Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2012

               

                          Tříkrálová sbírka   2012

 

                              5.  až  8. leden 2012 (čtvrtek až neděle)Tříkrálová sbírka 2012 na Roudnicku skončila opět výborným výsledkem


Charita Česká republika zavedla v roce 2001 velice pěknou vánoční tradici.

Počátkem každého roku vysílá tříkrálové koledníky, kteří nesou poselství o narození Spasitele.

Navštěvují domovy lidí a svěcenou křídou píšou nad dveře
nadpis

                             K † M † B †  a  letopočet

nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – „Ať Kristus žehná tomuto domu". Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.


Koledníci na své pouti přijímají od lidí finanční dary, z kterých jsou pak financovány charitativní projekty v celé České republice, ale i v zahraničí. Tříkrálovou sbírku zajišťují především místní charity.

V Roudnici nad Labem a přilehlých obcích podřipského vikariátu tuto sbírku připravuje a organizačně zabezpečuje již 12 let Farní charita Roudnice nad Labem.

Letos sbírka probíhala od čtvrtka 5. do neděle 8. ledna 2012.  

Do letošního roku jsme,  více - méně, všichni vstupovali s určitými obavami, především kvůli prohlubující se ekonomické krizi, a z toho pramenících "drastických" opatření, které nám připravila v podobě zákonů a vyhlášek naše vláda.

Ani s některými "letitými" koledníky a dobrovolníky jsme nemohli počítat, neboť je zastihla nečekaná nemoc, případně jiné nevyhnutné povinnosti. Navíc předpovědi počasí nám oznamovaly silný vítr v podobě uragánu a neustálý déšť.

Přes všechny tyto záporné indície jsme se rozhodli zbytečně boj předem nevzdávat a opět  jsme udělali dobře. Původně přihlášená hrstka koledníků se rychle rozrůstala a nakonec se nám  během  4 dnů probíhající sbírky celkem vystřídalo 50 koledníků  v doprovodu 10 dospělých dobrovolníků a 11 zaměstnanců.


Sbírka byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 5. ledna 2012 na Karlově náměstí - tradičně pod vánočním stromem. Koledníci a jejich vedoucí,  v 10.00 hod přijali požehnání od P.Martina Brousila – duchovního správce roudnické farnosti, který dětem nejenom požehnal, ale krátce i vysvětlil  smysl jejich tříkrálového poselství. Jelikož začalo hustě pršet, vrátily se všechny skupinky opět do sídla FCH, kde jsme operativně vymysleli tzv."mokrou variantu" - tzn. že jsme koledníky vyslali do objektů kde se mohli pohybovat delší čas a v suchu ...Další dny byla situace podobná - pro každou skupinku jsme měli vždy připraveny 2 "rajóny" - normální (za sucha) a pak samozřejmě i mokrou trasu.


V pátek se na nás usmálo sluníčko a tak jsme toho využili a koledníci navštívili občany Roudnice n. L. , prošli náměstí, firmy, instituce, ..., v podvečerních hodinách jsme se zúčastnili i tříkrálových mší v Budyni n.O. a Roudnici n.L.
V sobotu se skupinky vydaly především do obcí, kde na nás již čekali. Navštívili jsme Cítov, Židovice, Dobříň, Libkovice, Kostomlaty, Horní Beřkovice a Straškov - Vodochody. Dopoledne bylo bez deště, ale odpoledne nás opět zahnal déšť a tak jsme museli koledníky předčasně odvolat, k jejich velké nelibosti ...

Nedělní koledování jsme zahájili na nedělních mší svatých - v Černoučku, Roudnici n.L., Budyni n.O. a Charvátcích a pak už skupinky opět vyrazily do obcí a mezi rodinné domky v Roudnici. V neděli se koledníci zastavili v Klenči, Cítově, Budyni n.O., Charvátcích, Bříze a v Roudnici n.L. Po návratu na oběd do charity se mnozí chystali opět vyrazit, ale nevyšlo to, opět se silně rozpršelo.S koledníky sme se tedy rozloučili a slíbili jsme si, že pokud vše dobře dopadne a dá - li Bůh, za rok se u nás na charitě opět sejdeme.


V pondělí ráno jsme zahájili sčítání sbírky a naše očekávání, týkající se výtěžku, byla velice střízlivá.
A pak jsme nechtěli věřit, ...

Do kasiček se i přes nepřízeň počasí shromáždilonečekaných 101 078 Kč“.


Takto úžasný výsledek jsme dosáhli především díky koledníkům. Svým přístupem a nadšením pro tuto akci dokázali přesvědčit lidi, že jejich příspěvek půjde na dobrou věc. Patří jim za to náš velký dík."


Z vybrané částky obdrží FCH 65% (65 700 Kč) a tyto použije k zajištění provozu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv.Josefa, v Riegrově 652 v Roudnici n.L. Zbylých 35% z výtěžku bude použito na centrální projekty, které zaštiťuje Arcidiecézní charita Praha.

      

     Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do našich kasiček a pomohli dobré věci ...Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky -  koledníkům, dobrovolníkům - vedoucím skupinek, zaměstnancům a všem ostatním, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce.


                          

    A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a podle obvodů:  koledníci obvod výtěžek
       
čtvrtek 5. 1.    
  Míša, Kuba, Káťa věžáky Alej 17.listopadu     852 Kč
  Agátka, Bára, Terka Husovo nám., restaurace  3 293 Kč
  Ríša, Tonda, Péťa, Denis Okružní  2 424 Kč
  Matěj, Tomáš, Péťa MěÚ 1  606 Kč
    DD Krabčice     851 Kč
  Áňa, Bára, Anička, Zdíša Na Urbance 1 241 Kč
    Libušina, Přemyslova 1 254 Kč
  Terka, Sára, Prokop ordinace lékařů 2 922 Kč
  Eliška, Adéla, Veronika Michálkova 1 231 Kč
    Karlovo náměstí 1 130 Kč
  Bejí, Prokop, Zdíša Libušina, Horova, Přemyslova 1 939 Kč
  Beji, Bára, Simča poliklinika, Vrchlického 1 916 Kč
  Vojta, Anička, Zuzanka poliklinika, Stadická 1 943 Kč
  Tomáš, Kryštof, Marek Bořivojova 2 261 Kč
       
      24 863 Kč
       
pátek 6. 1.      
  Míša, Kuba, Káťa Špindlerova 1 662 Kč
  Agátka, Bára, Terka DD Sámova Rce n.L. 2 686 Kč
    Sámova, Krokova, Horymírova 1 903 Kč
    tříkrálová mše svatá Roudnice n.L.    515 Kč
  Bejí, Týna, Simča, Bára Třebízského, B.Němcové, Havlíčkova 2 881 Kč
  Bejí, Týna, Standa tříkrálová mše svatá Budyně n.O.     770 Kč
  Prokop, Tomáš, Denis Jungmanova, TGM, Sokolská, K.Jeř. 1 613 Kč
  Áňa, Bára, Anička LDN, Dr.Slavíka, Švagr., Kratochvílova 2 244 Kč
  Eliška, Adéla, Zuzanka V úvoze, Houskova, Tylova 1 356 Kč
  Ríša, Tonda, Marek Gymnázium, Rvačov, Máchova, Stř.pod. 3 723 Kč
  Terka, Sára, Vítek Nerudova, Očkova, Karlovo nám. 2 361 Kč
  Kryštof, Luboš, Tomáš Terezínská, Hornická, TGM 1 686 Kč
       
      23 400 Kč
       
sobota 7. 1.     
  Bejí, Týna, Tom Podlusky 5 415 Kč
  Agátka, Terka, Anetka Cítov 3 126 Kč
    Podlusky 1 220 Kč
  Péťa, Matěj, Prokop Dobříň 3 247 Kč
    Kostomlaty, Horní Beřkovice 1 123 Kč
  Terka, Jade, Veronika Straškov - Vodochody 1 959 Kč
  Týna, Petra, Jiřka Krabčice, Bechlín 4 145 Kč
  Kryštof, Adam, Luboš Židovice 1 409 Kč
  Marek, Kája, Ríša Libkovice 2 717 Kč
  Honza, Zdíša, Denis Vědomice 1 868 Kč
       
      26 229 Kč
       
neděle 8.1.    
    Černouček kostel 5 292 Kč
   Bára, Áňa, Vojta Roudnice n.L. kostel 4 101 Kč
  Agátka, Terka, Anetka, Zdíša Cítov 2 735 Kč
   Jiřka, Tomáš, Týna Budyně n.O. mše, město
4 477 Kč
   Bejí, Týna, Maruška Kleneč 1 419 Kč
  Anička, Hugo, Jiřka Charvátce - mše, obec 3 029 Kč
  Kryštof, Adam, Luboš Bříza 1 507 Kč
  Péťa, Prokop, Áňa, Bára V uličkách, Lidická - Roudnice n.L. 1 983 Kč
  Ríša, Denis, Marek Na Rybníčku, Na Záměstí, Neklanova 2 043 Kč
       
      26 586 Kč
       
       
      101 078 Kč
 

 

 


 

                                    

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem