Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Tříkrálová sbírka 2009

Tříkrálová sbírka 2009  

 

Charita Česká republika letos již  9.rokem pořádala tříkrálovou sbírku. Jejím cílem je finančně podpořit charitativní projekty v celé České republice, ale i v zahraničí.

Na Roudnicku tuto sbírku organizuje Farní charita Roudnice nad Labem.

V letošním roce tříkrálová sbírka  probíhala v Roudnici nad Labem a  20 okolních obcích , od soboty 3. do úterý 6.ledna. Během těchto dnů – doslova ve sněhu, větru a mrazu, koledovalo celkem  46 obětavých dětí .  Do kasiček se jim podařilo získat „neuvěřitelných“  97.500 Kč.  Z tohoto výsledku máme ohromnou radost.

Zdá se, že osob, s hlubokým lidským cítěním, skutečně přibývá a také povědomí o práci farní charity v Roudnici nad Labem neustále roste.

Část výtěžku sbírky (65 %) , který zůstává  ve FCH,  plánujeme použít na nákup dalšího potřebného vybavení do Azylového domu pro ženy a matky s dítětem v Riegrově ulici 652, který v roce 2008 rozšířil svou kapacitu.

Chceme z celého srdce poděkovat všem dárcům, za jejich finanční příspěvek. Zároveň děkujeme těm, kteří se aktivně zúčastnili sbírky : jako koledníci, vedoucí skupinek, nebo nám pomohli během příprav nebo vlastní organizace této akce.


 

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem