Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka 2008

3.-6.ledna 2008

Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí České republiky tříkráloví koledníci, které vysílá Charita Česká republika.  Ti navštěvují občany a zpívají jim tříkrálovou koledu a pak posvěcenou křídou píší nad dveře iniciály K+M+B, jež jsou iniciály jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i latinské Christus mansionem benedicat, což lze přeložit jako „Ať Kristus žehná tomuto domu”.

V letošním roce – od 3.-6.ledna 2008 do ulic Roudnice n.L. a 26 přilehlých obcí vyšlo 14 skupinek obětavých koledníků – celkem 47 dětí. V jejich kasičkách se nahromadilo rekordních 75. 107,- Kč. Takový úspěšný výsledek daleko předčil naše očekávání. Svými dary občané přispěli na nákup plynového kotle do Domova Svatého Josefa v Roudnici nad Labem, který Farní charita provozuje.

Děkujeme všem, kteří finančně přispěli, nebo se podíleli při přípravě a organizování sbírky.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem