Dotace a granty » 2009 » Nadace VIA

Adresa sídla: Riegrova ul. 652, 413 01 Roudnice nad Labem,
Česká republika
Telefon: (+420) 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz
Internet: https://www.charitaroudnice.cz
Číslo účtu: 1002130399/0800, Česká spořitelna
IČO:62769111
> Kde nás najdete na mapěNADACE VIA
 

Farní charita Roudnice nad Labem získala nadační příspěvek z prostředků Nadace  VIA programu ČSOB A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA pro podporu regionů.

 
 Celková výše příspěvku činí  :     9 380,- Kč .

                      Doba trvání projektu :     1.6.2009 - 31.5.2010
 

Přidělené prostředky jsou určeny na realizaci projektu Videotrénink interakcí v azylových domech pro matky s dětmi – jako příspěvek na pokrytí části nákladů projektu – na úhradu mzdy( včetně odvodů) videotrenéra.

© 2008 Arakis & Belleville, s.r.o. pro Charitu v Roudnici nad Labem