Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Nábor koledníků - pokyny pro zájemce


        

                   NÁBOR KOLEDNÍKŮ
       

                        20. tříkrálová sbírka




       Charita Roudnice nad Labem hledá koledníky a dobrovolníky na tradiční Tříkrálovou

       sbírku, která proběhne od středy  1. - do neděle 12. ledna 2020 v  Roudnici nad Labem,

        Budyni n.Ohří, Mšených Lázních a přilehlých obcích Podřipska a Budyňska.


       Sbírku  zahájíme  1. ledna 2020 výstupem na Říp a účastí 3 králů v 15 hodin na

       novoroční mši svaté v rotundě sv. Jiří a Vojtěcha, kterou odslouží biskupský vikář

       P.Jan Balík. Kdo má zájem, může se k nám také přidat jako doprovod. Jste srdečně zváni.


        Slavnostní požehnání se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 od 10.30 hod. na Karlově

        nám. v Roudnici n.L. u vánočního stromu.  Po něm začnou 3 - členné skupinky „dětských 

        a mládežnických“ králů, v doprovodu zaměstnanců charity nebo dobrovolníků, koledovat

        v domácnostech, na ulicích, či různých v institucích.

        

        Sbírku ukončíme v neděli 12. ledna 2020. 


         Akce bude sice probíhat několik dnů, ale není nutné koledovat celou dobu a koledníci  i

         dobrovolníci - vedoucí si mohou vybrat,  zda se zapojí do všech dnů sbírky nebo si

          vyberou jenom určitý den.

      

         Přihlášky si můžete stáhnout z této stránky  nebo vyzvednout osobně v kanceláři

                                       v Riegrově ul. 652 v Roudnici nad Labem.


                  Vyplněné  a podepsané přihlášky posílejte na email

                                               charita@charitaroudnice.cz 

 

                            nebo přineste osobně do sídla FCH v Riegrově 652

                                        nejpozději do 3. ledna 2020.

                   

       




 

20.tříkrálová sbírka se uskuteční  v Roudnici nad Labem, Budyni n.Ohří a okolních obcích

v následujích dnech  :   sobota 4. 1. -  nedele 5. 1. 2020

                                           pondělí 6. 1. 2020

                                           sobota 11. 1.  - neděle 12. 1. 2020 

 

Předpokládaná doba koledování je od 10.00 – 18.00 hod.

 

Sraz všech účastníků a následně společný odchod s vedoucími skupin do terénu bude každý den v prostorách charity v Jungmannově 670 ( NZDM Bota - 1 .patro) v Roudnici n.L.


Návraty skupinek
 - odevzdání kasiček, tříkrálového oblečení a košíčků bude individuální, ale opět do Jungmannovy 670. Po příchodu dostanou koledníci a vedoucí něco teplého a chutného …

 
Slavnostní požehnání proběhne v sobotu  4. ledna 2020 od 10.30 hod u vánočního stromu na Karlově náměstí v Roudnici n.L. Přítomným koledníkům požehná duchovní správce farnosti. Přijďte v 9.00 hod ráno do prostor charity v Jungmannově 670.

 

        Další dny:      neděle       5. 1. 2020 - sraz     12.00 hod.

 pondělí      6. 1. 2020 - sraz       9.00 hod.

 sobota     11. 1. 2020 - sraz       9.00 hod.

 

 neděle    12. 1. 2020 -  sraz     12.00 hod.

 

Prosím oblečte se podle aktuálního stavu počasí (teplé bundy, čepice, rukavice, šály), protože se budete pohybovat většinou venku. Nepříznivé počasí nás neodradí, ale operativně se tím může zkrátit doba koledování. Koledník nemusí povinně chodit koledovat všechny dny. Do školy na čtvrtek a pátek, pokud budete potřebovat, vám zajistíme omluvenku.  K pokynům přikládáme tříkrálovou koledu, kterou se prosím naučte.  Budete ji pak zpívat. Pokud hrajete na hudební nástroj (např. kytara, flétna, housle,…) vezměte je prosím sebou – můžete svoji skupinku doprovázet i hudebně.

 

        Každý vedoucí skupiny musí mít u sebe platný občanský průkaz a nabitý mobilní telefon.
        Od nás dostane průkaz vedoucího tříkrálové skupiny, osvědčení o povolení sbírky a
        vybavenou skupinku
koledníků.

 

  

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.  731 878 278  .





© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem