Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2017


Tříkrálová sbírka 2017


Farní charita Roudnice nad Labem realizuje tradiční tříkrálovou sbírku na Podřipsku a Budyňsku.Letos se konal v pořadí již 17. ročník sbírky.


Skončila největším úspěchem ve své dlouhé historii.V období od 1. do 8. ledna 2017, kdy probíhala, se nám podařilo vykoledovat celkem 177 622 Kč, což je o 5 tisíc korun víc než v minulém roce.

O tento nádherný výsledek se zasloužilo celkem 78 koledníků ve věku od 4 do 70 let, 18 dospělých dobrovolníků   a 17 zaměstnanců charity.

3 králové vyšli na horu Říp, koledovali v domácnostech v Roudnici n.L., Budyni n.Ohří a ve 12 okolních obcích - Dobříň, Račiněves, Kleneč, Bechlín, Předonín, Židovice, Cítov, Mnetěš, Vědomice, Krabčice, Rovné, Ledčice a Libkovice p.Řípem. Koledníci zavítali do škol, obchodů, úřadů, do nemocnice, do Domovů seniorů a dalších zařízení potěšit a popřát lidem v novém roce.


Průběh koledování během několika dnů zachycoval na svoji kameru dobrovolník Luboš Zemanec, který pro nás pořídil video záznam o průběhu letošní tříkrálové sbírky .

Video je k shlédnutí na you tube :

https://youtu.be/8tgvp4EAgyc

  

Neděle - 1. ledna 2017 - výstup na horu Říp a účast na mši svaté


Tři králové vyrazili na svou pouť již v  první den nového roku - výstupem na bájnou horu Říp.

Společně s trubačem Hugem stojí před prodejnou lidových tradic paní Šustrové z Bechlína, která nám zde poskytuje každoročně potřebné zázemí.Cestou potkávali množství poutníků a  rodin s dětmi, kteří  na nový rok, stejně jako tři králové, podnikli  "novoroční túru" na horu Říp. Králové jim přáli vše dobré v novém roce.


Tři králové s kasičkami a kometou vyšli na horu Říp, aby se zde zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv.Vojtěcha a Jiří, kterou sloužil P.Marek Miškovský - bývalý kněz z Roudnice n.L.

 


 


Středa 4. ledna 2017 - zahájení sbírky podvečerním koledováním


Koledování dětských skupinek jsme zahájili ve středu 4. ledna 2017 odpoledne, abychom vyšli vstříc lidem, kteří jsou doma až podvečer. Nejdříve se koledníci postupně po skupinkách oblekli do nových - "upgradovaných" kostýmů. Již nyní se do akce zapojili první dobrovolníci - pomohli s oblékáním a zajištěním občerstvení pro koledníky.
Krásně oblečeni, fotograficky zdokumentovani, vyrazily první 3 skupinky s větrem v zádech mezi paneláky a rodinné domky v Roudnici n.L. a tříkrálová sbírka se rozjela jako správný vlak ...


Čtvrtek 5. ledna 2017 - Požehnání koledníků a koledování v Roudnici


Po klidném začátku ve středu, se nám další den do charity hned po ránu dostavilo cca 30 dětí a dobrovolníků - vedoucích. Po přivítání a "krátkém proškolení" všech koledníků a vedoucích se začalo to nejdůležitější - oblékání a maskování Baltazarů. Vše se muselo stihnout cca za 30 minut, abychom všichni najednou mohli dojít na Karlovo náměstí, kde proběhlo tradiční požehnání koledníků.
Mezi koledníky přišel a na cestu jim požehnal duchovní správce roudnické římskokatolické farnosti Otec Martin Brousil.

Po krátkém slovu si společně s koledníky a za doprovodu trubače Huga Pohořalého všichni zazpívali tříkrálovou koledu. P.Martin pak vhodil do kasičky svůj příspěvek a koledující skupinky se rozběhli se svým poselstvím po roudnických ulicích.
Pátek 6. ledna 2017 - koledování na úřadě i v zařízeních pro seniory


Na svátek Třech Králů již tradičně navštěvují koledníci radnici v Roudnici n.L., přejí v novém roce pracovníkům úřadu i vedení města.
Zastavují se i u pana starosty a místostarosty, kteří si na ně vždy najdou čas a vlídné slovo.

Další skupinky navštívili zařízení pro seniory v Roudnici a Krabčicích. Snažíme se nemocné a staré lidi v tento den potěšit, což se nám většinou daří. Odměnou jsou jejich úsměvy na tváři a někdy i sladkosti, které věnují našim koledníkům.V pátek
jsme navštívili školy, školky i ordinace lékařů v Roudnici n.L. Skupinky koledníků se  přesunuli i do okolních obcí - koledovalo se v Račiněvsi, Krabčicích a podvečer i v Ledčicích a Vědomicích. Všem jsme přáli hlavně pevné zdraví, protože to je úplně nejdůležitější.


Sobota 7. ledna 2017 - koleda na Podřipsku a Budyňsku


Sobota je tradičně nejvytíženější koledovací den - tentokrát se nám do terénu vydalo až 13 skupinek koledníků - celkově 57 osob.

Pouze 3 skupinky zůstali v Roudnici a zbytek vyrazil do okolních obcí - Mnetěš, Krabčice, Cítov a Budyně n.Ohří.

Letos si vlastní skupinky postavilo už 5 obcí - Dobříň a Bechlín (již podruhé), Kleneč a Židovice poprvé. V Račiněvsi koledovala vlastní skupinka již v pátek.Počasí bylo skutečně hodně nepřejícné - ráno jsme se setkali na charitě a teploměr ukazoval -15 stupňu, což bylo hodně nepříjemné. Koledníci však dorazili teplo oblečeni a na náš návrh, aby se šlo koledovat nejdříve do paneláků a až odpoledne do terénu, byl jednomyslně zamítnut.

Takže bylo rozhodnuto - jede se ven - všechna auta začala rozvážet koledníky po obcích.
 My v zázemí jsme za chvíli zůstali sami a netrpělivě čekali, až se opět ozvou, že chtějí domů ohřát čajem a teplou polévkou. 

Neděle 8. ledna 2017 - koleda v kostelích, Roudnici a okolních obcích


Poslední den koledování se začal již brzy ráno, účastí 3 statečných králů na mši svaté v 7.30 hod v Černoučku, další 3 králové dorazili na mši svatou v 9.00 hod do roudnického kostela Narození Panny Marie a příspěvek dorazil i od farníků z Cítova, kde byla bohoslužba slova v 10.30 hod.
Koledování pokračovalo odpoledne nejenom v Roudnici n.L., ale i obcích kolem, kde to ve velkém mrazu nestihli obejít v sobotu, nebo jsme tam zatím nestihli koledovat - Bechlín, Předonín, Vědomice, Libkovice. 
Než jsme se nadáli, vrátila se zpět i poslední skupina a tříkrálové koledování bylo u konce...

Co dodat na závěř, díky Bohu se nikomu nic zlého nestalo, i když počasí nás opět pořádně prověřilo - foukalo, sněžilo i pořádně mrzlo, ale nikdo se nevzdal a každý si koledování užíval. Tak se potkáme zase za rok ....


Pondělí 9. ledna 2017 - sčítání výtěžku a závěrečné bilancování letošní sbírkyV pondělí ráno jsme pod dohledem pracovnice ekonomického odboru Městského úřadu Roudnice nad Labem začali poslední fázy tříkrálové sbírky - rozpěčeťování 70 kasiček a sčítání jejich obsahu.
Začínáme
tradičně tipováním výsledku a pak už se otevírá kasička po kasičce a jejich obsah se vysýpá na velký kulatý stůl. Kasičky byly plné mincí, ale k našemu velkému překvapení i papírových bankovek. Letos jsme měli dokonce 2 "Emy" a 10 "Františků"- bankovky v hodnotě 2 000 a 1 000 Kč - to nebývalo...

Výsledek nás opět potěšil - koledníci již v průběhu koledování nadšeně vyprávěli, že dostali hodně  "papírovek" a lidé jsou milí a vstřícní i štědří. Přes víkend, hlavně v neděli, však mnoho lidí neotevíralo  své příbytky, pravděpodobně nebyli doma, takže koledníci měli pocit, že v kasičkách bude menší obnos než obvykle. Jejich předpoklad se však nepotvrdil, spíš naopak - ukázalo se, že lidé si na naši sbírku již zvykli a rádi nás doma přivítají a do kasiček přispějí.                   Výsledek letošní sbírky byl opět rekordní, protože  :  

1)  jsme měli dostatek dobrovolníků - koledníků a vedoucích skupinek (celkem 78),

       žáků mateřských, základních a středních škol, skautů, farníků, rodinných příslušníků

       zaměstnanců charity

2)  tři králové vyšli na Nový rok na památnou horu Říp, přesto že  cesta byla hodně náročná

      a nebezpečně zledovatělá


3)  koledovalo se v Roudnici n.L., Budyni n.O. , ale i  v 12 obcích ze spádové oblasti -

      celkem 6 dnů

4)  podvečerní koleda byla i letos úspěšná - chodilo se 2x - ve středu a pátek


5)  zúčastnili se opět i klienti z nízkoprahového klubu Bota a azylového domu

6)  místní dobrovolníci vytvořili vlastní skupinky v 5 obcích:

      Dobříň - 2 skupiny,  Bechlín- 1 skupina, Račiněves - 1 skupina, Kleneč - 1 skupina,

      Židovice - 1 skupina

       
7)  během celé akce vše krásně klapalo a díky Bohu vše dobře dopadlo Chceme nyní z celého srdce poděkovat:

  • všem lidem za jejich štědré finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům
  • všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky - koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce
  • všem těm, kteří se zasloužili o zajištění  občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky a mediální prezentaci tříkrálové sbírky v místní televizi, regionálním tisku i dalších médiích

 

Část výtěžku (65%), který připadne FCH Roudnice n. L., bude použit na zajištění projektů Farní charity Roudnice nad Labem - Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n. L.,charitního šatníku, psychologické poradny a na individuální podporu rodin s dětmi z našeho regionu.A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a obvodů:


  koledníci obvod výtěžek
neděle 1. 1.      
   Jirka, Standa, Tomáš hora Říp + mše svatá   5 754 Kč
        1 907 Kč
        7 661 Kč
 středa  4. 1.    
   Vašek, Vítek, Lucka, Lukáš Libušina, Přemyslova, Horymírova   1 849 Kč
   Vojta, Péťa, Hugo, Péťa paneláky Okružní, Neklanova   2 930 Kč
   Zdíša, Hanka, Anetka, Andělka paneláky Okružní   1 949 Kč
        6 728 Kč
       
čtvrtek 5. 1.      
  Matěj, Tom, Hugo, Dan Gymnázium Rce    4 163 Kč
    Havlíčkova, Jana z Dražic, Arnoštova    4 072 Kč
  Hana, Zdíša, Klára Špindlerova třída    5 054 Kč
  Kiki, Pája, Mikuláš, Vali Husovo nám., Rvačov, Podřipská šk.    3 223 Kč
  Bára, Maruška, Anička Jungmannova, Purkyňovo nám, T.G.M.    2 859 Kč
  Adam, Vojta, Péťa Průmyslová zóna Rce - ČSAD,...    3 633 Kč
  Theo, Nina, Franta, Bohušek Karlovo nám., Řipská, Očkova    2 287 Kč
  Kiki, Pája, Péťa Rvačov, Třebízského    2 787 Kč
  Standa, Bea, Macka Rce - Krátká ul., Cítov    3 145 Kč
       31 223 Kč  
       
pátek 6. 1.    
  Péťa, Tobiáš, Péťa MěÚ z Karl.nám., Podluská, Rybníček    2 420 Kč
  Veru, Domča, Robert, Míša Račiněves    1 975 Kč
  Kiky, Pája, Andulka MěÚ z Riegrovy ul, Riegrova    2 695 Kč
    Karla Jeřábka, Kratochvílova, ...    3 081 Kč
                       Matěj, Tom, Péťa, Hugo NRP, DS Krabčice, Krabčice    1 913 Kč
  Jana, Zdíša, Klára ordinace lékařů, nemocnice    2 840 Kč
  Adam, Péťa, Honza Průmyslová zóna Bezděkov    2 949 Kč
  Vojta, Péťa, Hugo DS Sámova Rce    2 133 Kč
  Dan, Hana, Zdíša Vědomice - staré    2 072 Kč
  Bára, Daniela, Anděla panelák Něklanova - hladová zeď    2 584 Kč
  Dianka, Terka, Toník, Káťa Ledčice    4 050 Kč
      28 712 Kč
       
 sobota 7. 1.      
  Terka, Kája, Šárka, Evelína Dobříň    6 729 Kč
  Denisa, Viktorka, Míša, Kryštof Dobříň    5 251 Kč
  Jindra, Maruška, Tomáš Židovice    2 857 Kč
  Nikolka, Katka, Terka, Anežka Bechlín    5 197 Kč 
  Pája, Kiky, Andrea Cítov
   1 740 Kč
    paneláky T.G.M.    1 384 Kč
  Toník, Dianka, Terka, Katka Budyně n.O.
   5 366 Kč
  Petra, Jana, Terka Budyně n.O.    4 916 Kč
  Aňa, Aga, Natka Podlusky - vlevo    5 434 Kč
    Podlusky - vlevo    3 296 Kč 
  Dan, Hana, Hugo Podlusky - vpravo    7 215 Kč
  Péťa, Tobiáš, Péťa Mnetěš    3 642 Kč
    Mnetěš       941 Kč
  Anička, Verunka, Honza Bezděkov-Hochmannova, Hálkova,...    4 685 Kč
  Kája, Kája, Andrea Kleneč    3 253 Kč
  Bára, Daniela, Tom Krabčice    1 424 Kč
    Neklanova - hladová zeď

   1 850 Kč 

       65 180 Kč
       
 neděle 8. 1.      
  Míša, Martin, Jirka mše svatá Černouček     4 870 Kč
  Pája, Kiky, Verunka mše svatá Roudnice n.L.     4 799 Kč
          2 006 Kč
          3 260 Kč
  Pája, Kiky, Andrea Za Rozhlednou, Na Čihadlech, Přímá,..     2 401 Kč
  Nikolka, Katka, Terka Bechlín     3 161 kč
  Petra, Jana, Verunka Předonín     2 379 Kč
  Toník, Dianka, Terka, Katka Předonín     2 704 Kč
  Petra, Jana, Verunka Libkovice p.Řípem        520 Kč
  Tom, Matěj, Hugo V Uličkách, U Parku,...     2 144 Kč
  Dan, Hana, Honza Vědomice - nové     3 870 Kč
  Bára, Daniela,Áňa Libušina, Přemyslova, Krokova     3 220 Kč
  Anička, Anička, Agátka Bezděkov - Houskova, Lidická, ...     2 784 Kč
       38 118 Kč
       
   Celkem:   177 622 Kč              "Byl to vynikající start do nového roku - co víc si přát?"
                                                

  • kvalitné a zapálené lidí pro práci v charitě
  • dobrou motivaci a vytrvalost pracovat pro ty nejpotřebnější a nejchudší
  • hodně Boží milosti a modliteb za nás a naše klienty
  • dostatek finančních prostředků na zajištění činností, které děláme


 
              Přidejte se k nám a podporujte nás
i mimo tříkrálové

                                               koledování.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem