rekordu z roku

2020 (291 724 Kč), nárůst o 9 342 Kč.

 

Velkou zásluhu na tomto úspěchu mají okolní obce z Podřipska a Budyňska, které se i

v letošním ročníku opět zapojili ve velkém - ve 14 obcích koledovalo celkem 26 skupinek.


Do sbírky se zapojilo celkem 185 dobrovolníků z řad dětí, mládeže a dospělých z celého Podřipska a Budyňska, kteří fungovali buď jako koledníci (138 osob), nebo vedoucí koledníků (45 osob), či pomoc v zázemí (2 osoby) a  2 zaměstnanci Charity - celkem 187 osob.

 

Tříkrálová sbírka proběhla v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří, na Řípu a 23 okolních obcích na Podřipsku a Budyňsku (Bechlín, Předonín, Bříza, Cítov, Ctiněves, Dobříň, Dolní Beřkovice, Hrobce, Charvatce, Krabčice, Kleneč, Kostomlaty p.Řípem, Ledčice, Libkovice p.Řípem, Martiněves, Mnetěš, Mšené Lázně, Račiněves, Radešín, Ředhošť, Straškov - Vodochody, Vrbice, Židovice ).Chceme poděkovat:

  • dárcům za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup ke koledníkům
  • aktivním účastníkům sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • těm, kteří zajistili mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní kabelové televizi, na webových stránkách a v místním i regionálním tisku


Část výtěžku (65%), který získá Charita Roudnice n. L., využijeme na zajištění našich

projektů  - úpravy azylového domu pro matky s dětmi, zajištění chodu charitního šatníku a

nákup automobilu do pečovatelské služby.A zde je uveden přehled výtěžků podle dnů a místa koledování:


  vedoucí kasička č. -  obvod výtěžek
sobota 1. 1.      
  Lysáčková M.  3, 4 -   Říp   7 795 Kč
        7 795 Kč
 neděle  2. 1.    
  Lysáčková M.  5,6,7 -  kostel Rce   9 159 Kč
        9 159 Kč
čtvrtek 6. 1.      
  Šenková 31 - Roudnice n.L.    5 337 Kč
         5 337 Kč
       
pátek 7. 1. Fenglová 41 - Roudnice n.L.    4 503 Kč
  Svobodová 42 - Roudnice n.L.    1 626 Kč
  Buryšková 43 - Roudnice n.L.    2 215 Kč
  Fenglová 44 - Roudnice n.L.    1 251 Kč
  Jandová 45 - Roudnice n.L.    2 268 Kč
  Pelech 46 - Roudnice n.L.    2 329 Kč
  Šámal 30 - Cítov    6 184 Kč
  Zelenková 35 - Račiněves    6 565 Kč
  Pišlová 23 - Račiněves    5 216 Kč
       32 157 Kč
       
 sobota 8. 1. Korpalová J. 32 - Bechlín     5 716 Kč
  Korpalová M. 34 - Bechlín     8 605 Kč
  Staňová 37 - Dobříň   11 020 Kč
  Adeltová 38 - Dobříň   10 254 Kč
  Hanzlíková 40 - Dobříň     5 906 Kč
  Doucha 52 - Roudnice n.L. - Podlusky     5 580 Kč
    54 - Roudnice n.L. - Podlusky     6 569 Kč
  Keltner 50 - Roudnice n.L     4 206 Kč
  Vyšinská 48 - Roudnice n.L     5 214 Kč
  Kupcová 49 - Roudnice n.L     3 028 Kč
  Tesařová Kapalová A. 53 - Roudnice n.L - Bezděkov     5 465 Kč
  Matějková 51 - Roudnice n.L - Bezděkov     6 108 Kč
        77 671 Kč
       
neděle 9. 1.      
  Šitnerová 28 - Mnetěš    3 799 Kč
  Hrstková 29 - Mneteš    8 588 Kč
  Pětníková Z. 39 - Černouček - mše svatá    5 500 Kč
  Korpalová J. 33 - Předonín    6 864 Kč
  Nový 47 - Budyně n.Ohří    7 183 Kč
  Doucha 56 - Roudnice n.L. - Podlusky    4 073 Kč
  Suchá 58 - Roudnice n.L. - Bezděkov    3 500 Kč
  Vachtlová 57 - Roudnice n.L.    6 152 Kč
  Keltner 55 - Roudnice n.L.    5 355 Kč
  Lysáček 59 - Roudnice n.L.  11 331 Kč
       62 345 Kč
       
 úterý 11.1.      
  Nová 60 - Dolní Beřkovice    3 405 Kč
  Havláková 61 - Dolní Beřkovice    3 509 Kč
    62 - Dolní Beřkovice    4 185 Kč
       11 099 Kč
       
 sobota 15.1.      
  Procházková  8 - Bříza     3 295 Kč
  Fišera 63 - Mšené Lázně     2 813 Kč
  Škuthanová 64 - Mšené Lázně    4 065 Kč
  Hujová 65 - Ředhošť    3 490 Kč
  Svádová 66 - Martiněves    3 347 Kč
    67 - Radešín    6 076 Kč
  Hrušová 68 - Charvátce    4 636 Kč
  Klementová 74 - Kleneč    4 964 Kč
  Měkotová 73 - Kleneč    5 244 Kč
        37 930 Kč
       
neděle 16.1.      
  Lidická 71 - Ledčice     2 050 Kč
  Sirová 72 - Ledčice     4 585 Kč
  Floriánová 70 - Ledčice     6 310 Kč
  Švecová 69 - Ledčice     5 634 Kč
  Sedláček 75 - Roudnice n.L.     4 307 Kč
  Doleželová 76 - Roudnice n.L.     3 799 Kč
        26 685 Kč
       
   výtěžek stacionárních kasiček:  jejich přehled viz výše ...   30 888 Kč
       
     Celkem :  301 066 Kč
   Byl to úžasný start do nového roku     všem moc děkujeme !!!  
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem