Dárci, sbírky, spolupracující organizace » Tříkrálová sbírka » Nábor koledníků - pokyny pro zájemce


        

     FCH Roudnice nad Labem - nábor koledníků  
       

                        Tříkrálová sbírka 2019
       Farní charita Roudnice nad Labem hledá koledníky a dobrovolníky na tradiční Tříkrálovou

       sbírku, která proběhne od čtvrtka 3. - do neděle 13. ledna 2019 v  Roudnici nad Labem,

        Budyni n.Ohří, Mšených Lázních a přilehlých obcích Podřipska.


       Sbírku však zahájíme již 1. ledna 2019 výstupem na Říp a účastí 3 králů v 15 hodin na

       novoroční bohoslužbě v rotundě sv. Jiří a Vojtěcha. Kdo má zájem, může se k nám také

       přidat jako doprovod.


        Slavnostní požehnání se uskuteční ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 10.30 hod. na Karlově

        nám. v Roudnici n.L. u vánočního stromu.  Po něm začnou 3 - členné skupinky „dětských 

        a mládežnických“ králů, v doprovodu zaměstnance FCH nebo dobrovolníka, koledovat

        v domácnostech, na ulicích, či různých v institucích.

        

        Sbírku ukončíme v neděli 13. ledna 2019. 


         Akce bude sice probíhat několik dnů, ale není nutné koledovat celou dobu a koledníci si

         mohou vybrat,  zda se zapojí do všech dnů sbírky nebo si vyberou jenom určité dny.

      

         Přihlášky si můžete stáhnout z této stránky  nebo vyzvednout osobně v kanceláři

                                       v Riegrově ul. 652 v Roudnici nad Labem.


                  Vyplněné  a podepsané přihlášky můžete posílat na email

                                               charita@charitaroudnice.cz 

 

                            nebo přineste osobně do sídla FCH v Riegrově 652

                                        nejpozději do 31. prosince 2018.

                   

       
 

Tříkrálová sbírka 2019 se bude konat v Roudnici nad Labem, Budyni n.Ohří a blízkém okolí od čtvrtka 3. 1. 2019 do neděle 6. 1. 2019. V Mšených Lázních se bude koledovat další víkend - v sobotu 12. 1. a v neděli 13. 1. 2019.

 

Předpokládaná doba koledování je od 10.00 – 20.00 hod. Koledování bude opět rozděleno na denní (10.00 -16.00 hod.) a podvečerní (16.00 - 20.00 hod.). Koledník se nemusí zúčastnit celého dne, pouze v rámci vlastních časových možností - toto vyznačí na přihlášce.

 

Sraz všech účastníků a následně společný odchod s vedoucími skupin do terénu bude každý den v prostorách farní charity v Jungmannově 670 ( NZDM Bota - 1 .patro) v Roudnici n.L.


Návraty skupinek
 - odevzdání kasiček, tříkrálového oblečení a košíčků bude individuální, ale opět do Jungmannovy 670. Po příchodu dostanou koledníci a vedoucí něco teplého a chutného …

 
Slavnostní požehnání proběhne ve čtvrtek 3. ledna 2019 od 10.30 hod u vánočního stromu na Karlově náměstí v Roudnici n.L. Přítomným koledníkům požehná duchovní správce farnosti. Přijďte v 9.00 hod ráno do prostor charity v Jungmannově 670.

 

        Další dny:      pátek       4. 1. 2019 - sraz     9.00 hod. (kdo půjde jen odpoledne v 16.00 hod.)

sobota     5. 1. 2019 - sraz     9.00 hod.

neděle     6. 1. 2019 - sraz   10.00 hod

 

Prosím oblečte se podle aktuálního stavu počasí (teplé bundy, čepice, rukavice, šály), protože se budete pohybovat většinou venku. Nepříznivé počasí nás neodradí, ale operativně se tím může zkrátit doba koledování. Koledník nemusí povinně chodit koledovat všechny dny. Do školy na čtvrtek a pátek, pokud budete potřebovat, vám zajistíme omluvenku.  K pokynům přikládáme tříkrálovou koledu, kterou se prosím naučte.  Budete ji pak zpívat. Pokud hrajete na hudební nástroj (např. kytara, flétna, housle,…) vezměte je prosím sebou – můžete svoji skupinku doprovázet i hudebně.

 

        Každý vedoucí skupiny musí mít u sebe platný občanský průkaz a nabitý mobilní telefon.
        Od nás dostane průkaz vedoucího tříkrálové skupiny, osvědčení o povolení sbírky a
        vybavenou skupinku
koledníků.

 

  

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.  731 878 278  nebo  737 440 828.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Farní charitu v Roudnici nad Labem