Dotace a granty » 2009 » IP - Sociální služby v Ústeckém kraji

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

 

ESF

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Veřejná zakázka  Ústeckého kraje  "Sociální služby 2009-2011"

   

Farní charita Roudnice nad Labem se koncem května 2009 přihlásila do otevřeného výběrového řízení na získání veřejné zakázky na „Zajištění vybraných sociálních služeb v období od 1.července 2009 do 31.prosince 2011 – Litoměřicko“, který vyhlásil pro poskytovatele sociálních služeb Krajský úřad Ústeckého kraje.

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3.6.2009 rozhodla o přidělení veřejné zakázky Farní charitě Roudnice nad Labem na „Zajištění služby azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Roudnici nad Labem v Riegrově ul. v období od 1.července 2009 do 31.prosince 2011“. Byla akceptována celková nabídková cena ve výši 4.244.000,- (na celé období realizace projektu).


Na rok 2009  je určena dotace ve výši 800.000 Kč.


Dne 24.6.2009 byla podepsána smlouva o poskytování sociálních služeb v azylovém domě Riegrova 652 v období od 1.7.2009 do 31.12.2011 .


Projekt je určen na zabezpečení provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi do 15 let  věku dítěte, který provozuje farní charita v Riegrově ul.652 v Roudnici n.L.  V azylovém domě jsou zajištěny kromě nabídky základních služeb dle §57 zákona 108/2006 Sb.o sociálních službách, také fakultativní služby.

Uživatelkám jsou nabízeny výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zejména volnočasové aktivity pro matky s dětmi, využívána metoda videotrénink interakcí na podporu rodičovských kompetencí a křesťansko-psychologická poradna.

 
 
 
 
 
 
© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem