Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Pokyny pro koledníky a vedoucí skupin


        

           FCH Roudnice nad Labem - nábor koledníků  
       

                              Tříkrálová sbírka 2017
       Farní charita Roudnice nad Labem hledá koledníky a dobrovolníky na tradiční Tříkrálovou

       sbírku, která bude od středy 4. - do neděle 8. ledna 2017 v  Roudnici nad Labem a

       přilehlých obcích Podřipska.


       Sbírku však zahájíme již 1. ledna 2017 výstupem na Říp a účastí 3 králů v 15 hodin na mši

       svaté v rotundě sv. Jiří a Vojtěcha. Kdo má zájem, může se k nám také přidat jako doprovod.


       
Od středy 4. ledna začnou 3 - členné skupinky „dětských a mládežnických“ králů,

        v doprovodu zaměstnance FCH nebo dobrovolníka, koledovat. V letošním ročníku sbírky

        začínáme - podvečerním koledováním - ve středu  4.1. (16.00 - 20.00 hod.). 

 

        Slavnostní požehnání se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 10.30 hod. na Karlově

        náměstí v Roudnici n.L. u vánočního stromu.

 

        Sbírku ukončíme v neděli 8. ledna 2017 v odpoledních hodinách. 


         Akce bude sice probíhat několik dnů, ale není nutné koledovat celou dobu a koledníci si

         mohou vybrat,  zda se zapojí do všech dnů sbírky nebo si vyberou jenom určité dny.

      

         Přihlášky si můžete stáhnout z této stránky  nebo vyzvednout osobně v kanceláři

                                       v Riegrově ul. 652 v Roudnici nad Labem.


                  Vyplněné  a podepsané přihlášky můžete posílat na email

                                               lysackova@charitaroudnice.cz 

 

                            nebo přineste osobně do sídla FCH v Riegrově 652

                                        nejpozději do pátku 30. prosince 2016

                   

       
 

 Tříkrálová sbírka 2017 se bude konat v Roudnici nad Labem a blízkém okolí od středy 4. 1. 2017 do neděle 8. 1. 2017.

 

Předpokládaná doba koledování je od 10.00 – 20.00 hod. Koledování bude opět rozděleno na denní (10.00 -16.00 hod.) a podvečerní (16.00 - 20.00 hod.). Koledník se nemusí zúčastnit celého dne, pouze v rámci vlastních časových možností - toto vyznačí na přihlášce.

 

Sraz všech účastníků a následně společný odchod s vedoucími skupin do terénu bude každý den v prostorách farní charity v Riegrově 652 v Roudnici n.L.


Návraty skupinek
 - odevzdání kasiček, tříkrálového oblečení a košíčků bude individuální, ale opět do sídla charity. Po příchodu dostanou koledníci a vedoucí něco teplého a chutného …

 

Sbírku začneme ve středu 4. 1. 2017 podvečerním koledováním. Sraz v 16.00 hod.
v sídle charity v Riegrově 652 v Roudnici n.L. Předpokládané ukončení koledování po 20.00 hodině.

 

Slavnostní požehnání proběhne ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 10.30 hod u vánočního stromu na Karlově náměstí v Roudnici n.L. Přítomným koledníkům požehná duchovní správce farnosti. Přijďte v 9.00 hod ráno do sídla charity v Riegrově 652.

 

        Další dny:      pátek      6. 1. 2017 - sraz   9.00 hod. (kdo půjde jen odpoledne v 16.00 hod.)

sobota     7. 1. 2017 - sraz   9.00 hod.

neděle     8. 1. 2017 - sraz   12.00 hod

 

Prosím oblečte se podle aktuálního stavu počasí (teplé bundy, čepice, rukavice, šály), protože se budete pohybovat většinou venku. Nepříznivé počasí nás neodradí, ale operativně se tím může zkrátit doba koledování. Koledník nemusí povinně chodit koledovat všechny dny. Do školy na čtvrtek a pátek vám zajistíme omluvenku.  K pokynům přikládáme tříkrálovou koledu, kterou se prosím naučte.  Budete ji pak zpívat. Pokud hrajete na hudební nástroj (např. kytara, flétna, housle,…) vezměte je prosím sebou – můžete svoji skupinku doprovázet i hudebně.

 

        Každý vedoucí skupiny musí mít u sebe platný občanský průkaz a nabitý mobilní telefon.
        Od nás dostane průkaz vedoucího tříkrálové skupiny, osvědčení o povolení sbírky a
        vybavenou skupinku
koledníků.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.  731 878 278  nebo  416 838 313.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem