Dotace a granty » 2009 » Pomozte dětem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě
NROS ze sbírky Pomozte dětem !

 

Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků 11.ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem !

Celková výše příspěvku činí 97 625,- Kč .

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu Může nám být spolu dobře. Doba realizace od 1.11.2009 do 31.10.2010. Z finančních prostředků budou hrazeny osobní náklady videotrenéra, jeho cestovné a pravidelné supervize.

Realizace projektu umožní podporu dětí bez stabilního domova - v azylovém domě pro matky s dětmi Farní charity Roudnice nad Labem, kde bude zajištěna doplňková služba „videotrénink interakcí“. Tato krátkodobá, progresivní terapie podpoří funkčnost rodin dětí, přispěje k rozvoji úspěšné komunikace v rodině a k vytváření dobrého rodinného klimatu a prostředí, vhodného pro výchovu a harmonický vývoj dětí. Bude rovněž preventivně působit proti sociálnímu zanedbávání či týrání dětí a jejich odebrání z rodin.
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem