Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2018


Tříkrálová sbírka 2018


Farní charita Roudnice nad Labem realizovala tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku, Budyňsku a letos poprvé  i v několika obcích na Mělnicku, které jsou součástí Podřipského vikariátu.

 

Tento rok proběhl v pořadí již 18. ročník sbírky - zde u nás se sbírka konala již po sedmnácté (první ročník byl pouze na Moravě - v Olomoucké arcidiecézi).


Tříkrálová sbírka skončila největším úspěchem ve své dlouhé historii. Od 1. do 7. ledna 2018, kdy probíhala, se do kasiček koledníků podařilo shromáždit celkem 211 002 Kč, což je o 33 380  korun víc než v minulém roce.O tento nádherný výsledek se zasloužilo celkem 80 koledníků ve věku od 3 do 71 let, 22  dobrovolníků   a 16 zaměstnanců charity - celkem 118 osob.

3 králové vyšli nejdříve na Nový rok na památnou horu Říp a pak od čtvrtka koledovali v domácnostech v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří a ve 19 okolních obcích - Dobříň, Račiněves, Kleneč, Bechlín, Předonín, Židovice, Hrobce, Cítov, Vědomice, Krabčice, Rovné, Ledčice, Kostomlaty, Vražkov, Straškov, Hošťka, Horní Beřkovice, Dolní Beřkovice a Libkovice p.Řípem. Koledníci zavítali do škol, školek, obchodů, firem, na úřady, do nemocnice, do zařízení pro seniory a dalších zařízení potěšit a popřát lidem v novém roce.

Slavnostní požehnání a koledování na Městském úřadě v Roudnici nad Labem ve čtvrtek 4.ledna 2018 na video záznam  zachytil pan Petr Vancl.

Video je k shlédnutí na you tube :

https://www.youtube.com/watch?v=nbsgRLao06U

 

 

Celý průběh koledování jsme se snažili zaznamenat objektivem fotoaparátu a zde se můžete podívat, jak to u nás probíhalo:


Pondělí 1. leden 2018 - výstup na horu Říp


Tradiční tříkrálová sbírka v podřipském vikariátu odstartovala tradičním novoročním výstupem 3 králů s trubačem, na horu Říp z obce Rovné.


3 králové po dlouhé době, v nádherném "jarním" počasí kráčeli álejí a cestou potkávali mnoho poutníků. zdravili se s nimi a přáli jim vše dobré v novém roce.
Po výstupu na horu Říp byla jejich cílem rotunda sv. Vojtěcha a Jiří, kde se zúčastnili bohoslužby slova, kterou tentokrát vedl Mgr. Jan Horák.


Po ukončení bohoslužby se naši králové vydali na strastiplnou neosvětlenou pouť dolů do údolí. Opět je potkávali lidé a zdravili se s nimi, někteří je i fotili ...
Čtvrtek 4. leden 2018 - slavnostní požehnání a koledování v Roudnici

 


Po klidném startu na Řípu a nezbytných přípravách v úterý a ve středu, když jsme přesunuli zázemí celé sbírky do Jungmannovy ulice - prostor NZDM Bota, konečně nadešel čtvrtek 4. ledna - den D. 

Hned po ránu se dostavilo cca 25 dětí a dobrovolníků do našich "nových" prostor a netrpělivě  očekáváli na pokyny koordinátorky sbírky - paní ředitelky Ing. Zdenky Pětníkové. Ta je nejdříve srdečně přivítala a pak přikročila k "proškolování"  koledníků a vedoucích, což je velice důležité, ke zdárnému průběhu sbírky.
Pak se koledníci odebrali do oblékárny, kde je naši dobrovolnice pomohli do krásných nových obleků a namaskovali Baltazary.Vše se muselo stihnout včas, abychom se mohli přesunout na Karlovo náměstí, kde proběhlo tradiční požehnání koledníků. Mezi koledníky přišel a na cestu jim požehnal duchovní správce roudnické římskokatolické farnosti Otec Martin Brousil.

Po krátkém slovu jsme si všichni zazpívali tříkrálovou koledu a skupinky se rozběhli se svým poselstvím po roudnických ulicích, po školách, školkách, firmách, obchodech, ordinacích lékařů a domácnostech.


V odpoledních hodinách se koledníci vybrali i na Městský úřad - popřát pracovníkům úřadu a vedení Města Roudnice n.L. Zastavili se u pana starosty Urbana a v dalších kancelářích.

Jediná skupinka koledovala mimo Roudnice - v nedalekém Předoníne a Benzinově.
Pátek  5. leden 2018 - koledování v Roudnici a okolních obcích


Další den se skupinky koledníků vybrali do zařízení pro seniory v Roudnici a Krabčicích. Chceme nemocné a staré lidi potěšit, což se nám většinou daří. Odměnou jsou jejich úsměvy na tváři a mnohdy i sladkosti, které věnují našim třem králům.


V pátek
jsme ještě navštívili další školy, školky a nejrušnější ulice v Roudnici n.L.
Skupinky koledníků se  hned po ránu přesunuli i do okolních obcí - koledovalo se v Račiněvsi, Krabčicích, Ledčicích, Libkovicích, Kostomlatech, ve Vražkově, ve Straškově a Horních Beřkovicích.
V pátek se koledovalo i odpoledne a podvečer - v Roudnici, Hošťce a Dolních Beřkovicích. Sice nás večer trochu zradilo počasí, ale 3 králové si poradili a dobu deště přečkali u dobrých lidí a pak se zase vydali po své trase. Na snímku je nejmladší kolednice Dorotka se svými sourozenci ve Varhanově ulici v Roudnici.


Sobota  6. leden 2018 - koledování v Roudnici a okolních obcích


V sobotu bylo jako obvykle nejvíce skupinek a tak se koledovalo především v hustě osídlených lokalitách Roudnice - Podlusky, Bezděkov a ulicích pod Hostěrazem.

V Budyni nad Ohří a v okolních obcích - Vědomicích, Dobříni, Klenči, Židovicích, Hrobcích, Bechlíně, už také na koledníky netrpělivě čekali. Bylo nádherné slunečné počasí a tak to vypadalo spíše na jaro, než na mrazivý lednový den.
Koledníkům se nechtělo ani vracet na oběd, tak si to v terénu užívali, ale když přišli, tak to stálo zato. Naše dobrovolnice nestačili plnit talíře. Nezahálel ani stolní fotbal - byl neustále vytížen.Neděle  7. leden 2018 - koledování v kostelích, Roudnici a v obcích

 

Nadešel poslední den koledování. Hned od rána se skupinky 3 králů vydali na mše svaté do kostelů v Černoučku, v Roudnici a Cítově. Pozdravili farníky a nesli obětní dary k oltáři.

Posledné skupinky se před polednem vydali ještě do Vědomic, Cítova a na Bezděkov. Tentokrát už nebylo tak hezky, foukal studený vítr, ale nenechali se odradit a naplánované trasy všichni úspěšně dokončili.

Pondělí  8. leden 2018 - sčítání obsahu tříkrálových kasiček


Po hektickém koledování nadchází poslední den - sčítání výtěžku. Za přítomnosti pracovic ekonomického odboru MěÚ jsme se s chutí pustili do práce. Tentokrát si zaměstnankyně úřadu přinesly vydatného pomocníka - mašinku na třídění a počítání mincí, na usnadnění titerné práce.

 
Kasičky sice byly hodně těžké, plné mincí, takže stroj se skutečně zapotil, než "přechroustal" kovový obsah 70 kasiček.  K našemu velkému překvapení a potěšení se našlo v kasičkách i mnoho papírových bankovek. Měli jsme i  3 "Emy" a 6 "Františků"- bankovek v hodnotě 2 000 a 1 000 Kč - a těch 100 a 200 korun taky hodně, to předtím nebývalo...

Počítání obsahu 70 kasiček se nakonec protáhlo, ale výsledek stál zato. Nemohli jsme tomu uvěřit, že se našim koledníkům podařilo vykoledovat  211 002 Kč - to jsme nečekali ani v tom nejoptimistickejším odhadu. Koledníci sice již v průběhu koledování nadšeně vyprávěli, že dostali hodně  "papírovek" a lidé jsou milí, vstřícní a štědří, ale že bychom překonali tak vysoko rekord z minulého roku ...


Výsledek letošní sbírky byl opět rekordní. Proč tomu tak bylo?  

1)  jsme měli dostatek dobrovolníků celkem - 102 osob - z toho 80 koledníků (ve věku od 3

     do 70 let) a 22 dobrovolníků - vedoucích skupinek a v zázemí sbírky - žáků mateřských,

       základních a středních škol, skautů,  farníků,  rodinných příslušníků našich zaměstnanců, příznivců

       charity

      
2)  tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp a jelikož bylo nádherně, potkávali množství

     štědrých lidí, kteří zde také trávili krásné novoroční odpoledne


3)  koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i  v dalších 19 obcích ze spádové oblasti -

      celkem 5 dnů - došlo k značnému nárůstu počtu obcí oproti minulosti

4)  podvečerní koleda byla i letos - chodilo se v pátek


5)  místní dobrovolníci vytvořili vlastní skupinky v obcích:

      Dobříň - 2 skupiny,  Bechlín- 1 skupina, Račiněves - 1 skupina, Hrobce, Židovice - 1 skupina,

      Dolní Beřkovice - 2 skupiny

       
6)  přálo nám během celé akce počasí - bylo krásně teplo, svítilo sluníčko (pršelo pouze v pátek večer

      a trochu foukal vítr v neděli)

7)  vše krásně klapalo a díky Bohu vše dobře dopadlo !!!Chceme z celého srdce poděkovat:

  • lidem za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům
  • těm kteří se aktivně zúčastnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • těm, kteří se zasloužili o zajištění  občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky a mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní televizi, regionálním tisku i dalších médiích

 
Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L. a charitního šatníku.A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
pondělí 1. 1.      
   Jirka, Standa, Tomáš hora Říp + bohoslužba slova   4 499 Kč
        5 161 Kč
       9 660 Kč
 čtvrtek  4. 1.    
   Lea, Bára, Ema ZŠ Smart, SŠ Neklanova,MŠ Školní   1 187 Kč
    MěÚ Roudnice (Riegrova)   1 543 Kč
   Natálie, Jana, Kája Karlovo a Husovo náměstí   2 864 Kč
  Jiří, Prokop, Matěj Fara, Jana z Dražic, Poděbradova   3 439 Kč
    MěÚ Roudnice (Karlovo nám.)   1 633 Kč
  Zdíša, Dan, Hana ordinace lékařů, nemocnice   5 327 Kč
  Magdaléna, Tereza, Dominika Karla Jeřábka, T.G.Masaryka   4 650 Kč
  Nikolka, Adéla, Vanessa Předonín   3 501 Kč
      24 144 Kč
       
pátek 5. 1.      
  Matěj Prokop, Jiří, Tomáš Gymnázium Rce    5 733 Kč
    Havlíčkova, Třebízského, Hornická    2 658 Kč
  Hana, Zdíša, Dan Špindlerova třída    2 460 Kč
         4 721 Kč
  Jindra, Maruška, Hanička Libušina, Stadická, Horymírova    3 460 Kč
  Magdaléna, Tereza, Dominika LDN, domovy s pečov.službou Rce       602 Kč
    DS Sámova Rce    2 641 Kč
  Jana, Gabriela, Lucie, Eliška Račiněves    8 623 Kč
  Adam, Šimon, Martin Vražkov    2 331 Kč
  Natálie, Jana, Karolína Krabčice    2 078 Kč
  Vojta, Péťa, Jáchym Horní Beřkovice    1 665 Kč
    Jeronýmova ul. Rce    1 349 Kč
  Kiky, Verunka, Andělka Straškov    1 923 Kč
    Kratochvílova, Švagrovského Rce    3 634 Kč
  Adéla, Tonda, Dianka Ledčice    5 562 Kč
  Eva, Tereza, Petra Kostomlaty, Libkovice    3 033 Kč
       52 473 Kč  
       
pátek 5. 1. odpoledne    
  Péťa, Tobiáš, Péťa Hošťka    5 036 Kč
  Adam, Dorotka, Anička Roudnice    3 313 Kč
  Zdíša, Dan, Hana Na Čihadlech, Přímá, Krátká    2 631 Kč
   Katka, Anna, Anh, Anna Dolní Beřkovice    1 814 Kč
                         Dolní Beřkovice    1 860 Kč
  David, Tomáš, David, Víťa Dolní Beřkovice    3 247 Kč
  Stanislav Cítov       615 Kč
      18 516 Kč
       
 sobota 6. 1.      
  Viktorie, Denisa, Klára, Evelína Dobříň    7 332 Kč
  Kryštof, Dominik, Karel Dobříň    7 161 Kč
  Jindra, Maruška, Tomáš Židovice    2 474 Kč
    Hrobce    2 131 Kč 
  Péťa, Tobiáš, Péťa, Matěj Vědomice Zavadilka
   3 276 Kč
    Vědomice nové    4 713 Kč
  Aleš, Aleš, David Kleneč
   4 883 Kč
  Dan, Zdíša, Hana Podlusky - vpravo    6 734 Kč
    Podlusky - vpravo    2 580 Kč
  Agáta, Aneta, Thea Podlusky - vlevo    9 027 Kč 
  Adéla, Tonda, Dianka Budyně n.O.    3 462 Kč
  Eva, Tereza, Petra Budyně n.O.    3 438 Kč
  Nikolka, Terezka, Anežka, Katka Bechlín    6 540 Kč
         4 783 Kč
  Hanička, Dorotka, Verunka Libušina ul.    6 407 Kč
    Na Výšině, U Parku        740 Kč
  Bára, Daniela, Kiky Bezděkov - Houskova, Dobrovského    3 956 Kč
    Bezděkov - Krabčická    2 807 Kč
     

 82 444 Kč

       
 neděle 7. 1.      
  Míša, Zdenka, Jirka mše svatá Černouček     5 765 Kč
  Dorotka, Kiky, Verunka mše svatá Roudnice n.L.     1 600 Kč
          1 660 Kč
          1 432 Kč
  Agáta, Áňa, Thea mše svatá Cítov, Cítov     5 590 Kč
  Bára, Daniela, Kiky Bezděkov - Tylova, Erbenova,     3 168 kč
  Dan, Hana, Zdíša Vědomice nové     4 550 Kč
        23 765 Kč
       
     Celkem: 211 002 Kč             

       Byl to úžasný start do nového roku - co víc si přát?"

                                              

 

  • dostatek kvalitných a zapálených lidí pro práci v charitě
  • motivaci a vytrvalost pracovat pro ty nejpotřebnější a nejchudší
  • hodně Boží milosti a motliteb za nás a naše klienty
  • dostatek finančních prostředků na zajištění činností, které děláme


 
              Přidejte se k nám a podporujte nás
i mimo tříkrálové

                                               koledování.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem