Dotace a granty » 2009 » Město Roudnice nad Labem

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapě

 

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM


Farní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Roudnice nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

V roce 2009 obdržela finanční příspěvek ve výši  1 434 700,- Kč.

Rozdělení finančního příspěvku na jednotlivé sociální a fakultativní služby :

Azylové domy pro ženy a matky s dětmi Riegrova                               133 500,- Kč
Azylové domy pro muže, ženy a matky s dětmi Tř.T.G.Masaryka      739 500,- Kč
Pečovatelská služba v Domově sv.Josefa                                            222 900,- Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                                               238 800,- Kč
Předškolní zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin                       100 000,- KčFarní charita aktivně spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Roudnici nad Labem při zabezpečování sociálních služeb pro občany Roudnice nad Labem a blízkého okolí.

MĚSTO ROUDNICE NAD LABEM


Farní charita Roudnice nad Labem získává každoročně neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Roudnice nad Labem na úhradu nákladů spojených s realizací sociálních služeb pro občany města a spádové oblasti.

V roce 2009 obdržela finanční příspěvek ve výši  1 434 700,- Kč.

Rozdělení finančního příspěvku na jednotlivé sociální a fakultativní služby :

Azylové domy pro ženy a matky s dětmi Riegrova                               133 500,- Kč
Azylové domy pro muže, ženy a matky s dětmi Tř.T.G.Masaryka      739 500,- Kč
Pečovatelská služba v Domově sv.Josefa                                            222 900,- Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                                               238 800,- Kč
Předškolní zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin                       100 000,- KčFarní charita aktivně spolupracuje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Roudnici nad Labem při zabezpečování sociálních služeb pro občany Roudnice nad Labem a blízkého okolí.

Farní charita Roudnice nad Labem má od Města Roudnice nad Labem podle „Smlouvy příkazní a o výpůjčce“ ze dne 20.6.2007 v bezplatném užívání prostory v objektu tř. T.G.Masaryka č.p.1492 k výkonu těchto služeb :

  •   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež + předškolní zařízení :
               přízemí      byt č.2 (1+1 s příslušenstvím)
                                  byt č.3 (1+1 s příslušenstvím)

  •   azylový dům pro muže :
                2.patro– byt č.3 (1+1 s příslušenstvím)

  •   azylový dům pro ženy a matky s dětmi :
                3.patro– podkrovní prostory s příslušenstvím (158,73 m2)

  •   charitní šatník:

                suterénní prostory s příslušenstvím (116,92 m2)S účinností od 2.dubna 2009 byl zastupitelstvem Města odsouhlasen prodej obytného domu na tř. T.G.Masaryka č.p.1492 (kde poskytujeme své sociální služby) společnosti Bialbi Bytové domy, s.r.o. , která se zavázala přebrat na sebe závazky vyplývající ze „Smlouvy příkazní a o výpůjčce“ podepsané mezi Městem Roudnice n.L. a Farní charitou Roudnice n.L. dne 20.6.2007.

Farní charita získala od nového majitele objektu nájemní smlouvy :

  • na užívání prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k charitativním účelům od 1.9.2009 na dobu neurčitou.
  • na užívání ostatních prostor - azylových domů a charitního šatníku k charitativních účelům od 1.9.2009  na dobu určitou - do konce roku 2009, s případnou možností prodloužení


Farní charita Roudnice n.L. pokračuje nadále v jednáních s Městem o poskytnutí náhradních prostor pro nízkoprahové zařízení a předškolní klub.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem