Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2011

                                                                                                                                                                                              

                                           

                                       Tříkrálová sbírka   2011

 

                              6.  až  9. leden 2011 (čtvrtek až neděle)Tříkrálová sbírka 2011 na Roudnicku lámala rekordy ....


Charita Česká republika zavedla v roce 2000 velice pěknou vánoční tradici. Počátkem každého roku vysílá tříkrálové koledníky, kteří nesou poselství o narození Spasitele. Navštěvují domovy lidí a svěcenou křídou píšou nad dveře iniciály K+M+B. Tento nadpis představuje latinsky Christus mansionem benedicat – „Ať Kristus žehná tomuto domu“.

Koledníci na své pouti přijímají od lidí finanční dary, z kterých jsou pak financovány charitativní projekty v celé České republice, ale i v zahraničí. Tříkrálovou sbírku zajišťují především místní charity.

V Roudnici nad Labem a přilehlých obcích podřipského vikariátu tuto sbírku připravuje a organizačně zabezpečuje již 11 let Farní charita Roudnice nad Labem.

V letošním roce sbírka probíhala od čtvrtka 6. do neděle 9. ledna.  

A už od prvních dnů všechno nasvědčovalo tomu, že to bude tentokrát výjimečná sbírka. Ke koledování se přihlásilo rekordních 56 koledníků a 9 dospělých dobrovolníků.

Většina z nich se vydala ve středu 5. ledna odpoledne autobusem do Prahy na oficiální požehnání tříkrálové sbírky arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou. Kromě návštěvy katedrály sv. Víta měli možnost navštívit i Arcibiskupský palác, sídlo českých církevních hodnostářů. Všichni účastníci zájezdu se vrátili nadšeni a plni dojmů a zážitků. Dokonce se někteří z nich stali i celostátními mediálními hvězdami, neboť je fotografovali reportéři z novin, časopisů, ale i kameramani z televize. 
Sbírka byla zahájena ve čtvrtek 6. ledna – přesně na den tříkrálový. Koledníci a jejich vedoucí,   v 10.00 hod na Karlově náměstí u vánočního stromu přijali požehnání od P.Karla Kočího – duchovního správce roudnické farnosti. Bylo v pořadí už třetí (jedno od pana arcibiskupa, další od duchovního, který se s koledníky zúčastnil výletu do Prahy) a tak jsme v skrytu duše doufali, že tentokrát bychom mohli konečně pokořit bájnou hranici 100.000 Kč ( v roce 2009 – 97 500 Kč, v roce 2010 - 95 702 Kč).
A  podařilo se …Do kasiček naši koledníci získali neuvěřitelných 110 519 Kč“ .


„Stále tomu nemůžu uvěřit–  je to zatím nejlepší výsledek, jaký jsme kdy dosáhli,“, řekla ředitelka FCH Zdenka Pětníková, když se v pondělí 10. ledna 2011 sečetly všechny kasičky, kterých bylo letos také rekordních 50 kusů.

Tříkrálová sbírka byla letos výjimečná i na počasí. Vůbec nám nepřálo-  ve středu na výletě děti pořádně vymrzly, ve čtvrtek se výrazně oteplilo, v pátek bylo na ulicích nepříjemné náledí a v sobotu lilo jak z konve. Měli jsme především  obavy o zdraví dětí a jejich doprovodu, které chodili s koledou. Každé ráno jsme je vypravovali na cestu s pokyny  – pokud to nepůjde, vraťte se, nebo zavolejte – přijedeme pro vás.“ říká dobrovolnice Jitka Kirschnerová, která v Roudnici nad Labem pomáhá s tříkrálovou sbírkou již 11 let.

Takto úžasný výsledek jsme dosáhli jenom díky koledníkům. Již od začátku se na sbírku a koledování těšili. Sami mezi sebou se hecovali, která skupinka bude lepší, přinese plnější a bohatší kasičku. Svým přístupem a nadšením pro tuto akci dokázali přesvědčit lidi, že jejich příspěvek půjde na dobrou věc. Patří jim za to náš velký dík. Navíc máme odezvu od dárců, že letos jsme měli nejšikovnější a nejzpěvavější koledníky, které si za tu dobu pamatují.“, přidává Marcela Lysáčková, která organizačně a propagačně připravovala i letošní sbírku.

Z vybrané částky obdrží FCH 65% (71 837,35 Kč) a tyto použije k nákupu vybavení do Azylového domu pro ženy a matky s dítětem v Riegrově 652 a na zajištění provozu charitního šatníku. Zbylých 35% z výtěžku bude použito na centrální projekty, které zaštiťuje Arcidiecézní charita Praha.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do našich kasiček a pomohli dobré věci ...

Zároveň děkujeme všem koledníkům, dobrovolníkům a zaměstnancům FCH, kteří se letošní sbírky aktivně zúčastnili, nebo se podíleli jakoukoliv jinou formou na jejím zdárném průběhu. 
                          

    A zde je uveden přehled výtěžků jednotlivých koledníků podle dnů a podle obvodů:  koledníci obvod výtěžek
       
čtvrtek 6. 1.    
  Míša, Kuba, Káťa lékaři Roudnice n.L. 3 426 Kč
  Agátka, Prokop, Terka MěÚ Rce n.L. 2 151 Kč
    Domov Důchodců 2 645 Kč
  Ríša, Ondra, Dan Špindlerova ul. 5 237 Kč
  Matěj, Tomáš, Péťa MěÚ, Rvačov 1 713 Kč
    mše sv. v Roudnici n.L. 1 790 Kč
  Terka, Pavla, Lucka Předonín, Benzinov 1 409 Kč
  Kája, Eliška, Adélka Masarykova, Hornická 1 884 Kč
  Iva, Anička, Andrea, Fabián Kleneč 1 888 Kč
  Renča, Tomáš, Vláďa Libušina, Horova, Přemyslova 3 126 Kč
  Terka, Adélka, Terka Karlovo nám., Arnoštova 2 864 Kč
  Michal, Kryštof, Tomáš Židovice 1 030 Kč
  Kačka, Daniel, Nikola Kostelec n.O., Nížebohy  1 000 Kč
       
      30 163 Kč
       
pátek 7. 1.      
  Míša, Kuba, Káťa Dobříň 2 806 Kč
  Agátka, Prokop, Terka ZŠ Praktická, Neklanova, Okružní 3 664 Kč
  Ríša, Ondra, Dan Jiráskova ul. 1 036 Kč
    Benzinov, Hněvice 1 085 Kč
  Anička, Bára, Anička Houskova, V úvoze, Lidická 3 381 Kč
  Terka, Pavla, Lucka Na Hradčanech, Tylova, Prokopova 2 056 Kč
  Kája, Eliška, Adélka, Andrea, Péťa Michálkova, na Urbance 2 669 Kč
  Vláďa, Petra, Petra Krabčice 2 333 Kč
  Terka, Adélka, Terka Straškov, Vodochody 1 924 Kč
  Matouš, Anička, Honza Hřbitovní, hornikcá, Třebízského 3 526 Kč
  Michal, Kryštof, Tomáš Budovatelů, Dělnická, Stadická,.. 1 857 Kč
       
      26 337 Kč
       
sobota 8. 1.     
  Míša, Kuba, Káťa Račiněves     827 Kč
  Agátka, Beátka,Tom Podlusky 3 173 Kč
    Sokolská, Čechova     710 Kč
  Ríša, Ondra, Dan Cítov     679 Kč
  Matěj, Tomáš, Péťa Na Čihadlech 1 980 Kč
  Matěj, Tomáš, Jiřka Budyně n.O. 2 141 Kč
  Vláďa, Petra, Petra Budyně n.O. 1 538 Kč
  Bára, Terka, Máťa, Dan Vědomice 1 210 Kč
  Andrea, Eliška, Fabián, Denis Bořivojova, Stavbařů 2 430 Kč
  Maruška, kačka, Prokop, Milan Na Urbance    697 Kč
    V Uličkách 1 913 Kč
       
      17 298 Kč
       
neděle 9.1.    
  Míša, Kuba, Káťa Černouček kostel 4 805 Kč
    Bříza 1 640 Kč
  Agátka, Beátka,Tom Budyně n.O. farníci 5 549 Kč
    Podlusky 3 384 Kč
    Mnětěš, Vražkov    269 Kč
  Jan, Ondra, Dan Kostomlaty, Libkovice 2 889 Kč
  Péťa, Bára, Anička Roudnice n.L. kostel 4 924 Kč
    Zavadilka 3 234 Kč
  Anička, Hugo, Jiřka Charvátce 3 115 Kč
  Andrea, Eliška, Fabián Masarykova, Hornická -dokončení 1 194 Kč
  Vláďa, Petra Jiřka Bechlín 2 977 Kč
  Vláďa, Petra, Renča Krabčice     201 Kč
  Maruška, Prokop, Denis Alej 17.listopadu 1 340 Kč
    kostel Cítov 1 200 Kč
       
      36 721 Kč
       
       
      110 519 Kč
 

 


 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem