Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2010

Tříkrálová sbírka 2010

 

My tři králové jdeme k vám,
štěstí,zdraví vinšujeme vám.

Štěstí,zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty černej stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystrkuju
a nový rok vám vinšuju

Tuto koledu jste mohly začátkem roku slyšet v ulicích Roudnice nad Labem i okolních obcích, kde koledníci Farní charity Roudnice n.L. navštěvovali příbytky obyvatel a do úřadně zapečetěných kasiček vybírali dobrovolné příspěvky na charitativní projekty  místní farní charity v Roudnici n.L. a Arcidiecézní charity Praha.

V sobotu 2.ledna byla Tříkrálová sbírka oficiálně zahájena požehnáním pod vánočním stromem na Karlově náměstí. Pak se koledníci vydali na svou pouť do obcí Roudnicka. Pokračovala v neděli, pondělí a úterý. Slavnostně zakončena byla ve středu 6.ledna 2010 při tříkrálové mši svaté v 17.00 hod v místním kostele Narození Panny Marie v Roudnici n.L.

Do tříkrálové sbírky se zapojilo během těchto dnů 41 koledníků - z řad dětí a mládeže, 6 dobrovolníků - kteří pomáhali jako vedoucí skupinek, nebo při technickém a organizačním zabezpečení tříkrálové sbírky a samozřejmě všichni zaměstnanci farní charity.

Výtěžek letošní jubilejní 10. tříkrálové sbírky plánuje Farní charita Roudnice n.L. použít na financování nově vznikajících aktivit v Domově sv.Josefa v Riegrově ul. 652 v Roudnici n.L. 

Kasičky byly oficiálně otevřeny ve čtvrtek 7.ledna 2010 za přítomnosti zaměstnanců ekonomického odboru a FCH Roudnice n.L.

Výsledek tříkrálové sbírky 2010 je i v letošním roce úžasný  :    95 702,-

Za dosažený nádherný výsledek děkujeme v první řadě koledníkům, kteří mnohdy překonávali samy sebe, svou ostýchavost, pohodlnost, ale i nepřízeň počasí. Zároveň chceme poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům a příznivcům FCH, kteří velkým dílem přispěli ke zdárnému průběhu letošní tříkrálové sbírky.

 

Touto cestou samozřejmě děkujeme i všem dárcům, kteří nám věnovali finanční příspěvky  Jsme upřímně rádi, že lidé i v tomto složitém období, neztrácejí velkodušnou lásku a jsou ochotni pomáhat bližním.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem